På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Utredare

Utredare

Att göra utredningar, utarbeta förslag, planera, följa upp och granska en verksamhet är några vanliga uppgifter för en utredare. I arbetet ingår ofta att ge råd och upplysningar till allmänheten och till dem som arbetar praktiskt i verksamheten.

Som utredare kan man även kallas för kvalificerad handläggare. De som gör utredningar på uppdrag från regeringen kaIIas för SärskiIda utredare.

Utredare brukar specialisera sig inom olika områden, ex. kan man vara Vårdutredare, Studiestödsutredare eller Miljöutredare.

Den kanske vanligaste arbetsuppgiften för en utredare är att utreda, vilket innebär att samla in fakta som sedan sammanställs som underlag för slutsatser. Med en utredning som grund utformas förslag, exempelvis till en omorganisation eller en ny lag. Exakt vad utredaren gör beror på befattning och vilken verksamhet utredaren arbetar inom. Många verksamhetsområden finns på både nationell, regional och lokal nivå.

På nationell (statlig) nivå finns kvalificerade handläggare till exempel inom de olika departementen. På ett departement arbetar handläggaren på uppdrag av regering och riksdag med att göra utredningar i olika frågor eller med att utarbeta förslag som ska ligga till grund för riksdagsbeslut.

Private data detective
En utredare kan specialisera sig som private data detective, vars främsta uppgift är att hålla koll på de spår människor lämnar efter sig på nätet. Private data detective kan vara både en övervakare och/eller den som städar bort de oönskade IT-spåren.

Utbildning

Inom de yrken som beskrivs ovan efterfrågas oftast en högskoleutbildning. Utbildningsbakgrunden varierar då arbetsområdena är mångskiftande.

Inom högskolan finns till exempel Politices kandidatprogrammet (pol kand), ett treårigt utbildningsprogram med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen.

Andra gångbara utbildningar är ekonom-, jurist- och samhällsvetenskapsutbildningen. Utbildningarna finns på många av landets högskolor och universitet och är minst tre år långa. Många väljer att läsa längre.

För den som vill inrikta sig på arbete internationellt finns exempelvis Europaprogrammet och Internationella samhällsvetenskapsprogrammet. 

Arbetsgivare

De flesta utredare arbetar inom den offentliga sektorn, det vill säga inom statlig, kommunal eller landstingskommunal verksamhet, men antalet utredare har ökat på större företag och i organisationer. Exempelvis kan utredaren vara anställd vid Granskningsenheten på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som utredare på Folkhälsomyndigheten eller inom olika "förmåner" som t.ex Föräldraförsäkring, "Graviditetspeng", Sjukpenningsärenden eller Arbetsskador på Försäkringskassan eller som utredare på Skatteverket mm.
Utredare på ISF
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet där utredarna arbetar med kvalificerad analys och utredningar. ISF´s uppdrag är att granska och utvärdera socialförsäkringsområdet. Utredare på ISF publicerar sina resultat i rapporter som förser regeringen och myndigheter med kunskap inför beslut som påverkar socialförsäkringen.

Dokumentundersökare på NFC
NFC - är en forkortning som står för Nationellt Forensiskt Centrum och som dokumentundersökare på NFC är man en sort utredare, som analyserar bl a pass, sedlar, körkort och/eller diverse handskrivet material med syfte att ta reda på om dokumenten/handlingar är äkta eller falska.

Dokumentundersökare på NFC deltar också i brottsförebyggande arbete om dokumentsäkerhet för person- och värdedokument.

Yrkesporträtt

Möt Mikael, en dokumentundersökare på NFC. 

Lilla ordboken

LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga personer upp till 21 år.

Samlad service från myndigheter
verksamt.se kan man hitta information om och från olika svenska myndigheter samt hitta kontatkuppgifter till svenska myndigheter.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.