På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Hydrogeologer arbetar med frågor kring det rörliga grundvattnet, inklusive frågor med föroreningsspridning i mark och grundvattenmagasin. Markens hydrogeologiska egenskaper ligger i fokus för hydrogeologernas arbetsuppgifter.

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället.

Hydrogeologen arbetar med det rörliga grundvattnet i så kallade grundvattenmagasin. Man studerar hur grundvattnet där påverkas av olika ingrepp och störningar och hur sådan påverkan sprids i tid och rum.

Hydrogeologen tar därför fram och beskriver markens grundvattenmagasin och dess egenskaper, som markens vattengenomsläpplighet, porositet och grundvattnets nivåvariationer. Hydrogeologen utför borrningar, jordprovtagningar och provpumpningar. Med kunskap från dessa kan exempelvis förutses vilka grundvattenavsänkningar som uppkommer för olika grundvattenuttag eller byggnationer, och vilka tidsförlopp som denna påverkan får, vilken brunnstyp som är mest lämplig för en kommunal vattentäkt eller hur ett verksamt grundvattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter bör utformas. Formler och beräkningar, ibland numeriska modelleringar, används ofta.

Hydrogeolog eller Geohydrolog ska inte förväxlas med Hydrolog, eller med Hydrobiolog även om det finns starka beröringspunkter eller med Geotekniker.

Utbildning

Grundutbildningen sker på högskolor och universitet. Själva yrkesrollen som hydrogeolog specialiseras fram ute på arbetsplatserna genom mentorskap och vidareutbildning.

Grunden, med inriktning mot geovetare, kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot geovetenskaperna.

En annan möjlighet till arbete inom det hydrogeologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 års heltidsstudier.

Bra bas får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Rent grundvatten är en ändlig och ibland hotad resurs. Värdet av grundvattnet som råvatten till dricksvattenframställning kan förväntas öka, när markanspråken ökar.

Arbetsplats

Vanligen finns arbetsuppgifterna inom kommunal grundvattenförsörjning (exploatering, projektering och optimering av brunnar och grundvattentäkter), grundvattenskydd (skapa administrativa grundvattenskyddsområden), vattenresursplanering (identifikation av värdefulla grundvattenresurser), vattenförsörjningsplaner, infrastrukturutbyggnaden (byggandets påverkan, effekt och konsekvens på grundvattnet och grundvattenberoende objekt), geoenergi, grundvattenföroreningsspridning och liknande.

I Sverige finns några hundra yrkesverksamma hydrogeologer. De fördelas främst på bl a Sveriges geologiska undersökningar, Trafikverket och större konsultfirmor inom samhällsbyggnad.

Visste du att... ?

... att det tar 10-100 år att helt byta ut grundvattnet i ett grundvattenmagasin genom enbart naturlig tillförsel? Därför är grundvattnet påverkat under mycket lång tid om det förorenas. Visste Du också att grundvattnet rör sig långsamt, oftast med snigelhastighet?

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

Vi söker en handläggare inom Vattenskyddsområden

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Blekinge län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 maj (20 dagar kvar)
Publicerad: 2021-05-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Hydrogeolog

Om jobbet
Söker du jobb hos oss drivs du av att ha meningsfulla och samhällsviktiga arbetsuppgifter. Länsstyrelsen Blekinge skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och vara engagerade i landsbygd och skärgård. Vi arbetar för att göra nytta för länet och det gör vi på uppdrag av riksdag och regering. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion. I vårt län är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med en aktiv fritid. Länsstyrelsen har kontorslokaler i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Det är många gånger en utmanande uppgift där vi behöver samverka nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet utan även internt utifrån olika regeringsuppdrag. Detta sammantaget gör att vi söker dig som både har erfarenhet att hantera ditt ämnesområde men även är öppen för att bidra till en serviceinriktad myndighet med mycket kontakter både med tjänstepersoner och medborgare som vill ha råd och stöd inför sina ansökningar till oss. Länsstyrelsen Blekinge och funktionen för tillsyn och prövning satsar på att bygga team som kan uppfylla det här målet och vi ger stöd i form av gruppbaserad utveckling där vi varannan vecka gemensamt tar upp och diskuterar olika ärenden för att vi ska kunna få en samsyn i hur vi hanterar och ser på dem. På så sätt bedöms ärenden på ett likvärdigt sätt och rättssäkerheten ökar. Vi arbetar också aktivt med fortbildning i form av webbaserade utbildningar och gemensamma genomgångar av olika domstolsbeslut i relevanta ärenden. I vårt uppdrag jobbar vi för att bevara och säkerställa den biologiska mångfalden samt skydda den fantastiska natur som vi har i Blekinge. Vi samverkar mycket med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Vi är involverade i samhällsbyggandet genom att bidra med vår kunskap i översikt- och detaljplaner. Du kommer främst att arbeta med inrättande av vattenskyddsområden som berör våra 5 kommuner. Det innebär mycket utredningsarbete, möten och kontakt med myndigheter, verksamhetsutövare, företagare samt föreningar. Arbetet innefattar även tillsyn och tillsynsvägledning. I denna tjänsten kommer du bland annat att jobba mycket med kap. 2 och 7 i Miljöbalken. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot hydrogeologi. Du har god kunskap och erfarenhet av Miljöbalken. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete. En stor del av arbetet hos oss handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda. Därför söker vi dig som är kommunikativ, problemlösningsorienterad och är bra på att samarbeta. För oss är det viktigt att du kan skapa goda relationer och har ett professionellt förhållningssätt samt är en god representant för länsstyrelsen. Vidare är det av stor vikt att du kan arbeta självständigt mot uppsatta mål. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs att du är svensk medborgare och att du accepterar att genomgå en säkerhetsprövning inför en eventuell anställning. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen Blekinge innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge
Ansökan
Ansök senast 31 maj (20 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.