Miljövetare

Miljövetare

Miljövetenskap är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde, som spänner över fälten naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Milövetare arbetar med mindre avancerade provtagningar, dvs inte som biologer eller ekologer som kan vara verksamma inom mer avancerad provtagning och analys av naturvetenskaplig karaktär.

Utbildning

Det finns ett antal olika Miljövetarprogram på svenska högskolor och universitet. De erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, bl a till arbetsområden inom miljökvalitetsarbete, miljöstrategiarbete, miljöcontrollers, miljöutredning och hållbarbetsarbete/strategi samt miljörättsrelaterat arbete.

En grov indelning kan göras i två stora "grupper" - de med samhällsvetenskaplig inriktning och de som har naturvetenskaplig inriktning.

Behörighetskraven kan vara olika beroende på vilken huvudsaklig inriktning programmen har.

Antagningskraven till de naturvetenskapliga miljöutbildningarna ser ganska lika ut i landet.

Behörighetskraven för de miljövetarprogrammen med samhällsvetenskaplig inriktning uppvisar viss variation. Från enbart grundläggande behörighet till betydligt högre behörighet.

En anledning till varför högre krav på behörighet ställs är att man förutom en miljövetenskaplig utbildning också inom programmet kan välja en av inriktningar mot traditionella samhällsvetenskapliga eller ekonomiska ämnen och flera av dessa kräver i sig en högre behörighet.

Det förekommer att studenter från båda inriktningarna läser tillsammans första terminen.

Rekommenderad gymnasieutbildning finns på Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Fackförbundet Naturvetarna bedömer att det på fem års sikt kommer att vara fortsatt balans mellan efterfrågan och tillgång på miljöutbildade. Antalet examinerade kommer att öka, men det kommer även efterfrågan att göra med tanke på de miljöutmaningar som världen står inför.

Arbetsplats

Som utbildad miljövetare kan man bland annat arbeta inom yrkesroller, som t ex miljöinspektör i bostadstillsyn på en kommunal miljöförvaltning, miljöcontroller på ett universitetssjukhuset, miljöstrateg på Länsstyrelsen, miljökvalitetskoordinatorer i privata företag, egenföretagare, provtagare på vattenreningsverket, miljöpedagog, miljöstrateg, miljöinspektör, miljöcontroller, miljöutredare, hållbarhetsstrateg eller rättsvetare med inriktning på miljörättsrelaterat arbete.

Övrigt

UNEP - Förenta nationernas miljöprogram, ofta förkortat till UNEP.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  105 Lediga jobb som miljövetare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.