På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Hydrolog

Hydrolog

Har du någon gång undrat varför det blir översvämningar på vårarna, varför torka uppstår på vissa ställen och hur föroreningar kan spridas med strömmande vatten till grundvattentäkter, vattendrag, sjöar och kuster? I så fall är det hydrologen eller hydrogeologen du ska fråga.

Hydrologi är läran om vattnet inom Jordens landområden. En hydrolog studerar således vatten i insjöar, vattendrag och i marken. Hydrologer arbetar med vattnet från markens grundvattennivå och uppåt, till skillnad mot hydrogeologer som huvudsakligen arbetar med det rörliga grundvattnet under grundvattennivån.

Kunskaper om nederbördsmängder, hur mycket vatten som avdunstar och hur mycket som rinner bort från ett område är centrala för hydrologen. Denna information gör det möjligt att tala om hur mycket vatten som strömmar igenom grundvattnet, vattendragen och sjöarna i ett visst område. Tack vare dessa specialkunskaper om vattnets kretslopp kan hydrologen besvara många frågor om vattnet och vår miljö.

En viktig uppgift kan vara att varna för höga flöden i vattendrag vid vårflod och under perioder med kraftig nederbörd. Hydrologer kan också undersöka vilka konsekvenser exempelvis ett brobygge kan få för miljön. Planering av ett områdes vattenförsörjning på lång sikt är en annan viktig uppgift. Miljövård är ett stort arbetsområde för hydrologer.

Genom dina kunskaper om vattnets väg genom landskapet kan du som hydrolog till exempel förutse effekterna av föroreningsutsläpp på marken, i vattendrag eller i sjöar. Hydrologen kan  analysera hur föroreningarna kommer att spridas i miljön och vilken effekt olika åtgärder för att hindra spridningen kan få. Det finns också nyttiga ämnen i marken, så kallade närsalter, som till exempel växter behöver. Det är viktigt att dessa ämnen behålls i marken och inte förs med vattenströmmar ut i sjöar och hav. Även i detta sammanhang kommer hydrologens kunskaper till användning när det gäller effekterna av olika ingrepp i naturen.

Hydrologens viktigaste arbetsverktyg är datorn. Med bland annat mätningar av vattenflöden i naturen som grund görs beräkningar med datorns hjälp för att skapa en bild av hur vattnet strömmar i mark, vattendrag och sjöar. Med hjälp av dessa så kallade modeller kan hydrologen förutse exempelvis översvämningar och effekter av mänskliga ingrepp i miljön. Många hydrologer tillbringar stor del av sin tid på kontoret, medan andra ägnar betydande tid åt undersökningar ute i naturen.

Utbildning

För att bli hydrolog krävs studier på högskolenivå. Hydrologiutbildning kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot hydrologi och vattenfrågor. Utbildningarna omfattar cirka två år på avancerad nivå efter olika möjliga 3-åriga natur-, teknik- och miljövetenskapliga kandidatexamina.

Utbildning inom hydrologi finns inom till exempel naturgeografiska, geovetenskapliga och miljövetenskapliga mastersprogram på olika universitet.

En annan möjlighet till arbete inom det hydrologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 års heltidsstudier.

Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, t ex på Naturvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Hydrologer kan t ex arbeta på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), inom den offentliga förvaltningen, vattenkraftföretag, konsultföretag och på lärosätena. På universiteten och högskolorna ägnar sig hydrologerna åt forskning och undervisning.

Vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner och olika företag ägnar sig hydrologerna åt både praktiska tillämpningar och forskning, till exempel att göra tillrinnings- och översvämningsprognoser och olika miljörelaterade beräkningar.

Hydrologer har ofta internationella kontakter och deltar ofta i olika bistånds- och industriella projekt utomlands.

Visste du att...?

... det skulle ta ca 40 år att fylla hela Globen i Stockholm med vatten från en vanlig vattenkran.

Visa mer
Visa mindre

3 Lediga jobb

Handläggare till Länsstyrelsens enhet för vattenärenden

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Hydrolog

Om jobbet
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med? ARBETSUPPGIFTER Som handläggare hos oss förväntas du kunna bedriva tillsyn och prövning av all vattenverksamhet, från stora vattenanläggningar och omfattande verksamheter till mindre. Behovet av vår service växlar i takt med samhällets utveckling och därmed även dina arbetsuppgifter, men med samma övergripande mål, att verka för en hållbar vattenanvändning i länet. Du har ansvar för att hantera främst frågor inom 11 kapitlet inom miljöbalkens område. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket innebär att du bidrar med din expertis under en gemensam beredning i arbetsgrupper med deltagare från andra enheter och avdelningar, framför allt inom natur- och miljöenheten samt samhällsbyggnadsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att du kommer behöva ha många kontaktytor mot medborgare, företag och andra myndigheter. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Handläggning och beslut i anmälningspliktig vattenverksamhet. • Egeninitierad tillsyn, uppföljning och kontroll att lämnade tillstånd och villkor följs. • Handläggning av inkomna klagomål och tillsynsärenden. • Rådgivning och vägledning till olika aktörer inom vattenområdet. • Genomför samråd inför tillståndsprövningar och representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolen. • Svara på yttranden och granskningar av kommunala detalj- och översiktsplaner och säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten omhändertas i samhällsutvecklingen. • Arbetsuppgifterna kan även innebära fältarbete. Vi utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt mot att arbeta mer och mer i team med olika uppdrag. Arbetet utförs i stor utsträckning digitalt med stor flexibilitet i val av plats. Det finns också goda möjligheter att arbeta på distans. Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Uppge gärna vilken ort du önskar. Behov av att resa kan förekomma i tjänsten. KVALIFIKATIONER Krav: • Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis hydrolog, geovetare, natur- eller miljövetare, civilingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. • Du har arbetslivserfarenhet av samråd, miljöprövning och/eller miljötillsyn. • Du har genom studier eller erfarenhet relevant kunskap i miljörätt. • Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt. Meriterande: • Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamhet och särskilt meriterande är det om du har kompetens inom markavvattning. • Erfarenhet av samråd, miljöprövning och miljötillsyn vid Länsstyrelse. Personliga egenskaper: • Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. • Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. • Du är strukturerad, noggrann och analytisk i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. • Som person är du också ansvarstagande och självständig i ditt arbetssätt, eget initiativtagande och delat ansvarstagande är viktigt. • Muntlig och skriftlig kommunikation är en stor del i rollen därför behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ansökan
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Handläggare till Länsstyrelsens enhet för vattenärenden

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Hydrolog

Om jobbet
ARBETSUPPGIFTER Som handläggare hos oss förväntas du kunna bedriva tillsyn och prövning av all vattenverksamhet, från stora vattenanläggningar och omfattande verksamheter till mindre. Behovet av vår service växlar i takt med samhällets utveckling och därmed även dina arbetsuppgifter, men med samma övergripande mål, att verka för en hållbar vattenanvändning i länet. Du har ansvar för att hantera främst frågor inom 11 kapitlet inom miljöbalkens område. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket innebär att du bidrar med din expertis under en gemensam beredning i arbetsgrupper med deltagare från andra enheter och avdelningar, framför allt inom natur- och miljöenheten samt samhällsbyggnadsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att du kommer behöva ha många kontaktytor mot medborgare, företag och andra myndigheter. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Handläggning och beslut i anmälningspliktig vattenverksamhet. • Egeninitierad tillsyn, uppföljning och kontroll att lämnade tillstånd och villkor följs. • Handläggning av inkomna klagomål och tillsynsärenden. • Rådgivning och vägledning till olika aktörer inom vattenområdet. • Genomför samråd inför tillståndsprövningar och representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolen. • Svara på yttranden och granskningar av kommunala detalj- och översiktsplaner och säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten omhändertas i samhällsutvecklingen. • Arbetsuppgifterna kan även innebära fältarbete. Vi utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt mot att arbeta mer och mer i team med olika uppdrag. Arbetet utförs i stor utsträckning digitalt med stor flexibilitet i val av plats. Det finns också goda möjligheter att arbeta på distans. Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Uppge gärna vilken ort du önskar. Behov av att resa kan förekomma i tjänsten. KVALIFIKATIONER Krav: • Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis hydrolog, geovetare, natur- eller miljövetare, civilingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. • Du har arbetslivserfarenhet av samråd, miljöprövning och/eller miljötillsyn. • Du har genom studier eller erfarenhet relevant kunskap i miljörätt. • Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt. Meriterande: • Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamhet och särskilt meriterande är det om du har kompetens inom markavvattning. • Erfarenhet av samråd, miljöprövning och miljötillsyn vid Länsstyrelse. Personliga egenskaper: • Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. • Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. • Du är strukturerad, noggrann och analytisk i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. • Som person är du också ansvarstagande och självständig i ditt arbetssätt, eget initiativtagande och delat ansvarstagande är viktigt. • Muntlig och skriftlig kommunikation är en stor del i rollen därför behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ansökan
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Handläggare till Länsstyrelsens enhet för vattenärenden

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Hydrolog

Om jobbet
ARBETSUPPGIFTER Som handläggare hos oss förväntas du kunna bedriva tillsyn och prövning av all vattenverksamhet, från stora vattenanläggningar och omfattande verksamheter till mindre. Behovet av vår service växlar i takt med samhällets utveckling och därmed även dina arbetsuppgifter, men med samma övergripande mål, att verka för en hållbar vattenanvändning i länet. Du har ansvar för att hantera främst frågor inom 11 kapitlet inom miljöbalkens område. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket innebär att du bidrar med din expertis under en gemensam beredning i arbetsgrupper med deltagare från andra enheter och avdelningar, framför allt inom natur- och miljöenheten samt samhällsbyggnadsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att du kommer behöva ha många kontaktytor mot medborgare, företag och andra myndigheter. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Handläggning och beslut i anmälningspliktig vattenverksamhet. • Egeninitierad tillsyn, uppföljning och kontroll att lämnade tillstånd och villkor följs. • Handläggning av inkomna klagomål och tillsynsärenden. • Rådgivning och vägledning till olika aktörer inom vattenområdet. • Genomför samråd inför tillståndsprövningar och representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolen. • Svara på yttranden och granskningar av kommunala detalj- och översiktsplaner och säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten omhändertas i samhällsutvecklingen. • Arbetsuppgifterna kan även innebära fältarbete. Vi utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt mot att arbeta mer och mer i team med olika uppdrag. Arbetet utförs i stor utsträckning digitalt med stor flexibilitet i val av plats. Det finns också goda möjligheter att arbeta på distans. Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Uppge gärna vilken ort du önskar. Behov av att resa kan förekomma i tjänsten. KVALIFIKATIONER Krav: • Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis hydrolog, geovetare, natur- eller miljövetare, civilingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. • Du har arbetslivserfarenhet av samråd, miljöprövning och/eller miljötillsyn. • Du har genom studier eller erfarenhet relevant kunskap i miljörätt. • Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt. Meriterande: • Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamhet och särskilt meriterande är det om du har kompetens inom markavvattning. • Erfarenhet av samråd, miljöprövning och miljötillsyn vid Länsstyrelse. Personliga egenskaper: • Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. • Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. • Du är strukturerad, noggrann och analytisk i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. • Som person är du också ansvarstagande och självständig i ditt arbetssätt, eget initiativtagande och delat ansvarstagande är viktigt. • Muntlig och skriftlig kommunikation är en stor del i rollen därför behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ansökan
Ansök senast 18 oktober (22 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.