Högskoleingenjör

Högskoleingenjör

Som högskoleingenjör kan du arbeta både inom näringslivet och den offentliga sektorn med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, produktionsplanering eller försäljning. Det kan till exempel handla om att planera nybyggnation, en bro, fordon, ett nytt sätt att kommunicera eller att utveckla medicintekniska produkter. Genom tekniska kunskaper utvecklar du lösningar på olika problem eller arbetar med att effektivisera produktionen.

Om du arbetar inom den kommunala sektorn handlar arbetsuppgifterna i första hand om stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. Yrket som ingenjör är internationellt och svenska ingenjörer arbetar både på utländska företag och vid svenska företag verksamma internationellt. 

Högskoleingenjör inom produktutveckling och design arbetar med identifiering av behov - till en idé - till konstruktion - produktion och slutligen marknadsföring av produkten eller tjänsten.

Om du arbetar inom produktutveckling och design behöver du ha goda kunskaper i matematik, fysik, mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och 3D-CAD och förstå samspelet mellan miljö, användare och produkt.

Ingenjör är inte en skyddad yrkestitel. Titeln högskoleingenjör betyder att du med godkända resultat har genomfört tre-åriga tekniska högskolestudier. Högskoleingenjör översätts till engelskan som Bachelor of Science. Högskoleingenjörsutbildningen är en snabbare väg till arbetslivet jämfört med civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. 

Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningar innebär heltidsstudier på högskolenivå i tre år. Högskoleexamen (University Diploma, 180 högskolepoäng) är en akademisk examen.

Med högskoleingenjörsexamen kan du även söka till påbyggnadsprogram i management för ingenjörer på avancerad nivå, magister- eller master. Programmen ger förståelse för ledarskap i kombination med teknisk kunskap. Målsättningen är att ingenjörer ska utbildas till ansvarsfulla ledare på nyckelpositioner. 

Grundläggande utbildning ges på gymnasiets Teknikprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Bedömningen är att läget för såväl nyexaminerade som erfarna högskoleingenjörer på fem års sikt fortsatt kommer att vara i balans.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.