Forensisk socialutredare

Forensisk socialutredare

Forensiska socialutredare ansvarar för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet med uppgift att bistå rättsväsendet med undersökningar och bedömningar.

Att delta i de rättspsykiatriska undersökningar och riskbedömningar inför tidsbestämning av livstidsstraff, som genomförs av undersökningsteam, bestående av läkare, psykologer, socialutredare och omvårdnadspersonal, ingår i de forensiska socialutredarnas sedvanliga arbetsuppgifter.

Undersökningsteamets uppdrag går ut på att utifrån en biopsykosocial referensram besvara domstolens frågor kring allvarliga psykiska störningar och de eventuella överlämnanden till rättspsykiatrisk vård.

Socialutredarens uppgifter består i första hand i att kartlägga de sociala omständigheter som föregått gärningen och att göra en bedömning av den undersöktes psykosociala funktionsnivå. Socialutredningen som sammanställs av socialutredaren, är en av fyra delutredningar som ingår i den rättspsykiatriska utredningen.

Handledning brukar erbjudas kontinuerligt under arbetets gång.

Utbildning

Rekommenderad utbildning är Socionomexamen, som är en yrkesexamen från högskolans socionomprogram.

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Utredningsvana, erfarenhet av att arbeta inom rättspsykiatri, psykiatri, kriminalvård eller som utredande handläggare inom socialtjänst.

Vidare krävs det också viljan och förmågan att hålla sig kontinuerligt uppdaterad inom det aktuella yrkesområde och intresse av att delta i utvecklings- och forskningsprojekt.

Personliga egenskaper

En noggrann och stabil person med stor integritet och god kommunikativ och samarbetsförmåga som kan agera professionellt även under stor press och göra objektiva bedömningar enligt ett etiskt förhållningssätt.

Arbetsplats

Exempel på en arbetsplats är rättspsykiatriska avdelningen på Rättsmedicinalverket, där verksamhetens uppgift är att på uppdrag av domstol undersöka om en individ har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning samt göra riskbedömningar av livstidsdömda.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.