Utredare på Försäkringskassan

Utredare på Försäkringskassan

Utredare på Försäkringskassan (FK) arbetar med olika delar av socialförsäkringen och utreder de försäkrades rätt till utbetalningar av till exempel assistansersättning, sjukpenning eller graviditetspeng. 
Utredare på FK har tät kontakt med de försäkrade och hjälper dem att förstå socialförsäkringen och vilka regler som gäller.

Att arbeta som försäkringsutredare kan innebära att man fattar beslut, men det beror på vilken avdelning inom FK man arbetar på. När man handlägger sjukpenning fattar en försäkringsutredare egna beslut, men i de allra flesta övriga avdelningar fattas besluten av en beslutsfattare. Det vill säga som försäkringsutredare utreder man rätten till ersättning, men det är beslutsfattaren som fattar beslutet. 

Försäkringsutredare har telefon- och brevledes kontakt med olika "aktörer" eller parter, som kan vara de försäkrade, anställda på personalavdelningar på de företag där de försäkrade arbetar och (vad gäller i de fall utredare på FK jobbar med sjukpenningsfrågor - även med de sjukskrivande läkare); allt detta för att fastställa rätt till ersättning. 

Försäkringsutredare har stort ansvar i att rätt till ersättning utreds och fastställs korrekt, enligt gällande regler. I fall med sjukpenningsersättning gäller också följande: om utredningen visar att den försäkrade har rätt till ersättning så kontrolleras även att rätt ersättning utbetalas till den försäkrades konto.

Utbildning

Utbildning ges på arbetsplatsen. Du anställs som utredare på försäkringskassan och under de första sex månaderna genomgår du internutbildningar som ges i grupp och som leds av handledare. Du erhåller ingångslön under utbildningstiden.

För att kunna få anställning som utredare måste du ha treårig högskoleutbildning, 180 högskolepoäng, i bagaget eller lång erfarenhet från att tidigare ha arbetat med liknande arbetsuppgifter, t ex på ett försäkringsbolag.

Bra grundläggande kunskaper inför en högskole-universitetsutbildning får man på flera av gymnasieskolans program. På eftergymnasial nivå bör man läsa på högskola-universitet i minst 3 år (företrädesvis en utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, psykologi eller pedagogik).

 

Personliga egenskaper

Egenskaper som du bör besitta för att kunna arbeta som utredare på försäkringskassan är att vara noggrann och effektiv eftersom du måste utreda i genomsnitt fem försäkringsärenden om dagen och att du är stresstålig och kan bemöta kundernas reaktioner på fattade beslut.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.