På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Forskarassistent

Forskarassistent

Forskarassistent är en akademisk karriäranställning som på senare år är mer ovanlig. Exempel på ett lärosäte där yrkestiteln fortfarande används är Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg.

Forskarassistent bör inte förväxlas med forskningsassistent, som fungerar som assistent i ett forskningsprojekt och vanligen inte kräver högre examen. 

I de sedvanliga arbetsuppgifterna för en Forskarassistent ingår bl.a. informationsinhämtning, kontakt med myndigheter samt publicering av rapporter på svenska och ofta även på engelska, vilket sker i nära samarbete med andra forskarassistenter och forskare.

Utbildning

För att arbeta som forskarassistent krävs det doktorsexamen, dvs lång utbildning på avancerad nivå, en postdoc vistelse (forskararbete utomlands) är allt som oftast mycket meriterande.

Mycket goda kunskaper i engelska är nästan alltid ett krav för att få jobb som forskarassistent.

Personliga egenskaper

I arbetsuppgifter som forskarassistent ingår vanligtvis väldigt många dagliga kontakter med forskare, myndigheter och med allmänheten, därför är kommunikationsförmåga samt mycket god samarbetsförmåga en kompetens av hög betydelse inom yrket.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

110 Lediga jobb

Postdoktor i hållbar restaurering av öppna markområden

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-06-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-06-20. Projektbeskrivning Anställningen kommer att vara inom forskargruppen Natur- och miljöledning, som leds av universitetslektor Anna Treydte. Gruppens forskning är inom olika fält, rörande markanvändning, bevarande av biologisk mångfald, återställande av landområden och hantering av invasiva växter, och utgår från ett socioekologiskt tillvägagångssätt. Projektet om hållbar restaurering av öppna markområden fokuserar på områden i Östafrika med utmaningar som överbetning, klimatförändringar och minskande marktillgänglighet för en växande befolkning av pastoralister och deras boskap. Försämrade markområden har avbrutna eller inte fungerande interaktionsvägar mellan mark, växter och växtätare som ofta leder till erosion och förbuskning av mark så att den inte längre blir användbar för pastoralister, inhemska växtätare, eller husdjur. För att uppnå hållbar restaurering och långvarig resiliens behöver aktiva och samhällsstödda åtgärder vidtas. Dessa sträcker sig från sådd av växter, markbehandling, uteslutning av betesmarker och viloperioder samt att främja hälsosamma och produktiva inhemska växtsamhällen. Arbetsuppgifter Anställningen involverar forskning om växelverkan mellan växter och mark och hur man kan stärka den biologiska mångfalden samt produktiviteten hos ätliga inhemska växtarter i försämrade markområden i östra Afrika, med fokus på Tanzania. Forskningen baseras på socioekologiska principer, det vill säga att hitta tillvägagångssätt som är väl tillämpliga, involverar och accepteras av samhällsaktörerna samt är kostnadseffektiva och kan främja en långsiktigt hållbar restaureringsprocess. Forskningen kommer att handla om lämpliga sammansättningar av växtätare, markbehandlingstekniker, samt modeller för förutsägelse av markförhållanden över tid under varierande miljö- och socioekonomiska scenarier som kan tillämpas i olika delar av världen. Anställningen omfattar resor och forskningsvistelser i Tanzania samt teoretiskt analys- och modelleringsarbete vid Stockholms universitet och en hög grad av vetenskaplig publicering förväntas. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, forskningserfarenhet av fältdatainsamling, datadriven analys och prediktiva modelleringsmetoder. Stark skriv- och presentationsförmåga krävs. Vidare bör kandidaten ha erfarenhet av socioekologiskt arbete, deltagandeprocesser och fältarbete. Tvärvetenskapligt tänkande såväl som kunskap i sektorsövergripande tillvägagångssätt, dvs. inkluderande statliga och icke-statliga organisationer i beslutsfattande, är en stor fördel. Vi förväntar oss högkvalitativ och produktiv vetenskaplig publicering, erfarenhet av att driva forskningsprojekt, teamarbete och interkulturell och effektriktad forskning. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Anna Treydte, tfn: 070-035 09 77, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Energimaterial

Arbetsgivare / Ort: Mittuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-05-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Arbetsuppgifter: I tjänsten ingår forskning och utveckling av miljövänliga material för energilagring, såsom grafen och nanocellulosa, samt bestrykning av elektroder med målet att utveckla material för energilagringsenheter såsom superkondensatorer och batterier. Vidare ingår undervisning i fysik och teknisk fysik, främst inom våra civilingenjörsprogram samt på det naturvetenskapliga basåret. Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i teknisk fysik eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom det för tjänsten relevanta området. Speciellt meriterande är erfarenheter från forskning inom material för miljövänliga vattenelektrolytbaserade pappersbaserade superkondensatorer med grafen som aktivt material och cellulosa som bindemedel. Meriterande är även forskning inom skjuvkraftbaserad exfoliering av grafit till grafen samt industriell erfarenhet inom utveckling av grafenmaterial. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.   Anställning och tillträde: Visstidsanställning till 2022-06-30. Anställningen är på 40%. Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsort: Sundsvall Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Prof. Dan Bylund, Mittuniversitetet, 010-142 8909, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare i teknisk fysik, Prof. Håkan Olin, Mittuniversitetet, 010-142 8855, mailto:[email protected] Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-20. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Mittuniversitetet
Ansökan
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Energimaterial

Arbetsgivare / Ort: Mittuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-05-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Arbetsuppgifter: I tjänsten ingår forskning inom miljövänliga material för energilagring, såsom grafen, samt bestrykning av elektroder med målet att utveckla material för energilagringsenheter såsom superkondensatorer och batterier. Vidare ingår undervisning i fysik och teknisk fysik, främst inom våra civilingenjörsprogram samt på det naturvetenskapliga basåret. Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i teknisk fysik eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom det för tjänsten relevanta området. Speciellt meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom exfoliering av grafen, inklusive modellering, och erfarenheter från forskning inom material för miljövänliga vattenbaserade superkondensatorer av grafen. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet från undervisning inom fysik och teknisk fysik, inklusive utvecklingsarbete inom distansundervisning. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska Anställning och tillträde: Visstidsanställning till 2022-06-30. Anställningen är på 100%. Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsort: Sundsvall Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Prof. Dan Bylund, Mittuniversitetet, 010-142 8909, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare i teknisk fysik, Prof. Håkan Olin, Mittuniversitetet, 010-142 8855, mailto:[email protected] Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-20. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Mittuniversitetet
Ansökan
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Triboelektriska nanogeneratorer

Arbetsgivare / Ort: Mittuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-05-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik. Arbetsuppgifter I tjänsten ingår främst forskning och utveckling på triboelektriska fenomen och dess applikationer i form av nanogeneratorer för att konvertera förnyelsebar energi till elektrisk. Vidare kan en mindre andel undervisning i fysik och teknisk fysik inom våra civilingenjörsprogram ingå. Behörighet och bedömningsgrund Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i teknisk fysik eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är erfarenheter från forskningsarbete inom det för tjänsten relevanta området. Speciellt meriterande är ett doktorsarbete inom triboelektriska fenomen och dokumenterad expertis inom termodynamisk modellering av triboelektriska fenomen samt triboelektriska nanogeneratorer för vindenergi. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.   Anställning och tillträde Visstidsanställning till och med 2022-06-30. Anställningen är på 50%. Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsort: Sundsvall Information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Prof. Dan Bylund, Mittuniversitetet, 010-142 8909, mailto:[email protected] och ämnesföreträdare i teknisk fysik, Prof. Håkan Olin, Mittuniversitetet, 010-142 8855, mailto:[email protected] Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-20. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Mittuniversitetet
Ansökan
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Biträdande forskare i cancer och infektioner

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-06-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Om forskargruppen Vid avdelningen för Mikrobiologi, immunologi och glykobiologi (MIG) bedrivs grundforskning inom mikrobiologi, immunologi och glykobiologi, samt överbryggande forskning med klinisk inriktning. Inom avdelningen finns forskargruppen Cancerinfektion där vi arbetar med en ny läkemedelsupptäckt som du får följa från molekylära mekanismer och djurmodeller till kliniska prövningar. Labbet har en internationell arbetsmiljö och erbjuder stora möjligheter att utveckla en vetenskaplig karriär.  Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av seniorprofessor Catharina Svanborg och professor Gabriela Godaly och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. https://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/cancer-infection(569f5c04-d2d7-4d36-85ee-285f91863469).html kan du lära mer om vår spännande forskning.  Inom forskargruppen arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi söker nu en motiverad biträdande forskare att bedriva forskningen i våra pågående projekt. Anställningen är en tillsvidaretjänst på deltid (25%), med start den 1 juli 2021 eller enligt överenskommelse.  Arbetsuppgifter Som biträdande forskare inom forskningsgruppen kommer du fokusera på experimentella studier med hjälp av cellbiologi, och cancerbiologi, molekylärteknik och proteinpeptidteknik. Du kommer att arbeta både individuellt och i ett team och proaktivt testa projektrelaterade idéer. Du får dessutom möjlighet att vara mentor åt juniora gruppmedlemmar. Kvalifikationer För tjänsten krävs: - En doktorsexamen i medicin / biomedicin eller närliggande områden - Dokumenterad erfarenhet inom cancerbiologi, genomik och proteomteknik - Dokumenterad erfarenhet och kunskap i att vara mentor åt yngre gruppmedlemmar - God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Stort vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har en god samarbetsförmåga samt att du har förmågan att arbeta självständigt. Meriterande för tjänsten är: - Ett bra publikationsrekord i peer-reviewed journals - Ett intresse för translationell medicin. Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. Övrigt Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 20 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.