På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Miljöutredare

Miljöutredare

Miljöutredare har miljö i fokus men också blick för helheten med mål att bidra till en hållbar utveckling.

Som miljöutredare utgör man en länk i kommunikationen av miljö- och hälsofrågor till olika aktörer och intressenter inom området fysisk planering. Kommunikationen bygger på ett samarbete framför allt inom kommunens egna förvaltningar men också externt.

En viktig del i arbetet är att kommunicera och bidra till kloka avvägningar mellan olika faktorer och påverkan på människors hälsa och stadens och kommunens miljö. De miljöfrågor som miljöutredare agnar sig åt är bland annat buller, luftkvalité och grönområdesfrågor.

En annan viktig del är att ta fram underlag för konsekvensbeskrivningar i det förebyggande miljöarbetet och att besvara remisser. Utvecklingsfrågor och policydiskussioner ingår också som naturlig del i arbetet.

  Utbildning

  Kvalifikationer som krävs för att kunna få anställning som miljöutredare är en högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd eller "motsvarande". Exempelvis, kan man läsa en kandidatutbildning i miljövetenskap och sedan bygga på med en master i strategisk miljöarbete.

  Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, t.ex Naturvetenskapsprogrammet eller på Naturbruksprogrammet.

  Vidare krävs det också ofta erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom fysisk planering.

  B-körkort B ställs ofta som ett krav för att kunna få anställning.

  Personliga egenskaper

  Arbetet kräver att du är kommunikativ och en problemlösare, kan arbeta självständigt och har blick för helheter. Samtidigt är en förutsättning för att lyckas i arbetet en god samarbetsförmåga samt en god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

  Arbetsplats

  Miljöutredare är ofta anställda inom den kommunala miljöförvaltningen. Revisorer i miljöcertifiering kan vara anställda av privata företag.

  Övrigt

  Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas i ganska snabb takt. Exempel på förnybara energikällor är vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi.
  Källa: Jordbruksverket.

  Länktips

  Visa mer
  Visa mindre

  16 Lediga jobb

  Nationell klimatspecialist

  Arbetsgivare / Ort: Skogsstyrelsen
  Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
  Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)
  Publicerad: 2021-08-10
  Källa: Arbetsförmedlingen
  VISA MER
  Kvalifikationer
  Arbetslivserfarenhet
  Krav
  • Miljö- och klimatstrateg

  Om jobbet
  Skogsenheten Skogsenheten är en nationell enhet som har till uppgift att ge specialiststöd inom ämnesområden som kulturmiljövård, naturvård, mark och vatten, skog och klimat, skog och vilt, skogens sociala värden, skogsbilvägar, skogsbruk och rennäring, skogsbränsle, skogsskador samt skogsskötsel. Stödet ges bland annat genom utbildningar, kunskapssammanställningar och medverkan som specialist i utredningar och projekt. En stor del av arbetet sker i nära samverkan med kollegor vid distrikt och enheter samt i samverkan med andra aktörer inom området. Skogsenheten har idag 24 medarbetare på 13 olika platser i landet. Beskrivning Skogsstyrelsen har genom förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) fått i uppdrag att arbeta fortlöpande med klimatanpassning. Det handlar både om att säkra en kostnadseffektiv och långsiktig virkesförsörjning och att kunna bevara och utveckla skogens olika miljövärden inklusive kvaliteter kopplade till rekreation och renskötsel. Arbetet samordnas på nationell nivå av Skogsavdelningen. Under 2021 inrättades en fast arbetsgrupp för klimatanpassning som stöd för samordningen. Den består av specialister såväl från andra sakområden som andra verksamheter. Arbetsuppgifter Att ansvara för den nationella samordningen av Skogsstyrelsens arbete med klimatanpassning innebär främst följande uppgifter: - Hålla handlingsplanen vid liv. - Följa upp målpreciseringar enligt fastställda rutiner. - Sammanfatta målarbetet (målstatus, genomförda aktiviteter) i Skogsstyrelsens årsredovisning och i rapportering till SMHI och Näringsdepartementet. - Ta initiativ till att uppdatera klimat- och sårbarhetsanalys, mål och handlingsplan minst vart femte år inklusive ta initiativ till intern fortbildning. - Vara Skogsstyrelsens kontakt gentemot SMHI. Du kommer att även arbeta med ämnesmässigt kunskapsstöd i frågor som berör klimatanpassning. Tjänsten innebär därmed även:   - att fortlöpande bevaka forskning och kunskapsutveckling inom området - att medverka i utredningar och projekt på regional och nationell nivå samt att ta fram beslutsunderlag i ärenden - att ge löpande stöd i klimatanpassningsfrågor till kollegor, inom såväl distrikt som andra enheter - att medverka i utbildningar och informationsaktiviteter internt och externt - att företräda Skogsstyrelsen vid samverkan med andra myndigheter, skogsbruket och övriga skogliga intressenter. Vi är vana användare av distansmötesteknik. Arbetet kommer dock medföra en del resor över hela landet, exempelvis i samband med utbildningar och informationsaktiviteter. Kvalifikationer Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen med en inriktning som ryms inom ämnesområdet skogens klimatanpassning. Vi ser gärna att du är disputerad inom och/eller har gedigen erfarenhet av att arbeta inom ämnesområdet. Du är drivande och ansvarsfull. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är pedagogisk och har vilja att förmedla och dela med dig av dina kunskaper. Vi värdesätter om du är förtrogen med GIS och har erfarenhet av utvecklingsarbeten. För att göra ett bra jobb och trivas i rollen är det viktigt att du är nyfiken på och respektfull inför andras kunskaper och erfarenheter. Vi letar efter en person som har stor egen drivkraft, är uthållig, initiativrik, ansvarstagande och intresserad av att arbeta med människor, grupputveckling och gruppdynamik. Mycket stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet. Villkor Placering på något av Skogsstyrelsens kontor. Placeringsort bestäms under rekryteringsprocessen. B-körkort är ett krav. Kontakt   Dan Rydberg enhetschef Skogsenheten 031-705 62 48 eller Sofia Blomquist bitr. enhetschef Skogsenheten 090-15 83 16. Fackliga kontakter: Magnus Fürst för ST och Sofia Österdahl för SACO, nås via växelnummer 036-35 93 00. Välkommen med din ansökan senast 26 september 2021 via länken nedan.                       Om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se
  Arbetsgivare
  Skogsstyrelsen
  Ansökan
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)

  Ansök här
  VISA MINDRE

  Miljöstrateg

  Arbetsgivare / Ort: Värmdö kommun
  Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
  Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)
  Publicerad: 2021-09-03
  Källa: Arbetsförmedlingen
  VISA MER
  Kvalifikationer
  Arbetslivserfarenhet
  Krav
  • Miljö- och klimatstrateg

  Om jobbet
  Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten. Miljöstrateg till Kommunledningskontorets stab  Värmdö är skärgårdens mötesplats! Båthamnar, varv och marinor sjuder av aktivitet och i ett av våra tidigare industriområden växer det sakta men säkert fram bostäder och ny infrastruktur. Värmdö ska vara en plats för möten av alla dess slag och naturen ska vara tillgänglig för ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar om vår orörda natur, arbetar för ökad användning av förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat, allt för att möta en grönare och friskare framtid. Vi vill möta framtiden genom en proaktiv omställning till långsiktig hållbarhet. Hos oss får du möjligheten att bli en viktig nyckelspelare för Värmdö och i förlängningen för en hållbar utveckling, samtidigt som du får möjlighet att sätta dina avtryck i en utvecklingsresa utöver det vanliga.   I rollen som miljöstrateg ansvarar du för att leda kommunens strategiska miljö- och klimatarbete som utgår från Värmdös vision 2030 och de mål som finns i kommunens miljö- och klimatplan 2020-2030. I det strategiska arbetet ingår att implementera Agenda 2030 och miljömålen i kommunens styrning och ledning samt att stödja och engagera verksamheterna med kompetens och samordning i arbetet med att väva in hållbarhets- och miljöfrågor i nämnds- och verksamhetsplanering för att bland annat nå våra miljömål och säkerställa uppföljning, utvärdering och utveckling av dessa. I rollen ingår även att följa upp kommunens arbete i ett miljöbokslut. I rollen ingår även att hitta nya samverkansformer över verksamhetsgränserna och tillsammans med verksamheterna utveckla miljö- och klimatarbetet. Du kommer leda, etablera och delta i utvecklings- och innovationsprojekt samt utforma och genomföra utbildningar. Du kommer att samordna kommunens energi- och klimatrådgivning samt representera Värmdö kommun i olika nätverk, bedriva omvärldsbevakning, svara på remisser samt bereda politiska ärenden. Du arbetar utifrån gällande miljölagstiftning samt nationella, regionala och kommunala styrdokument. Rollen innebär att du agerar som kommunens ansikte utåt med många kontaktytor inom och utanför kommunen. Du kommer att vara placerad i en nyinrättad stab och rapportera direkt till kommunledningskontorets chef. Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom miljöområdet med inriktning mot naturvetenskap eller motsvarande kompetens. Du har minst tre års erfarenhet av strategiskt miljö- och klimatarbete inom en större organisation. Du har även erfarenhet av att vara projektledare. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att förstå vad det innebär att jobba i en politiskt styrd organisation och därför är tidigare arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet meriterande. Ifall du har kompetens inom till exempel miljöekonomi, juridik eller liknande är detta meriterande. Vi ser det som särskild stark merit om du har erfarenheter av att arbeta med klimatfrågor. Förutom din kompetens inom miljö ser vi att du är strukturerad och utvecklingsinriktad. Vi ställer stora krav på din kommunikativa förmåga och önskar att du är van och känner dig bekväm i att hålla presentationer och utbildningar samt trivs i en utåtriktad roll. Tjänsten förutsätter även att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.   Som person är du öppen, lyhörd och ödmjuk. Du är analytiskt lagd, samtidigt som du har intresse för och god förmåga att samarbeta och möta människor med olika bakgrunder. Du är en organiserad och driven strateg som skapar lust hos andra att leverera, lika mycket som du själv gillar att nå resultat.   Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.   Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
  Arbetsgivare
  Värmdö kommun
  Ansökan
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)

  Ansök här
  VISA MINDRE

  Klimat- och energiexpert

  Arbetsgivare / Ort: Sveriges Allmännytta AB / Stockholm
  Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
  Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)
  Publicerad: 2021-09-03
  Källa: Arbetsförmedlingen
  VISA MER
  Kvalifikationer
  Arbetslivserfarenhet
  Meriterande
  • Miljö- och klimatstrateg

  Om jobbet

  Vill du vara med och påverka klimatet? Trivs du en i miljö med högt engagemang och är en god inspiratör? Då kanske du är vår nya expert inom klimat och energi.

  Om tjänsten

  Som expert inom klimat och energi säkerställer du gynnsamma förutsättningar för medlemsföretagen inom området. I tjänsten ingår det att utforma och utveckla rådgivning och stöd till medlemsföretagen.

  Du skapar också förutsättningar för att medlemsföretagen ska nå energi-och klimatmålen i Allmännyttans klimatinitiativ.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter

  · Ge strategisk och operativ rådgivning till medlemsföretag

  · Initiera, delta och driva projekt

  · Inspirera, utbilda och kompetensutveckla medlemsföretagen

  · Driva och samordna Allmännyttans klimatinitiativ – vilket även inkluderar att bibehålla och stärka relationerna till våra samarbetspartner, och även att hitta fler aktörer att samarbeta med

  · Hålla i fokusträffar

  · Ansvara för programinnehållet på en årlig stor konferens

  · Ansvara för inrapportering, analys och presentation av klimat- och energidata

  · Bedriva påverkansarbete på både europeisk och nationell nivå

  · Arbeta fram underlag till remissvar och delta i utredningar

  Kunskaper och erfarenheter

  Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och breda kunskaper inom klimat- och energifrågor, som till exempel klimatanpassningar och energieffektivisering.

  Du har god vana av projektledning och strategiska frågor inom klimat- och energiområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av påverkans-, och nätverksarbete.

  Förutom mycket goda kunskaper i svenska har du även goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift. Har du erfarenhet från fastighetsbranschen är det ett plus. Resor förekommer i tjänsten.

  Egenskaper

  Du är mål- och resultatorienterad med förmåga att skapa, bibehålla och utveckla goda relationer. Du är en god skribent och tycker om att tala inför andra.

  Som person är du driven, prestigelös, tydlig och ansvarstagande. Därtill är du en teamspelare som tycker om att samarbeta med och stötta andra med din specialistkunskap.

  Vi erbjuder

  Du blir en del av ett starkt team där du tillsammans med engagerade kollegor arbetar med samhällsviktiga frågor. Vår verksamhet präglas av våra värdeord: innovativa, kompetenta och tillsammans.

  Arbetsgivare
  Sveriges Allmännytta AB
  Hornsgatan 15
  11846 Stockholm
  Hemsida: http://www.sverigesallmannytta.se
  Ansökan
  Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)

  Ansök via mejl
  [email protected]
  VISA MINDRE

  Miljö- och hållbarhetsstrateg till avdelningen för Miljöskydd

  Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
  Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
  Ansök senast 29 september (5 dagar kvar)
  Publicerad: 2021-09-08
  Källa: Arbetsförmedlingen
  VISA MER
  Kvalifikationer
  Arbetslivserfarenhet
  Krav
  • Miljö- och klimatstrateg

  Om jobbet
  Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med? Vad vi kan erbjuda dig Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har en central roll i det regionala miljö- och klimatarbetet. Vi samordnar och utvecklar miljömålsarbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. Arbetet drivs inom en tvärsektoriell arbetsgrupp som under året har breddats med att omhänderta och utveckla Länsstyrelsens utåtriktade arbete med Agenda 2030. Vi söker nu en miljö- och hållbarhetsstrateg vars uppgift blir att främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra lokala och regionala aktörer bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling i länet. Tjänsten är placerad på enheten för Miljö- och klimatsamverkan, vid avdelningen för Miljöskydd. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter: • Driva, utveckla och följa upp det regionala Agenda 2030 arbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. • Stödja lokala och regionala aktörer i deras hållbarhetsarbete och planera och genomföra aktiviteter med utgångspunkt i Agendan. • Vara Länsstyrelsen kontaktperson för Agenda 2030 gentemot externa aktörer samt svara på underlag och remisser. • Omvärldbevaka hållbarhetsfrågor samt verka för att synliggöra Agendan och bidra till kompetenshöjande insatser kring denna i länet. • Medverka i Länsstyrelsens strategiska målarbete, med särskild inriktning på målet Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet. Din placeringsort är Göteborg eller Vänersborg. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. KVALIFIKATIONER Krav: • Högskoleutbildning inom miljöområdet eller utbildning som vi bedömer likvärdigt. • Minst 5 år erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete inom eller mot offentlig verksamhet. • Erfarenhet av projekt- och processledning • Goda kunskaper om Agenda 2030:s tre dimensioner Meriterande • Erfarenhet från förändringsarbete • Erfarenhet från offentlig förvaltning Personliga egenskaper: Du är strukturerad och har en stark egen drivkraft och förmåga att självständigt föra frågor framåt. Förmågan att engagera och samverka utmärker dig, liksom ditt intresse för utvecklingsfrågor. Du har analytisk förmåga, och har ett naturligt helhetsperspektiv och förmåga att se olika målgruppers behov. För att lyckas i rollen behöver du också ha ett intresse för kommunikation och uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
  Arbetsgivare
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  Ansökan
  Ansök senast 29 september (5 dagar kvar)

  Ansök här
  VISA MINDRE

  Miljö- och hållbarhetsstrateg till avdelningen för Miljöskydd

  Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
  Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
  Ansök senast 29 september (5 dagar kvar)
  Publicerad: 2021-09-08
  Källa: Arbetsförmedlingen
  VISA MER
  Kvalifikationer
  Arbetslivserfarenhet
  Krav
  • Miljö- och klimatstrateg

  Om jobbet
  Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med? Vad vi kan erbjuda dig: Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har en central roll i det regionala miljö- och klimatarbetet. Vi samordnar och utvecklar miljömålsarbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. Arbetet drivs inom en tvärsektoriell arbetsgrupp som under året har breddats med att omhänderta och utveckla Länsstyrelsens utåtriktade arbete med Agenda 2030. Vi söker nu en miljö- och hållbarhetsstrateg vars uppgift blir att främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra lokala och regionala aktörer bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling i länet. Tjänsten är placerad på enheten för Miljö- och klimatsamverkan, vid avdelningen för Miljöskydd. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter: • Driva, utveckla och följa upp det regionala Agenda 2030 arbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. • Stödja lokala och regionala aktörer i deras hållbarhetsarbete och planera och genomföra aktiviteter med utgångspunkt i Agendan. • Vara Länsstyrelsen kontaktperson för Agenda 2030 gentemot externa aktörer samt svara på underlag och remisser. • Omvärldbevaka hållbarhetsfrågor samt verka för att synliggöra Agendan och bidra till kompetenshöjande insatser kring denna i länet. • Medverka i Länsstyrelsens strategiska målarbete, med särskild inriktning på målet Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet. Din placeringsort är Göteborg eller Vänersborg. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. KVALIFIKATIONER Krav: • Högskoleutbildning inom miljöområdet eller utbildning som vi bedömer likvärdigt. • Minst 5 år erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete inom eller mot offentlig verksamhet. • Erfarenhet av projekt- och processledning • Goda kunskaper om Agenda 2030:s tre dimensioner Meriterande • Erfarenhet från förändringsarbete • Erfarenhet från offentlig förvaltning Personliga egenskaper: Du är strukturerad och har en stark egen drivkraft och förmåga att självständigt föra frågor framåt. Förmågan att engagera och samverka utmärker dig, liksom ditt intresse för utvecklingsfrågor. Du har analytisk förmåga, och har ett naturligt helhetsperspektiv och förmåga att se olika målgruppers behov. För att lyckas i rollen behöver du också ha ett intresse för kommunikation och uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
  Arbetsgivare
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  Ansökan
  Ansök senast 29 september (5 dagar kvar)

  Ansök här
  VISA MINDRE
  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.