Etnolog

Etnolog

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne. Etnologer tar fram, bearbetar och förmedlar kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider. 

En viktig del av arbetet som etnolog är att kunna granska texter och resonemang.

Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna hur man kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial.

Den etnologiska forskningen studerar ofta svenska förhållanden. De teoretiska modeller som inspirerar till analys och tolkning hämtas från internationell kultur- och samhällsteori. Fokus i etnologisk forskning är människans vardag. Där kan man undersöka hur ekonomiska, politiska, och tekniska processer formar levnadsvillkoren i olika sociala och kulturella sammanhang.

Den som studerar etnologi får tidigt under sin utbildning ta del av aktuella forskningsresultat. Forskningsrapporter och aktuella avhandlingar är en del av litteraturen redan i utbildningen på grundnivå. De flesta som undervisar blivande etnologer är själva aktiva forskare och pågående undersökningar vävs in i undervisningen.

Utbildning

Rekommenderat gymnasieprogram är Humanistiska programmet. Eftergymnasial utbildning finns på t ex. Sveriges lantbruksuniversitet.

Framtidsutsikter

Det finns inget som tyder på att färre kommer att vilja jobba i sektorn, eller att det kommer finnas fler jobb. En fortsatt hård konkurrens förutspås av Statistiska Centralbyrån.

Inom Musei- och kulturmiljöyrken ryms en mängd olika yrken, med delvis skiftande förutsättningar.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.