På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Civilingenjör inom bioteknik

Civilingenjör inom bioteknik

Yrkesbeskrivning

Forskning
Bioteknikområdet innehåller mycket forskningsverksamhet och det är vanligt att personer med bioteknikutbildning, bland annat civilingenjörer med den inriktningen, ägnar sig åt forskning på universitet, högskolor, eller inom näringslivet. En del väljer att stanna kvar och forska vid universitet och högskolor efter sin examen. Målet är då ofta att uppnå en doktorsexamen och det tar vanligen fyra till fem år.
Under den tiden fördjupar man sig i en speciell forskningsuppgift som sedan redovisas vid en disputation. Vad forskningen handlar om beror på vilka projekt som är aktuella vid respektive universitet eller högskola.
Som disputerad forskare finns möjlighet till en fortsatt karriär inom den akademiska världen, och även inom näringslivet.

Läkemedelsindustri
Läkemedelsindustrin är också en vanlig bransch för civilingenjörer med bioteknikinriktning. Här kan man arbeta med att utveckla nya läkemedel, utveckla nya metoder för tillverkning av dem, eller utveckla och förfina befintliga processer.

Arbete med bioteknik innebär ofta samarbete med experter från andra områden som exempelvis medicin och ekonomi.

Branschen har även en stark internationell prägel.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex Ingenjör och yrken inom Tekniskt arbete.

Utbildning

Civilingenjörsutbildning med inriktning mot bioteknik finns inom högskolan och är fem år lång vid heltidsstudier. Det finns flera olika ingenjörsutbildningar med inriktning mot bioteknik vid landets högskolor och universitet. Exempel: 5-åriga Bioteknik-programmet på Chalmers (tekniska högskola i Göteborg).

Att tänka på
Utbildningar i bioteknik innefattar ca 25% "ren matematik" och, för övrigt, många applikationer av matematik i andra kurser. Det är därför bra att varfa "kompis med matten" om man satsar på att utbilda sig inom bioteknik.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för personer med bioteknisk utbildning beror mycket på konjunkturen inom de branscher där man söker arbete. Eftersom läkemedelsindustrin är en viktig bransch i sammanhanget påverkar dess situation i stor utsträckning vilken efterfrågan det är på biotekniker. Då det finns flera vägar mot biotekniskt arbete kan civilingenjörer med bioteknikinriktning i vissa fall konkurrera med andra yrkesgrupper om jobben. En civilingenjör har dock en bred utbildning och detta kan vara en fördel inom industrin där förutsättningarna kan ändras snabbt.

Visste du att..?

"Cyborg" är ett ord som beskrivet en "cybernetisk organism", det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen "cyborg" myntades år 1960 av Manfred Clynes & Nathan Kline i en artikel om möjligheter att använda självreglerande människa-maskin-system vid rymdresor. Det finns idag (år 2017) ett antal personer med bioniska lemmar /armar och ben/ eller med hörselimplantat. Syftet är i första hand att återställa förlorade funktioner men även i alltmer större utsträckning även att förbättra människors förmågor /ex. kan en bionisk arm rotera i 360 grader, vilket en naturlig människoarm inte kan göra/.

Övrigt

Civilingenjörsexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Engineering.

Lilla ordboken

DNA - (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i alla av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus); DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.

Länktips

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.