Vad får oss att trivas på jobbet?

Vad får oss att trivas på jobbet?

Arbete ger oss inkomst, men de flesta tycker att det bör ge oss mycket mer än bara inkomst. De flesta av oss vill trivas på jobbet. Vad gör att vissa trivs och andra inte?

Utvecklingsmöjligheter, att få använda sin kreativitet och förutsättningar att uppnå balans i livet är några av de viktigaste faktorer som får människor att trivas på sina arbetsplatser, visar forskningsresultat.
Grundförutsättninar som skälig lön, säker arbetsmiljö och anställningstrygghet räcker oftast inte för att man ska trivas på jobbet under lägre tid, utan de flesta av oss behöver mer.

Vad behöver vi? - Jo, vi behöver känna att arbetet inte kräver så mycket energi och engagemang att det påverkar resten av livet negativt. Att få utvecklas och lära sig nya saker på jobbet är också viktigt för de flesta arbetstagare. En medarbetare som får vara delaktig i vad som ska göras, när och hur, får bidra med egna idéer och som får feedback och beröm från chefen och kollegorna för sina insatser, mår oftast mycket bättre och känner sig även mindre stressad, även om det finns mer att göra.
Även att få umgås med sina kollegor utanför jobbet kan vara en viktig "pusselbit" i att trivas på jobbet. Exempel på "utanför-jobbet" aktiviteter är: att gå på "after-work" tillsammans (ofta något att dricka på en bar eller restaurang); träna, bowla med sina kollegor, äta frukost eller lunch tillsammans med chefen och kollegorna eller gå på gemensamma promenader (t.ex en "efter-lunch promenad" - t.ex en gång i veckan).

Nykelorden i att trivas på jobbet är för de flesta av oss, alltså:
- skälig lön
- harmonisk arbetsmiljö
- anställningstrygghet
- delaktighet
- att arbetet inte kräver så mycket energi att man ej orkar med resten av livet
- få utvecklas och lära sig nya saker
- få använda sin kreativitet
- få feedback och beröm
....och sist, men inte minst
- att få umgås med sina kollegor i trevliga sammanhang utanför arbetsplatsen.