Akademiker

Akademiker

Akademiker kan arbeta inom diverse olika branscher.

För att bli en akademiker är man tvungen att läsa på en högskola eller ett universitet och det gäller att konkurrera om utbildningsplats, vilket man kan göra med betyg från gymnasiet men även med resultatet av högskoleprovet.

Det är varje lärosäte som bestämmer vilken betygsskala de använder på de utbildningar som ges på just det lärosäte. Ett av de vanligaste betygsskalorna som används på de svenska lärosätena idag är Underkänt, Godkänt och Väl godkänt.

Utbildning

En akademiker är i Sverige en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, vilket man kan göra på en högskola eller på ett universitet. Akademisk nivå uppnås efter med godkända resultat genomfört utbildningsprogram med minst 180 hp, vilket motsvarar 3-års heltidsstudier.

Innan man kommer in på högskolan måste man skaffa sig behörighet. Till alla svenska högskoleutbildningar krävs Grundläggande behörighet och ofta även Särskild behörighet. Särskild behörighet är olika till olika utbildningar.

Till vissa högskoleutbildningar måste man också klara antagningsprover, detta gäller dock oftast konstnärliga utbildningar, på t ex Musikhögskolan eller Konstfack.

Högskoleexamina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket och sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.