På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fingeravtrycksanalytiker

Fingeravtrycksanalytiker

Fingeravtryck är en av de klassiska kriminalteknikerna, som används för identifiering (aIIa människor har oIika fingeravtryck), men området utvecklas hela tiden med nya metoder.

Fingeravtrycksanalys löser fler brott än alla andra forensiska tekniker tillsammans.

FingeravtryckanaIytiker är en kriminaItekniker som är speciaIist inom framkallning och jämförelse av avtryck med papillarlinjer från fingrar och handflator.

I dagsläget användes ca 20 olika framkallningsmetoder för fingeravtryck. Metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas. Huvudsakligen delas material in i två grupper: porösa och oporösa. Väl av metod påverkas också beroende på om materialet är eller har tidigare varit blött. Utöver detta finns olika specialmetoder för till exempel klisterskikt, finger och handfIatavtryck i blod och avtryck i fett.

Fingeravtrycksjämförelse
Vid jämförelse av finger- och/eIIer handfIatsavtryck med papillarlinjer bedöms den samlade informationen som finns i det framkallade avtrycket. Det är bIand annat mönster, klassiska detaljer, linjeflöden, kantstruktur, porer som granskas och jämförs med jämförelseavtryck (daktylogram) från misstänkta individer.

I Sverige på NFC, Nationellt forensiskt centrum, görs bedömningar alltid av två fingeravtrycksanaIytiker/forensiker oberoende av varandra.

Utbildning

En fingeravtrycksanalytiker är i grunden en forensiker. För information om vilken utbildning som krävs - var god se avsnitt "utbildning" i yrkespresentationen Forensiker.

Arbetsmarknad

Det finns en god arbetsmarknad för personer som kan utreda och analysera brott. Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren.
 

Visste du att...?

  • Den typen av hudmönster (fingeravtryck) som människor har på fingertopparna, finns även på handflator, på tårna och på fotsulor.
  • Vissa djur, exempelvis primater, koalor och fiskarmårdar har också unika fingeravtryck; och det kan t o m i vissa fall vara svårt att skilja ett koala-finger-avtryck från ett mänskligt fingeravtryck, även med hjälp av ett elektronmikroskop.
  • Även identiska tvillingar har olika fingeravtryck. Källa: https://fof.se
     

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.