Civilingenjör

Civilingenjör

En ingenjör>> kan arbeta inom många olika områden. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på om man arbetar inom privat eller offentlig sektor, stort eller litet företag. Ingenjören ser tydliga resultat av sitt arbete, det kan vara allt från ett hus, eller ett nytt sätt att kommunicera. I den här texten finns en kortare presentation över olika inriktningarna med vägledning till en mer detaljerad beskrivning för varje område.

En ingenjör utvecklar produkter och processer. Vanliga frågor en ingenjör utreder för att få svar på kan vara; hur får vi en bra ventilation i huset vi bygger eller hur ska vi bygga för att den här brokonstruktionen ska vara riktigt säker? Att arbeta med teknisk konstruktion kan innebära olika moment beroende på var du arbetar.

Att arbeta med utredningar och göra analyser är vanliga uppgifter. Du kan arbeta som doktorand, lärare och forskare vid högskolor och institutioner för forskning men också vid större statliga verk som exempelvis Trafikverket.

Inom den privata sektorn är industriföretag och konsultfirmor vanliga arbetsgivare. Du kan också arbeta som konsult eller bIi en egen företagare.

I kommunal tjänst arbetar ingenjören med tekniska uppgifter inom exempelvis energiverk eller vatten- och avloppsverk då arbetsuppgifterna utgörs av teknisk konstruktion, planering, ledning och administration. Teknisk konstruktion och analyser är också vanliga arbetsuppgifter.

Civilingenjör kallas den som läst en civilingenjörsutbildning om 300 högskolepoäng och därefter avlagt civilingenjörsexamen, vilket är en akademisk yrkesexamen. Det är alltså ingen titel som man kan kalla sig för utan att ha avlagt sådan examen.

Civilingenjörer inom industrin har ofta en arbetsledande ställning. Många väljer en karriär inom forskning och utveckling på företag. Som civilingenjör är du även behörig att söka till forskarutbildning.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>> och kika på yrkespresentationerna: Akademiker>>, Tekniker>>, Gymnasieingenjör>> och Högskoleingenjör>>.

Yrkesporträtt
Möt Fredrik, civilingenjör och logistikchef>>;
Möt Sofi, civilingenjör inom väg och vatten>>, som jobbar som konsult på ett företag inom samhällsbyggnad.

Utbildning

En civilingenjör kan välja mellan ett stort antal teknikområden. Antingen väljer du en inriktning redan från början alternativt kan du välja en ”öppen ingång” vilket betyder att du läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter och efter ett år väljer inriktning.

Alla civilingenjörsutbildningar är minst fem år och högskoleingenjörsutbildningarna är minst tre år långa (utbiIdningar ges på heItid). Och här>>> kan du se en kort videofilm (längd 1 min 31 sek) där det förklaras vad skillnader mellan Högskoleingenjör>> och Civilingenjör är. Info om Matematik-och-Fysikprovet som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.
Det kan finnas "kombinationsutbildningar", ex. Civilingenjör-och-Lärare>>.

Visste du att...?
En ny yrkesroll som en civilingenjör kan ha, kallas för "tech wizard", där man arbetar med stora kunders teknikkrav och behov både före och efter försäljningen (uppgift från maj 2017).

Framtidsutsikter

För nyutexaminerade råder idag balans på arbetsmarknaden, det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Arbetsmarknaden för ingenjörer varierar dock beroende på inriktning.

Övrigt

Civilingenjörsexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Engineering.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrken Ingenjör>> och HögskoIeingenjör>>, Civilingenjör inom bioteknik>> och Civilingenjör i datateknik>> samt om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Nyttiga länkar
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om ett 5-årigt, 300 hp, program "Civilingenjör & lärare" på KTH i Stockholm;
www.facebook.com/KTH - KTH´s (Royal Instutute of Technology i Stockholm) facebook-sida;
http://teknikspranget.se - info om praktikplats-projekt med f d elever (under 21 år gamla) på gymnasiala Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet;
www.energiforetagen.se - en branschorganisation som samlar ca 400 företag som producerar, distribuerar, säljer & lagrar energi;
www.nyteknik.se - snart kan bilar själva larma SOS-sambandscentraler, efter en olycka;
www.oru.se/en-ingenjör

9 liknande yrke(n)