På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Meteorolog
Spela filmen

Meteorolog

Med datorns hjälp räknar meteorologen sedan ut hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras och översätter detta till en väderprognos. Väderprognoserna är ett måste för sjö- och luftfart, vägmyndigheter, lant- och skogsbruk vilka köper väderprognoserna från SMHI. Marinmeteorologer är specialiserade på att göra prognoser för vindar, strömmar, vattenstånd, isbildning och risk för nedisning till havs.

Många meteorologer arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet.

En grupp av meteorologer är försvarsmeteorologer, som dessutom får en officersutbildning i samband med sin akademiska examen. Deras största uppgift är att ta fram väderprognoser för olika förband inom försvaret.

Utbildning

För att bli meteorolog studerar man fysik vid en högskola eller ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid Fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi.

En bra grundkompetens får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Visste du att...?

... I januari 2019 drabbades delar av USA av ett väderfenomen vid namnet "polarvirvel", som medför extrem kyla, upp till -50°C. Anledning till att polarvirvel uppstår är ett lågtrycksområde som ligger nära någon av jordens poler och som är en långvarig och storskalig lågtryckszon som roterar moturs vid Nordpolen, en så kallad cyklon, och medurs vid Sydpolen.

Visa mer
Visa mindre

2 Lediga jobb

Postdoktor inom emergent constraint-metoder

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 2 November (13 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Meteorolog

Om jobbet
vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-02. Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen. Projektbeskrivning Positionen ingår i det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (Constrained aerosol forcing for improved climate projections). FORCeS har som mål att minska osäkerheten i antropogen klimatpåverkan från aerosoler, vilket är av största vikt för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå målen för Parisavtalet. SU koordinerar projektet, som är ett samarbete mellan 20 europeiska partners. Målet för postdoc-projektet är att undersöka så kallade ”emergent constraints” på klimatkänslighet, d.v.s. att använda observationer för att definiera ett plausibelt spann för någon mätbar kvantitet som är relaterad till klimatkänslighet, och därmed få en indirekt indikation på ett plausibelt spann för känsligheten. Ett antal olika ”emergent constraints” har föreslagits och diskuterats i litteraturen, och i projektet efterlyses en kritisk och konstruktiv utvärdering av ”emergent constraint”-metoden. Detta kan inkludera undersökning av tänkbara sätt att kombinera “emergent constraints” i en multi-dimensionell analys, med hänsyn tagen till deras eventuella beroenden; att kontrastera storskaliga ”emergent constraints” (som t ex från stora vulkanutbrott eller paleoklimat-data) och sådana som är mer lokala i tid och rum; att justera appliceringen av regim-specifika ”emergent constraints” genom att se dem som restriktioner på specifika processer i specifika områden, snarare än restriktioner för den totala känsligheten; och/eller att definiera nya ”emergent constraints” baserat på kunskap om relevanta återkopplingsmekanismer eller naturligt förekommande variabilitet i klimatsystemet. Den sökande förväntas formulera en översiktlig forskningsplan inom den givna ramen, denna kommer vid anställning att diskuteras och utvecklas vidare i samråd med projektledarna. Arbetsuppgifter Se den fullständiga annonsen. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, ska vara avlagd i atmosfärsfysik, meteorologi, oceanografi, klimatvetenskap eller närliggande ämnesområde. Bedömningsgrunder Se den fullständiga annonsen. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Givna omständigheter kan göra att arbetet delvis kan komma att utföras på distans. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Frida Bender, [email protected], och Annica Ekman, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 2 November (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor i dynamik av multivariata extremväderhändelser

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 5 November (16 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Meteorolog

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor. http://www. geo.uu.seerbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem.  Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, http://www.geo.uu.se/forskning/luval, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi.  Arbetsuppgifter: https://gmessori.weebly.com/ forskningsgrupp arbetar med två H2020 projekt och flera nationella projekt kring olika aspekter av extremväderhändelser på mellan- och höga breddgraderna. Postdoktorn ska arbeta inom ERC projekt “Multivariata extremväderhändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet”. Genom att använda dynamisk systemanalys och idealiserade numeriska modeller, kommer postdoktorn att identifiera de regionerna som är mest utsatta för multivariata extremväderhändelser, och koppla dessa händelser till atmosfärens storskaliga dynamik. Undervisning kan komma att ingå. Kvalifikationskrav: För denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande i klimatvetenskap, geovetenskaper, fysik, matematik, meteorologi, eller närliggande ämnesområde. Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet med idealiserade atmosfärsmodeller och statistiska analyser av extremväderhändelser, samt lämplig databehandling och kodningskunskap är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt, hög kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem och samarbetsvilja med de övriga forskargrupper i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Erfarenheter inom den privata sektorn inom områden som är relevanta för arbetsuppgifterna kommer också att värderas positivt. Ansökan skall innehålla: - En Curriculum Vitae. - En kort forskningsrapport (max. 2 sidor) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till projektet och några kunskapsbrister inom projektets forskningsområde. - En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem. - Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer). Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: efter överenskommelse Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 24 månader. Anställningens omfattning: 100 %. Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, e-mail: mailto:[email protected] Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2020, UFV-PA 2020/3452. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 5 November (16 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.