Fingeravtrycksanalytiker

Fingeravtrycksanalytiker

Fingeravtryck är en av de klassiska kriminalteknikerna, som används för identifiering, men området utvecklas hela tiden med nya metoder.

Fingeravtrycksanalytiker är en kriminaltekniker som är specialist inom framkallning och jämförelse av avtryck med papillarlinjer från fingrar och handflator.

I dagsläget används ca 20 olika framkallningsmetoder för fingeravtryck. Metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas. Huvudsakligen delas material in i två grupper: porösa och oporösa.

Val av metod påverkas också beroende på om materialet är eller har varit blött. Utöver detta finns olika specialmetoder för till exempel klisterskikt, finger och handflatsavtryck i blod och avtryck i fett.

Vid jämförelse av finger- och/eller handflatsavtryck med papillarlinjer bedöms den samlade informationen som finns i det framkallade avtrycket. Det är bland annat mönster, klassiska detaljer, linjeflöden, kantstruktur, porer som granskas och jämförs med jämförelseavtryck från misstänkta individer.

Utbildning

En fingeravtrycksanalytiker är i grunden en forensiker.

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och molekylärbiologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Grundläggande gymnasial utbildning finns på Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Det finns en god arbetsmarknad för personer som kan utreda och analysera brott. Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren.

Arbetsplats

På NFC, Nationellt forensiskt centrum, görs alltid bedömningar av två, oberoende av varandra, fingeravtrycksanalytiker / forensiker.

Visste du att...?

... den typen av fingeravtryck som människor har på fingertopparna, finns även på handflator, tår och fotsulor.

... vissa djur, exempelvis primater och koalor, har också unika fingeravtryck och det kan till och med vara svårt att skilja ett koala-fingeravtryck från ett mänskligt fingeravtryck, även med hjälp av ett elektronmikroskop.

... även identiska tvillingar har olika fingeravtryck.

... fingeravtrycksanalys löser fler brott än alla andra forensiska tekniker tillsammans.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.