Osteolog

Osteolog

Ordet osteologi kommer från latin och översätts till svenska som "läran om ben". Vid en osteologisk analys studerar man delar av eller hela skelett, inklusive tänder, från människor och djur.

Studier av ben kan ge betydelsefull kunskap om individen och dess population. Beroende på bevaringsgrad kan bland annat individens ålder, kön, släktskap, kroppslängd samt hälsostatus fastställas och studeras.

Skelettlämningar kan vara både obrända och brända och liknande osteologiska metoder används vid båda typerna av material. Dock är osteologens möjligheter att få fram information kraftigt begränsade när det gäller det kremerade materialet. Detta på grund av dess ofta kraftiga fragmentering.

Resultaten av analysen som osteologer gör sätts sedan ofta samman med den arkeologiska tolkningen för att på så sätt öka förståelsen av ett forntida samhälle där människan och djuren lärt sig leva både vid sidan av varandra och tillsammans. Osteologer samarbetar ofta med arkeologer.

Utbildning

Osteologi kan man läsa vid flera universitet, oftast i kombination med arkeologi. För att bli osteolog börjar man med att läsa tre terminer arkeologi - Arkeologi I, II och Kandidatkurs - och därefter läser Osteologi. Det bästa är att anmäla sig till ett treårigt Kandidatprogram inom arkeologi och sedan ta examen med inriktning Osteologi. Om man sedan vill, kan man läsa vidare i 2 år och få en Masterexamen i Osteologi.

Rekommenderad gymnasial grundkompetens får du på Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Som osteolog brukar man vara ganska attraktiv på arbetsmarknaden, särskilt om man kombinerar med kunskaper i allmän arkeologi, då kan man jobba bland annat med arkeologiska utgrävningar.

Man kan få jobb på museum, eller som forskare inom universitetsvärlden. Det kan ev finnas möjligheter att fortbilda sig och så småningom få jobb hos rättsmedicinalverket.

Före detta osteologistudenter, som har specialkunskaper i osteologi, söker ofta arbete inom arkeologisk fältverksamhet, där de kan hantera och ansvara för benfynd som tas tillvara. De har också fått projektanställningar inom museivärlden och på länsstyrelser. Några har blivit antagna till doktorandtjänster både vid nationella och internationella universitet, medan andra, som var speciellt intresserade av rättsmedicin, fortsatt sina studier inom detta område.

Osteologiska expertiser kan ibland krävas i form av speciella expertinsatser, bland annat utomlands, när det gäller identifikation av "nutida kroppar", vid ganska nyligen inträffade dödsfall, som t.ex vid stora naturkatastrofer. Vill man kunna delta i sådana speciella expertinsatser, bör man försöka att inrikta sig på mänskliga ben och moderna rättsfall under sin utbildning.

Visste du att?

... när en människa föds består dennes skelett av ca 300 ben, men hos en vuxen person består skelettet endast av drygt 200 ben (vanligtvis av 206), detta pga när människan växer, så växer en del ben ihop och antalet ben blir på så sätt färre.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  1 Lediga jobb som osteolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.