Ingenjör inom data/elektronik

Ingenjör inom data/elektronik

En ingenjör inom data och elektronik kan arbeta med allt från industriella miljöer till bostäder och sjukhus. Du kan välja mellan en mängd olika yrken inom konstruktion och utveckling av elektronikutrustning eller telekommunikationssystem.

Elektronik ingår i de flesta produkter och system vilket gör att du har stora möjligheter att välja bransch efter intresse. Som dataingenjör arbetar du med att utveckla datasystem eller som IT-ansvarig på ett företag eller en myndighet. Datateknik handlar om att designa data system för alla samhällets sektorer. 

Du kan arbeta med både mjukvara och hårdvara inom datakommunikation, datateknik och elektronik. Om du är konstruktör är du en ingenjör som utvecklar både nya och gamla produkter. Det kan handla om mer omfattande produkter, till exempel ett nytt mobiltelefonnät.

En konstruktör kan också arbeta med att ta fram de datorprogram som styr den tekniska utrustningen. Som konstruktör jobbar du ofta i projekt tillsammans med personer med skilda specialkunskaper. Ofta är det du som är arbetsledare och det är en lång process att utveckla en ny produkt. Först behöver förstudier göras för att komma fram till vilka krav som ska ställas på produkten och vad den får kosta. Därefter görs ofta en prototyp (modell) som sedan testas.

Dokumentation, som bland annat innebär att göra konstruktionsbeskrivning och komponentlista, är också en viktig del av dina arbetsuppgifter som konstruktör. Som produktionsingenjör är du ansvarig för hela eller en del av tillverkningen av exempelvis en elektronisk utrustning.

Du behöver planera med lång framförhållning så att rätt utrustning finns och att det finns arbetskraft med de kunskaper som krävs för att producera den nya mobiltelefonen, för att ta ett exempel. Det är viktigt att produktionen håller sig inom de ramar för tid och kostnader som bestämts. Produkterna som tillverkas måste även uppfylla vissa angivna kvalitetskrav.

Serviceingenjören är ofta ansvarig för leveranser och installationer av de färdiga produkterna. Uppföljning av leveransen i form av utbildning och service kan också vara dina arbetsuppgifter. En kund, till exempel ett företag som köper en ny telefonväxel, behöver ofta hjälp med utbildning av sin egen personal. Det kan även vara din uppgift som serviceingenjör att tillsammans med kunden skräddarsy produkten efter kundens specifika behov. I den rollen är du en del av marknadsföringen av en produkt och har stor nytta av en kombination av tekniska och ekonomiska kunskaper.

Utbildning

Vilka utbildningskrav som ställs för att få jobb som ingenjör inom elektronik området varierar mycket beroende på befattning och företag. Ett minimum är ingenjörsexamen på högskolenivå ofta krävs civilingenjörsexamen.

Utbildning till elektroingenjör finns på ett antal orter i landet. Eftersom kompetenskraven inom den tekniska industrin hela tiden blir högre krävs det i vissa fall civilingenjörsutbildning.

Framtidsutsikter

Civilingenjörer inom data och elektronik har generellt sett en god arbetsmarknad. Det är ofta brist på denna grupp. På grund av den rådande situationen har bristen dämpats, men Arbetsförmedlingens bedömning är att det trots allt är liten konkurrens om jobben. Detta gäller i synnerhet för personer med erfarenhet. Även på fem till tio års sikt väntas en god arbetsmarknad för yrkesgruppen.

Visste du att...?

... en tekniker kan kallas för "tech wizard", där man arbetar med stora kunders teknikkrav och behov, både före och efter försäljningen.

... det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat, ca 87 % av yrkesverksamma är män.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.