Meteorolog
Spela filmen

Meteorolog

Med datorns hjälp räknar meteorologen sedan ut hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras och översätter detta till en väderprognos. Väderprognoserna är ett måste för sjö- och luftfart, vägmyndigheter, lant- och skogsbruk vilka köper väderprognoserna från SMHI. Marinmeteorologer är specialiserade på att göra prognoser för vindar, strömmar, vattenstånd, isbildning och risk för nedisning till havs.

Många meteorologer arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet.

En grupp av meteorologer är försvarsmeteorologer, som dessutom får en officersutbildning i samband med sin akademiska examen. Deras största uppgift är att ta fram väderprognoser för olika förband inom försvaret.

Utbildning

För att bli meteorolog studerar man fysik vid en högskola eller ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid Fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi.

En bra grundkompetens får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Visste du att...?

... I januari 2019 drabbades delar av USA av ett väderfenomen vid namnet "polarvirvel", som medför extrem kyla, upp till -50°C. Anledning till att polarvirvel uppstår är ett lågtrycksområde som ligger nära någon av jordens poler och som är en långvarig och storskalig lågtryckszon som roterar moturs vid Nordpolen, en så kallad cyklon, och medurs vid Sydpolen.

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.