Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna hur man kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial.

Den etnologiska forskningen studerar ofta svenska förhållanden. De teoretiska modeller som inspirerar till analys och tolkning hämtas från internationell kultur- och samhällsteori. Fokus i etnologisk forskning är människans vardag. Där kan man undersöka hur ekonomiska, politiska, och tekniska processer formar levnadsvillkoren i olika sociala och kulturella sammanhang.

Den som studerar etnologi får tidigt under sin utbildning ta del av aktuella forskningsresultat. Forskningsrapporter och aktuella avhandlingar är en del av litteraturen redan i utbildningen på grundnivå. De flesta som undervisar blivande etnologer är själva aktiva forskare och pågående undersökningar vävs in i undervisningen.

Länktips

  • umu.se/forskning - Centrum för Samisk forskning vid Umeå Universitet
  • unesco.se/kultur - info om Kulturarv på UNESCO´s hemsida
  • historisktidskrift.se - Historisk tidskrift utges av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Kungl.Vitterhets Historie- & Antikvitets Akademien och Vetenskapsrådet
  • nordicmuseum.org - an internationally recognized museum & cultural center in Seattle, USA, where people of all backgrounds are welcomed to be inspired by the values, traditions, art & spirit of the Nordic peoples
  • sverigesradio.se - etnologen Richard Tellström om varför vi väljer att äta olika rätter istället för foderpellets
  • spritmuseum.se/snapsvisor/snapsvisans-historia