På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Biolog
Spela filmen

Biolog

Kikare eller mikroskop är viktiga redskap för en del, medan andra mest använder telefon och dator. Vissa biologer arbetar mest i samarbete med andra människor medan andra har mer av ett ensamjobb.

En biolog kan ägna sig åt allt som lever. Du kan studera livet på cell- och molekylnivå, hela organismer eller hur kroppens funktioner samverkar. Du kan arbeta med släktskap och biologisk mångfald eller studera hela ekosystem. Du kan också välja att inrikta dig mot naturvårdsbiologi, ekologi, biodiversitet och systematik.

Spännvidden inom ämnet "biologi" är väldigt stor. Som biolog kan man bl a arbeta som molekylärbiolog, zoolog, fysiolog, etolog eller ekolog – inom exempelvis läkemedelsforskning, i djurparker, på laboratorier, länsstyrelser, kommuner eller inom djurskydd, naturvård, rättsgenetik etc. Många biologer arbetar också med konsultverksamhet, undervisning, miljöinformation och/eller forskning.

Väljer du biologi med inriktning mot molekyler, celler, organismers och organs funktioner finns jobben ofta inom läkemedels och bioteknikindustrin, med ansvar för bland annat kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Väljer du biologi med fokus på miljö- och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare eller utredare.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Biologer finns dessutom på laboratorier inom till exempel sjukvården. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister och miljörevisorer.

Som biolog så kan man arbeta med artbevarande genom att praktiskt undersöka arterna och deras ekologi (vad de behöver för att överleva) samt även vara involverad i inrättandet av exempelvis naturreservat och liknande. Se yrkespresentation Naturvårdsbiolog för vidare information.

Biologer kan också bli egnaföretagare och t.ex driva konsultfirmor med biologisk inriktning.

Exempel på arbetstitlar som man kan ha med grundutbildning "biolog" är bland annat: Etolog, Entomolog, Farmaceut, Geobiolog, Sinnesbiolog, Hydrobiolog,
Beredningsfarmaceut, Djuransvarig, Forskare/mykolog, Ämneslärare, t.ex NO-lärare, Drug Safety Specialist, Research Scientist, Medical writer (medicinsk journalist), Toxicolog, Konsult inom natur och miljö, Miljöutredare, Molekylär biotekniker, Marinbiolog, Kommunekolog, Fiskerikonsulent, Fiskeribiolog, Fiskerikontrollant, Fiskerihandläggare, Miljö- och hälsoskyddsinformatör, Produktspecialist, Forskningsingenjör, Laboratorieingenjör, Vetenskaplig intendent, Museiintendent (museitjänsteman eIIer museipedagog), Forskare, Biträdande forskare, Forskarassistent, Forskningsrådgivare, Forskningssekreterare, Forskningskoordinator, Utbildningsadministratör (t.ex Institutionsadministratör på högskola/universitet), Studievägledare, Informatör, Laboratorieassistent, Miljösamordnare, Miljödirektör, Projektledare, Universitetslektor/högskolelärare, Utredare, Forskningskommunikatör, Clinical Operation Manager, Miljöinspektör, Miljökonsult (inom natur- och kulturvård), Product Safety Administrator/Safety Adviser Dangerous Goods, Ekolog, Samordnare Agenda 21, Laboratorieingenjör, Miljö & Hälsoskyddsinspektör, Näringsexpert (ex.i djurparken), Kustbevakare, Konditionskonnässör, Institutionstekniker, Vegetationskartör, Kvalitetschef, Limnolog, Miljövårdshandläggare, Reservatsförvaltare, Naturvårdshandläggare, Lantbrukskonsulent, Växtekolog, Vattenekolog, Miljöchef, Miljöinspektör, Föreläsare, Naturvårdsbiolog, Förste Intendent, Rådgivare, Klinisk prövningsledare, Senior Research Assistant, Patentingenjör, Patentkonsult, Patentombud, Departementssekreterare, Radiokemiingenjör, Molekylärbiolog, Associate Scientist, Kvalitetsansvarig, Researcher: Sustainability & Environmental Stewardship, Skogskonsulent, Forskningsbiträde, Utredare/Laborant, Forensisk Generalist (forensiker), Project Advisor, Näringslivsutvecklare, Tekniskt ansvarig för analysinstrumnet inom kromatografi, Säkerhets- och kvalitetsansvarig, Marknadskommunikatör, Projektledare i skogskemi, Senior Systems Developer/Competence manager, Mikrobiolog, Medicinsk mikrobioIog, Patobiolog, Naturvårdshandläggare, Rektor, Akvarietekniker, Miljö- och kvalitetschef, Asepttekniker, Biogeovetare, Medical Affair Manager, Beräkningsbiolog.

Yrkesporträtt
Läs intervju med biogeovetaren Eva S.

Utbildning

Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Magisterexamen omfattar sammanlagt 240 högskolepoäng, ytterligare 60 högskolepoäng genom ett års heltidsstudier. Masterexamen omfattar sammanlagt 300 högskolepoäng det vill säga ytterligare 120 hp, högskolepoäng, två års heltidsstudier.

Att kombinera en utbildning i biologi med kunskaper i exempelvis datavetenskap, juridik, ekonomi eller språk kan öka möjligheterna till anställning. Det är också viktigt att kunna använda sina teoretiska kunskaper för att skapa nya produkter och tjänster. Detta är viktigt bland annat inom life science området som domineras av mindre företag som har stora krav på sig att få ut produkter på marknaden. Det innebär att företagen behöver personal med ett affärsmässigt förhållningssätt. Att vara en skicklig kommunikatör är också en viktig faktor i arbetslivet för många biologer.

Övrigt

Om rankning av högre utbildningar inom kunskapsområde Biologi - var god se shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/biological-sciences.

Temadag
Internationella dagen för biologiskt mångfald, som är instiftad av Förenta nationerna, infaller den 22 maj varje år.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för biologer är idag i balans.

Visste du att... ?

De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott; den moderna människlan tros nu vara 300 000 år gammal; detta fastställdes år 2017 efter ett fynd av skelett (benrester) efter en ung man som på "sin tid" bodde i Södra Afrika /landet - Sydafrika/. Tidigare har man trott att homo sapiens var ca 180 000 år gammal art.

Lilla ordboken

DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i alla av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus); DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.

Länktips

Läs också gärna om yrken inom Miljövård.

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.