På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Klimatanpassningssamordnare

Klimatanpassningssamordnare

Arbetsuppgifterna för en klimatanpassningssamordnare innefattar samordning och projektledning av olika klimatanpassningsaktiviteter och projekt samt budgetarbete och ofta också en hel del administrativa arbetsuppgifter.

Arbetsplatsen finns vanligtvis inom enheten för skydd och säkerhet.

I arbetet ingår resor i länet och inom landet.

De huvudarbetsuppgifter är:

 • leda arbetet med att genomföra och följa upp de åtgärder som ingår i Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning
 • stödja kommunerna i deras arbete med anpassning till ett förändrat klimat
 • vara sakkunnig gällande klimatanpassning med koppling till verksamhetsområdet "skydd och säkerhet"
 • arbeta med webb-GIS verktyg, exempelvis med Digital Miljöatlas, som används bl a inom oljeskyddsberedskapen

 

Även ansvar för att riskhanteringsplaner, i första hand för områden med stor översvämningsrisk, kan ingå i jobbet, vilket innebär täta kontakter internt, inom Länsstyrelsen, och externt - med kommuner och andra berörda parter.

Utbildning

Pga att arbetet kan vara "säkerhetsklassat", kan kravet ställas att den som anställs är svensk medborgare.

Kvalifikationer som krävs är akademisk utbildning, högskolestudier, med inriktning mot miljö- eller samhällsvetenskap. Även erfarenhet av klimatanpassningsarbete och erfarenhet av projektledning / projektplanering brukar ställas som krav.

Förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, t ex på Naturvetenskapsprogrammet.

Meriterande kunskaper är arbetslivserfarenhet från myndighet eller offentlig verksamhet samt GIS-kunskaper.

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper som krävs är:

 • förmåga att arbeta självständigt
 • organiserad, med sinne för både helhet och detaljer
 • verklighetsnära, med ett praktiskt och konkret förhållningssätt
 • social och utåtriktad och har lätt för att upprätthålla relationer och knyta nya kontakter
 • energisk med förmåga att hålla högt tempo med flera saker på gång samtidigt

Arbetsplats

I yrkesrollen som klimatanpassningssamordnare ansvarar man för att samordna och driva klimatanpassningsarbetet på Länsstyrelsen.

Visa mer
Visa mindre

23 Lediga jobb

Nationell klimatspecialist

Arbetsgivare / Ort: Skogsstyrelsen
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-08-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Om jobbet
Skogsenheten Skogsenheten är en nationell enhet som har till uppgift att ge specialiststöd inom ämnesområden som kulturmiljövård, naturvård, mark och vatten, skog och klimat, skog och vilt, skogens sociala värden, skogsbilvägar, skogsbruk och rennäring, skogsbränsle, skogsskador samt skogsskötsel. Stödet ges bland annat genom utbildningar, kunskapssammanställningar och medverkan som specialist i utredningar och projekt. En stor del av arbetet sker i nära samverkan med kollegor vid distrikt och enheter samt i samverkan med andra aktörer inom området. Skogsenheten har idag 24 medarbetare på 13 olika platser i landet. Beskrivning Skogsstyrelsen har genom förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) fått i uppdrag att arbeta fortlöpande med klimatanpassning. Det handlar både om att säkra en kostnadseffektiv och långsiktig virkesförsörjning och att kunna bevara och utveckla skogens olika miljövärden inklusive kvaliteter kopplade till rekreation och renskötsel. Arbetet samordnas på nationell nivå av Skogsavdelningen. Under 2021 inrättades en fast arbetsgrupp för klimatanpassning som stöd för samordningen. Den består av specialister såväl från andra sakområden som andra verksamheter. Arbetsuppgifter Att ansvara för den nationella samordningen av Skogsstyrelsens arbete med klimatanpassning innebär främst följande uppgifter: - Hålla handlingsplanen vid liv. - Följa upp målpreciseringar enligt fastställda rutiner. - Sammanfatta målarbetet (målstatus, genomförda aktiviteter) i Skogsstyrelsens årsredovisning och i rapportering till SMHI och Näringsdepartementet. - Ta initiativ till att uppdatera klimat- och sårbarhetsanalys, mål och handlingsplan minst vart femte år inklusive ta initiativ till intern fortbildning. - Vara Skogsstyrelsens kontakt gentemot SMHI. Du kommer att även arbeta med ämnesmässigt kunskapsstöd i frågor som berör klimatanpassning. Tjänsten innebär därmed även:   - att fortlöpande bevaka forskning och kunskapsutveckling inom området - att medverka i utredningar och projekt på regional och nationell nivå samt att ta fram beslutsunderlag i ärenden - att ge löpande stöd i klimatanpassningsfrågor till kollegor, inom såväl distrikt som andra enheter - att medverka i utbildningar och informationsaktiviteter internt och externt - att företräda Skogsstyrelsen vid samverkan med andra myndigheter, skogsbruket och övriga skogliga intressenter. Vi är vana användare av distansmötesteknik. Arbetet kommer dock medföra en del resor över hela landet, exempelvis i samband med utbildningar och informationsaktiviteter. Kvalifikationer Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen med en inriktning som ryms inom ämnesområdet skogens klimatanpassning. Vi ser gärna att du är disputerad inom och/eller har gedigen erfarenhet av att arbeta inom ämnesområdet. Du är drivande och ansvarsfull. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är pedagogisk och har vilja att förmedla och dela med dig av dina kunskaper. Vi värdesätter om du är förtrogen med GIS och har erfarenhet av utvecklingsarbeten. För att göra ett bra jobb och trivas i rollen är det viktigt att du är nyfiken på och respektfull inför andras kunskaper och erfarenheter. Vi letar efter en person som har stor egen drivkraft, är uthållig, initiativrik, ansvarstagande och intresserad av att arbeta med människor, grupputveckling och gruppdynamik. Mycket stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet. Villkor Placering på något av Skogsstyrelsens kontor. Placeringsort bestäms under rekryteringsprocessen. B-körkort är ett krav. Kontakt   Dan Rydberg enhetschef Skogsenheten 031-705 62 48 eller Sofia Blomquist bitr. enhetschef Skogsenheten 090-15 83 16. Fackliga kontakter: Magnus Fürst för ST och Sofia Österdahl för SACO, nås via växelnummer 036-35 93 00. Välkommen med din ansökan senast 26 september 2021 via länken nedan.                       Om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se
Arbetsgivare
Skogsstyrelsen
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Miljöstrateg

Arbetsgivare / Ort: Värmdö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-03
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Om jobbet
Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten. Miljöstrateg till Kommunledningskontorets stab  Värmdö är skärgårdens mötesplats! Båthamnar, varv och marinor sjuder av aktivitet och i ett av våra tidigare industriområden växer det sakta men säkert fram bostäder och ny infrastruktur. Värmdö ska vara en plats för möten av alla dess slag och naturen ska vara tillgänglig för ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar om vår orörda natur, arbetar för ökad användning av förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat, allt för att möta en grönare och friskare framtid. Vi vill möta framtiden genom en proaktiv omställning till långsiktig hållbarhet. Hos oss får du möjligheten att bli en viktig nyckelspelare för Värmdö och i förlängningen för en hållbar utveckling, samtidigt som du får möjlighet att sätta dina avtryck i en utvecklingsresa utöver det vanliga.   I rollen som miljöstrateg ansvarar du för att leda kommunens strategiska miljö- och klimatarbete som utgår från Värmdös vision 2030 och de mål som finns i kommunens miljö- och klimatplan 2020-2030. I det strategiska arbetet ingår att implementera Agenda 2030 och miljömålen i kommunens styrning och ledning samt att stödja och engagera verksamheterna med kompetens och samordning i arbetet med att väva in hållbarhets- och miljöfrågor i nämnds- och verksamhetsplanering för att bland annat nå våra miljömål och säkerställa uppföljning, utvärdering och utveckling av dessa. I rollen ingår även att följa upp kommunens arbete i ett miljöbokslut. I rollen ingår även att hitta nya samverkansformer över verksamhetsgränserna och tillsammans med verksamheterna utveckla miljö- och klimatarbetet. Du kommer leda, etablera och delta i utvecklings- och innovationsprojekt samt utforma och genomföra utbildningar. Du kommer att samordna kommunens energi- och klimatrådgivning samt representera Värmdö kommun i olika nätverk, bedriva omvärldsbevakning, svara på remisser samt bereda politiska ärenden. Du arbetar utifrån gällande miljölagstiftning samt nationella, regionala och kommunala styrdokument. Rollen innebär att du agerar som kommunens ansikte utåt med många kontaktytor inom och utanför kommunen. Du kommer att vara placerad i en nyinrättad stab och rapportera direkt till kommunledningskontorets chef. Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom miljöområdet med inriktning mot naturvetenskap eller motsvarande kompetens. Du har minst tre års erfarenhet av strategiskt miljö- och klimatarbete inom en större organisation. Du har även erfarenhet av att vara projektledare. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att förstå vad det innebär att jobba i en politiskt styrd organisation och därför är tidigare arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet meriterande. Ifall du har kompetens inom till exempel miljöekonomi, juridik eller liknande är detta meriterande. Vi ser det som särskild stark merit om du har erfarenheter av att arbeta med klimatfrågor. Förutom din kompetens inom miljö ser vi att du är strukturerad och utvecklingsinriktad. Vi ställer stora krav på din kommunikativa förmåga och önskar att du är van och känner dig bekväm i att hålla presentationer och utbildningar samt trivs i en utåtriktad roll. Tjänsten förutsätter även att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.   Som person är du öppen, lyhörd och ödmjuk. Du är analytiskt lagd, samtidigt som du har intresse för och god förmåga att samarbeta och möta människor med olika bakgrunder. Du är en organiserad och driven strateg som skapar lust hos andra att leverera, lika mycket som du själv gillar att nå resultat.   Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.   Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Värmdö kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Klimat- och energiexpert

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Allmännytta AB / Stockholm
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-03
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
 • Miljö- och klimatstrateg

Om jobbet

Vill du vara med och påverka klimatet? Trivs du en i miljö med högt engagemang och är en god inspiratör? Då kanske du är vår nya expert inom klimat och energi.

Om tjänsten

Som expert inom klimat och energi säkerställer du gynnsamma förutsättningar för medlemsföretagen inom området. I tjänsten ingår det att utforma och utveckla rådgivning och stöd till medlemsföretagen.

Du skapar också förutsättningar för att medlemsföretagen ska nå energi-och klimatmålen i Allmännyttans klimatinitiativ.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

· Ge strategisk och operativ rådgivning till medlemsföretag

· Initiera, delta och driva projekt

· Inspirera, utbilda och kompetensutveckla medlemsföretagen

· Driva och samordna Allmännyttans klimatinitiativ – vilket även inkluderar att bibehålla och stärka relationerna till våra samarbetspartner, och även att hitta fler aktörer att samarbeta med

· Hålla i fokusträffar

· Ansvara för programinnehållet på en årlig stor konferens

· Ansvara för inrapportering, analys och presentation av klimat- och energidata

· Bedriva påverkansarbete på både europeisk och nationell nivå

· Arbeta fram underlag till remissvar och delta i utredningar

Kunskaper och erfarenheter

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och breda kunskaper inom klimat- och energifrågor, som till exempel klimatanpassningar och energieffektivisering.

Du har god vana av projektledning och strategiska frågor inom klimat- och energiområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av påverkans-, och nätverksarbete.

Förutom mycket goda kunskaper i svenska har du även goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift. Har du erfarenhet från fastighetsbranschen är det ett plus. Resor förekommer i tjänsten.

Egenskaper

Du är mål- och resultatorienterad med förmåga att skapa, bibehålla och utveckla goda relationer. Du är en god skribent och tycker om att tala inför andra.

Som person är du driven, prestigelös, tydlig och ansvarstagande. Därtill är du en teamspelare som tycker om att samarbeta med och stötta andra med din specialistkunskap.

Vi erbjuder

Du blir en del av ett starkt team där du tillsammans med engagerade kollegor arbetar med samhällsviktiga frågor. Vår verksamhet präglas av våra värdeord: innovativa, kompetenta och tillsammans.

Arbetsgivare
Sveriges Allmännytta AB
Hornsgatan 15
11846 Stockholm
Hemsida: http://www.sverigesallmannytta.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Miljöutvecklare (vikariat) sökes av Göteborgs Spårvägar

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 september (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-09-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvagnsresa i världsklass? ARBETSUPPGIFTER Nu söker vi dig som vill vikariera som miljöutvecklare hos oss på Göteborgs Spårvägar! Som miljöutvecklare ingår du i säkerhetsenheten inom avdelningen SKIP (Säkerhet, Kvalitet, IT och Projekt). Avdelningens grundläggande uppdrag och mål är att driva utvecklingen av bolagets verksamhet utifrån arbetsmodellen ständiga förbättringar. En del i detta är ett proaktivt kvalitets- och säkerhetsarbete när det gäller trafik, arbetsmiljö och miljö. Vi är cirka 40 medarbetare som driver utvecklingen för ökad säkerhetsmedvetenhet och effektivare arbetssätt. Vår verksamhet är placerad vid Rantorget, i centrala Göteborg. Säkerhetsenhetens uppdrag är att säkerställa att Göteborgs Spårvägar bedriver ändamålsenligt och erforderligt systematiskt säkerhets- brand- arbetsmiljö- och miljöarbete samt bedriva utvecklings- och förbättringsarbete inom dessa områden. Du kommer ensam att driva bolagets operativa samt systematiska och strategiska miljöarbete i nära samarbete med dina kollegor inom arbetsmiljöområdet. Du rapporterar direkt till säkerhetschefen. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Du kommer att få en varierad tjänst med stor bredd och goda möjligheter att påverka såväl din arbetsvardag som bolagets utveckling. Vi värnar om samarbete och prestigelöshet där kunskapsöverföring och ett stöttande klimat mellan oss kollegor ger goda förutsättningar för att lyckas med våra uppdrag. Du välkomnas in i ett varmt och snällt team som, utöver att stötta varandra i arbetet, också älskar att fika tillsammans. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Samordna arbetet för att minska bolagets miljöpåverkan och klimatavtryck samt det systematiska och det strategiska miljöarbetet inom bolaget. • Författa och förvalta bolagets styrande samt stödjande dokument och processer inom miljöområdet för att säkerställa krav- och lagefterlevnad samt samordna arbetet för att säkerställa efterlevnad. • Ge stöd, råd och utbildning så att chefer och ledare kan uppfylla sitt ansvar för det systematiska miljöarbetet inom bolaget. • Säkerställa att egenkontroller och ronder inom miljö utförs och redovisas enligt plan. • Säkerställa att hantering av farligt gods sker enligt gällande lagstiftning i berörd verksamhet. • Vara behjälplig vid riskbedömningar och handlingsplaner inom miljöområdet. • Stötta operativt i arbetet med kemikaliehantering, avfallshantering och att förebygga miljöutsläpp. • Utgöra kontakt mot myndigheter och externa parter inom miljöområdet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är driven och tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du är strukturerad och använder tiden effektivt samt arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt samtidigt som du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Då tjänsten är bred och förutsättningar kan ändras på kort varsel behöver du vara flexibel och lätt kunna anpassa dig samt vid behov omprioritera dina uppgifter. Tjänsten innefattar många sociala kontaktytor varför du behöver god samarbets- och kommunikationsförmåga och kunna uttrycka dig tydligt och effektivt såväl muntligt som skriftligt. Dessutom förstår du det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har också: • Eftergymnasial utbildning inom miljöområdet alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet • Goda kunskaper om miljölagstiftning • Goda kunskaper i Office 365 • Goda kunskaper i svenska, tal och skrift Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av arbete inom miljöområdet • Erfarenhet av arbete med riskanalyser • Erfarenhet av ledningssystem och processarbete • Erfarenhet av att genomföra interna revisioner • Kunskap i att utföra klimatberäkningar Göteborgs Spårvägar använder sig av webbaserad arbetspsykologisk testning i rekryteringsprocessen, var därför extra observant på din e-post då det är så vi kontaktar dig. Vi är en drogfri arbetsplats, därför sker alltid drogtest innan anställning. Uppdraget är ett föräldravikariat 18 månader med chans till förlängning. Vi premierar om du är tillgänglig omgående för överlämning av uppdraget. Varmt välkommen att skicka in din ansökan! ÖVRIGT Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, www.offentligajobb.se Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal. http://www.goteborgssparvagar.se/
Arbetsgivare
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ansökan
Ansök senast 27 september (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Miljö- och hållbarhetsstrateg till avdelningen för Miljöskydd

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 29 september (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Om jobbet
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med? Vad vi kan erbjuda dig Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har en central roll i det regionala miljö- och klimatarbetet. Vi samordnar och utvecklar miljömålsarbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. Arbetet drivs inom en tvärsektoriell arbetsgrupp som under året har breddats med att omhänderta och utveckla Länsstyrelsens utåtriktade arbete med Agenda 2030. Vi söker nu en miljö- och hållbarhetsstrateg vars uppgift blir att främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra lokala och regionala aktörer bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling i länet. Tjänsten är placerad på enheten för Miljö- och klimatsamverkan, vid avdelningen för Miljöskydd. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter: • Driva, utveckla och följa upp det regionala Agenda 2030 arbetet i samverkan med lokala och regionala aktörer. • Stödja lokala och regionala aktörer i deras hållbarhetsarbete och planera och genomföra aktiviteter med utgångspunkt i Agendan. • Vara Länsstyrelsen kontaktperson för Agenda 2030 gentemot externa aktörer samt svara på underlag och remisser. • Omvärldbevaka hållbarhetsfrågor samt verka för att synliggöra Agendan och bidra till kompetenshöjande insatser kring denna i länet. • Medverka i Länsstyrelsens strategiska målarbete, med särskild inriktning på målet Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet. Din placeringsort är Göteborg eller Vänersborg. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. KVALIFIKATIONER Krav: • Högskoleutbildning inom miljöområdet eller utbildning som vi bedömer likvärdigt. • Minst 5 år erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete inom eller mot offentlig verksamhet. • Erfarenhet av projekt- och processledning • Goda kunskaper om Agenda 2030:s tre dimensioner Meriterande • Erfarenhet från förändringsarbete • Erfarenhet från offentlig förvaltning Personliga egenskaper: Du är strukturerad och har en stark egen drivkraft och förmåga att självständigt föra frågor framåt. Förmågan att engagera och samverka utmärker dig, liksom ditt intresse för utvecklingsfrågor. Du har analytisk förmåga, och har ett naturligt helhetsperspektiv och förmåga att se olika målgruppers behov. För att lyckas i rollen behöver du också ha ett intresse för kommunikation och uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ansökan
Ansök senast 29 september (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.