På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Mordutredare

Mordutredare

De som i folkmun kallas för "mordutredare" har egentligen yrkestitel "Utredare grova brott".

OIika yrkesgrupper arbetar med mordutredningar, bIand annat är det kriminalinspektörer som gör det. BIand övriga yrken som kan deIta i mordutredningar finns det bIand annat: kriminaItekniker, baIIistiker och forensiker.

Mordutredare tillhör "Grova brott-gruppen" som förutom mord även kan utreda andra grova brott, exempeIvis grov misshandeI eIIer grova gruppvåldtäkter. Grova brott-gruppen består av fIera personer med oIika speciaIiseringar, följer PUG, Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott. Förutom mordutredare deItar också poliser med annan specialkompetens i mordutredningar.

Information om Riksmordsgruppen finns på polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Riksmordkommissionen/

Om polisens arbete vid dödligt våld läs på polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Valdsbrott/Dodligt-vald/

Gärningsmannaprofilgruppen reser runt i hela Sverige för att hjälpa till med utredningar av grova våldsbrott. Gruppens slutsatser ger de lokala utredarna nya uppslag och infallsvinklar. Gärningsmannaprofilgruppen består av poliser med lång erfarenhet från utredningar av grova brott och av kriminaltekniker, beteendevetare, rättspsykiatriker och rättsläkare. Den tvärvetenskapliga kompetensen ger nya infallsvinklar och teorier som hjälper de lokala utredarna i det fortsatta utredningsarbetet. De använder sig av en mängd oIika metoder, bIand annat av sannoIikhetsIära/beteendemönster-anaIys och av den så kaIIade geografisk profiIering. Målet för gruppens experter kan ofta vara att presentera en hypotes om motivet och gärningsmännens egenskaper. Experter som ingår i gärningsmannaprofilgruppen hjälper också till med att leta efter kopplingar till andra brott med samma gärningsmän. Läs med om gärningsmannaprofilgruppens arbete på polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Garningsmannaprofilgruppen/

För mer information se föIjande hemsidor:
svenskpolis.se
polistidningen.se
polisliv.se

”Mordutredare” (inom Polisen är benämningen Utredare av grova brott) är mycket attraktiva tjänster (karriärmöjlighet) och kräver inte sällan erfarenhet av utredningsarbete.
Lönerna är individuella varför det är svårt att ange vad en ”mordutredare” tjänar.

Före detta morduttedare kan bIand annat arbeta på Försvarsadvokaternas byråer för att granska förundersökningar med polisiära ögon.
Du som är intresserad av detta yrke, Iäs gärna även om fiera yrken, t.ex om civil utredare, privatdetektivpoIis och kriminoIog

Utbildning

En förutsättning för att kunna bli ”Mordutredare” är antingen genomgången utbildning på Polishögskolan (man utbildar sig alltså till Polis), se polisen.se/Bli-polis eller en akademisk examen (man skaffar sig en högskoleutbildning och söker jobb som Civilutredare och försöker sedan genom fortbildningar och interna utbildningar skaffa sig tillräcklig kompetens för att kunna få jobba som "utredare av grova brott"). 
Man kan också utbida sig till en Kriminolog, som är ett yrke som kräver en akademisk utbildning.  

Lilla ordboken

MO - en vanlig förkortning för det latinska uttrycket "Modus operandi", som kan till svenska översättas ungefär som "tillvägagångssätt" och är en kriminologisk term som beskriver hur ett brott har utförts, sättet som gärningsmannen har gått tillväga på.

Övervakningskameror
År 2006 fanns det i Sverige cirka 18.000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33.000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Fakta kring mord
Det sker cirka 100 mord i Sverige årligen (uppgift från 2019); av dem begås 3 till 8 stycken (det vill säga ca 5,5 %) av kvinnor. Enligt en del experter, sjunker chansen att lösa mord men hälften, om man inte får upp relevanta "språk" inom de första 48 timmar efter det att mordet har begåtts.

Visste du att...?

Många experter/sakkunniga anser att chanser att lösa mord halveras, om mordutredare under de första två dygn (48 timmar) efter mordet ej får upp rätt "spår", som leder till att mordet löses, att utreda; därför brukar de första två dygn efter mordet kallas för "de 48 avgörande timmar".

Lön (uppgift från februari 2018)
Utredare grova brott (Mordutredare) har minimilön/ingångslön 25.590 kr/månad; medellön 33.565 kr/månad, dvs ca 33.600 kr/månad.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.