På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Hydrogeologer arbetar med frågor kring det rörliga grundvattnet, inklusive frågor med föroreningsspridning i mark och grundvattenmagasin. Markens hydrogeologiska egenskaper ligger i fokus för hydrogeologernas arbetsuppgifter.

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället.

Hydrogeologen arbetar med det rörliga grundvattnet i så kallade grundvattenmagasin. Man studerar hur grundvattnet där påverkas av olika ingrepp och störningar och hur sådan påverkan sprids i tid och rum.

Hydrogeologen tar därför fram och beskriver markens grundvattenmagasin och dess egenskaper, som markens vattengenomsläpplighet, porositet och grundvattnets nivåvariationer. Hydrogeologen utför borrningar, jordprovtagningar och provpumpningar. Med kunskap från dessa kan exempelvis förutses vilka grundvattenavsänkningar som uppkommer för olika grundvattenuttag eller byggnationer, och vilka tidsförlopp som denna påverkan får, vilken brunnstyp som är mest lämplig för en kommunal vattentäkt eller hur ett verksamt grundvattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter bör utformas. Formler och beräkningar, ibland numeriska modelleringar, används ofta.

Hydrogeolog eller Geohydrolog ska inte förväxlas med Hydrolog, eller med Hydrobiolog även om det finns starka beröringspunkter eller med Geotekniker.

Utbildning

Grundutbildningen sker på högskolor och universitet. Själva yrkesrollen som hydrogeolog specialiseras fram ute på arbetsplatserna genom mentorskap och vidareutbildning.

Grunden, med inriktning mot geovetare, kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot geovetenskaperna.

En annan möjlighet till arbete inom det hydrogeologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 års heltidsstudier.

Bra bas får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Rent grundvatten är en ändlig och ibland hotad resurs. Värdet av grundvattnet som råvatten till dricksvattenframställning kan förväntas öka, när markanspråken ökar.

Arbetsplats

Vanligen finns arbetsuppgifterna inom kommunal grundvattenförsörjning (exploatering, projektering och optimering av brunnar och grundvattentäkter), grundvattenskydd (skapa administrativa grundvattenskyddsområden), vattenresursplanering (identifikation av värdefulla grundvattenresurser), vattenförsörjningsplaner, infrastrukturutbyggnaden (byggandets påverkan, effekt och konsekvens på grundvattnet och grundvattenberoende objekt), geoenergi, grundvattenföroreningsspridning och liknande.

I Sverige finns några hundra yrkesverksamma hydrogeologer. De fördelas främst på bl a Sveriges geologiska undersökningar, Trafikverket och större konsultfirmor inom samhällsbyggnad.

Visste du att... ?

... att det tar 10-100 år att helt byta ut grundvattnet i ett grundvattenmagasin genom enbart naturlig tillförsel? Därför är grundvattnet påverkat under mycket lång tid om det förorenas. Visste Du också att grundvattnet rör sig långsamt, oftast med snigelhastighet?

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

Vill du vara med på utvecklingen av hydrogeologi på nationell nivå?

Arbetsgivare / Ort: Wsp Sverige AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 11 mars (4 månader 12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Hydrogeolog

Om jobbet
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult är Golder en del av WSP sedan 2021. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar. Med start i januari 2022 skapar WSP en ny sektion med fokus på enbart hydrogeologi. Vi blir cirka 70 hydrogeologer i Sverige som tillsammans skapar en av landets starkaste grupper inom tjänsteområdet. Med den nya hydrogeologisektionen kommer vi på nationell nivå att få en gemensam plattform att stå på där vi tillsammans kommer att utveckla såväl breddkunskap som spetskompetens. Samtidigt som vi får ett ökat fokus på teknikutveckling, marknadsbevakning och erfarenhetsåterföring inom grundvattenområdet fortsätter vårt täta samarbete med närliggande tjänsteområden så som markmiljö, geoteknik och bergteknik. Vill du vara med i en stor hydrogeologisektion som jobbar för nationell utveckling och nationellt kunskapsutbyte? Nu söker vi minst två hydrogeologer till vår sektion. Tänkbara placeringsorter är Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg, Karlstad och Örebro. Om tjänsten I rollen som erfaren hydrogeolog är du uppdrags- och teknikansvarig i projekt med hydrogeologiska utredningar som ofta omfattar tillståndsprövning av vattenverksamhet. Du ansvar för att handleda juniora medarbetare och arbete förekommer både självständigt såväl som i grupp. Vi arbetar i små och stora projekt inom exempelvis infrastruktur, naturresurser och vattenförsörjning. I rollen som erfaren hydrogeolog ser vi också att du gärna arbetar i projekt med kollegor i hela landet. Du är också med i vår nationella sektion där du både får till dig och bidrar med kunskaper för vår gemensamma utveckling. Om dig Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom hydrogeologi. I grunden har du en civilingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med inriktning hydrogeologi eller annan relevant ämnesinriktning. Meriterande är om du har erfarenhet av tillståndsprövningar och förhandlingar i mark- och miljödomstol. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt. Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 24 oktober. WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. Tillsammans med Golder är vi 54 000 medarbetare varav 14 000 personer som erbjuder kvalificerade miljötjänster. På våra nordiska kontor är vi fler än 1 300 miljökonsulter som betjänar våra kunder över hela världen. Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.
Arbetsgivare
Wsp Sverige AB
Hemsida: http://www.wsp.com
Ansökan
Ansök senast 11 mars (4 månader 12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.