På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Geograf

Geograf

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn.

Inom geografin behandlas det människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid samt även frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Som geograf arbetar du ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt.

Geografer kan vara specialiserade på t ex kulturgeografi eller naturgeografi, men också ha en bred utbildning i båda ämnena.

Geografer gör ofta utredningar, som ligger till grund för politiska beslut. Utredningarna presenteras i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Samarbete med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän är vanligt. Kartor är viktiga hjälpmedel och ofta synliga resultat av arbetet. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS).

Geografer med naturgeografi som specialitet har kunskap om jordytan med dess mark, växtlighet och vatten men också hur den påverkas, både av naturliga processer och av människan. De fungerar som experter både när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö.

Utbildning

Det finns många olika alternativ till utbildningar. Med kulturgeografi eller naturgeografi som huvudämne kan man läsa till en kandidat- eller masterutbildning på högskolan (3 respektive 5 år). Ofta kombineras huvudämnet med ekonomi, statistik, statskunskap och sociologi.

Kulturgeografi eller naturgeografi kan också ingå i program med inriktning mot biologi, geovetenskap, naturvetenskap, samhällsplanering, samhällsbyggnad och fysisk planering. Det finns också fristående kurser i geografi med angränsande ämnen vid ett flertal högskolor i landet.

De datorprogram och digitala verktyg som används av geografer är bland annat GIS, Geografiska Informationssystem och Fjärranalys. Kunskaper i både GIS och Fjärranalys är mycket efterfrågande i många branscher.

Grundläggande gymnasial utbildning finns på Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

De närmaste fem åren kommer troligen satsningar på infrastruktur, arbete med att hantera klimatförändringarna och olika miljöåtgärder fortsätta att vara prioriterat. Bedömningen är att det om 5 år kommer att vara balans för nyexaminerade. För erfarna är däremot prognosen liten konkurrens om jobben om fem år.

Arbetsplats

Som geograf kan du vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar, ämbetsverk eller departement som har hand om fysisk planering, markanvändning, transporter och lokalisering. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete eller inom internationella organisationer.

Visste du att...?

... det finns en rosa sjö i sydvästra delen av Australien. Trots den ovanliga färgen som Lake Hillier har, är det helt ofarligt att bada i sjön och man flyter runt likt en kork pga den höga salthalten i sjöns vatten.

Visa mer
Visa mindre

14 Lediga jobb

Forskare inom elektrifiering

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / Linköping
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Till enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK, söker vi nu en forskare inom elektrifiering.

Om tjänsten

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Nu satsar vi ännu mer på forskning och utveckling av elektrifierade transporter för alla transportslag. Därför söker dig som kan förstärka oss på detta område och som vill bidra till elektrifieringens etablering. I arbetet ingår att utveckla VTI:s verksamhet inom elektromobilitet samt bidra i övrigt till VTI:s tvärvetenskapliga miljö.

Din uppgift är att arbeta med elektrifiering av transporter med fokus på elfordon, laddinfrastruktur och transporternas energibehov. Som forskningsverktyg använder du bl a matematisk modellering och simuleringsverktyg. Du arbetar mest i projektform tillsammans med kollegor och med våra samarbetspartners.

Viktiga uppgifter är:

 • Utveckla VTI:s engagemang inom elektrifiering av transporter, både nationellt och internationellt.
 • Söka forskningsmedel för att kunna initiera och genomföra forskningsprojekt.
 • Utveckla och leda samarbeten med aktörer inom elektrifiering samt med universitet och högskolor.
 • Kommunicera resultat från forskning, utveckling och etablering av elektrifiering och framtida transportlösningar.

Elektrifiering är den enskilt största åtgärden för att nå ett fossilfritt transportsystem. Inom EU och i Sverige finns många initiativ och incitament för elektrifiering vilket gör att utvecklingstakt och implementation går snabbt. De närmaste åren kommer inriktningen på elektromobilitet vara på implementation i form av storskaliga pilotprojekt, där inte bara fordon, farkoster och laddningssystem ska utvärderas, utan även användaraspekter, konstruktion, drift, underhåll, miljöeffekter, energi- och effektbehov, aktörskonstellationer, affärsmodeller, investeringar, finansiering, samhällsekonomiska nyttor och kostnader, mm.

Elektromobilitet är numera ett mångvetenskapligt forskningsfält. Den stora satsningen på elektromobilitet medför att efterfrågan på tillämpad, mångvetenskaplig forskning ökar för att en introduktion av elektromobilitet ska kunna ske skyndsamt och med hög kvalité.

Din profil

Du är civilingenjör med doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant område. Du har erfarenhet av projektarbete inom olika typer av organisationer och är väl förtrogen med de villkor som finns för dessa. Dessutom är du en erfaren projektledare som brinner för miljövänliga transporter, en hållbar framtid och förstår betydelsen av elektrifiering av transporter. Du får också gärna vara intresserad av framtida transportlösningar som t.ex. elflyg och HyperLoop. Önskvärt är att du har ett brett kontaktnät inom elektrifiering av transporter (fordonsindustri, elkraftindustri etc), främst nationellt men även internationellt. Du har också kunskap om hur finansiering av forskning och innovation fungerar.

Du kommer ha många kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och forskare. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Arne Nåbo, 031-750 26 17 eller avdelningschef Jonas Jansson, 013-20 40 37. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare Elektrifiering, dnr. 2021/0419-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är 24 september 2021.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Olaus Magnus väg 35
58330 Linköping
Hemsida: vti.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Forskare inom elektrifiering

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / Göteborg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Till enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK, söker vi nu en forskare inom elektrifiering.

Om tjänsten

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Nu satsar vi ännu mer på forskning och utveckling av elektrifierade transporter för alla transportslag. Därför söker dig som kan förstärka oss på detta område och som vill bidra till elektrifieringens etablering. I arbetet ingår att utveckla VTI:s verksamhet inom elektromobilitet samt bidra i övrigt till VTI:s tvärvetenskapliga miljö.

Din uppgift är att arbeta med elektrifiering av transporter med fokus på elfordon, laddinfrastruktur och transporternas energibehov. Som forskningsverktyg använder du bl a matematisk modellering och simuleringsverktyg. Du arbetar mest i projektform tillsammans med kollegor och med våra samarbetspartners.

Viktiga uppgifter är:

 • Utveckla VTI:s engagemang inom elektrifiering av transporter, både nationellt och internationellt.
 • Söka forskningsmedel för att kunna initiera och genomföra forskningsprojekt.
 • Utveckla och leda samarbeten med aktörer inom elektrifiering samt med universitet och högskolor.
 • Kommunicera resultat från forskning, utveckling och etablering av elektrifiering och framtida transportlösningar.

Elektrifiering är den enskilt största åtgärden för att nå ett fossilfritt transportsystem. Inom EU och i Sverige finns många initiativ och incitament för elektrifiering vilket gör att utvecklingstakt och implementation går snabbt. De närmaste åren kommer inriktningen på elektromobilitet vara på implementation i form av storskaliga pilotprojekt, där inte bara fordon, farkoster och laddningssystem ska utvärderas, utan även användaraspekter, konstruktion, drift, underhåll, miljöeffekter, energi- och effektbehov, aktörskonstellationer, affärsmodeller, investeringar, finansiering, samhällsekonomiska nyttor och kostnader, mm.

Elektromobilitet är numera ett mångvetenskapligt forskningsfält. Den stora satsningen på elektromobilitet medför att efterfrågan på tillämpad, mångvetenskaplig forskning ökar för att en introduktion av elektromobilitet ska kunna ske skyndsamt och med hög kvalité.

Din profil

Du är civilingenjör med doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant område. Du har erfarenhet av projektarbete inom olika typer av organisationer och är väl förtrogen med de villkor som finns för dessa. Dessutom är du en erfaren projektledare som brinner för miljövänliga transporter, en hållbar framtid och förstår betydelsen av elektrifiering av transporter. Du får också gärna vara intresserad av framtida transportlösningar som t.ex. elflyg och HyperLoop. Önskvärt är att du har ett brett kontaktnät inom elektrifiering av transporter (fordonsindustri, elkraftindustri etc), främst nationellt men även internationellt. Du har också kunskap om hur finansiering av forskning och innovation fungerar.

Du kommer ha många kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och forskare. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Arne Nåbo, 031-750 26 17 eller avdelningschef Jonas Jansson, 013-20 40 37. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare Elektrifiering, dnr. 2021/0419-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är 24 september 2021.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Regnbågsgatan 1
41755 Göteborg
Hemsida: vti.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Forskare inom elektrifiering

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / Lund
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Till enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK, söker vi nu en forskare inom elektrifiering.

Om tjänsten

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Nu satsar vi ännu mer på forskning och utveckling av elektrifierade transporter för alla transportslag. Därför söker dig som kan förstärka oss på detta område och som vill bidra till elektrifieringens etablering. I arbetet ingår att utveckla VTI:s verksamhet inom elektromobilitet samt bidra i övrigt till VTI:s tvärvetenskapliga miljö.

Din uppgift är att arbeta med elektrifiering av transporter med fokus på elfordon, laddinfrastruktur och transporternas energibehov. Som forskningsverktyg använder du bl a matematisk modellering och simuleringsverktyg. Du arbetar mest i projektform tillsammans med kollegor och med våra samarbetspartners.

Viktiga uppgifter är:

 • Utveckla VTI:s engagemang inom elektrifiering av transporter, både nationellt och internationellt.
 • Söka forskningsmedel för att kunna initiera och genomföra forskningsprojekt.
 • Utveckla och leda samarbeten med aktörer inom elektrifiering samt med universitet och högskolor.
 • Kommunicera resultat från forskning, utveckling och etablering av elektrifiering och framtida transportlösningar.

Elektrifiering är den enskilt största åtgärden för att nå ett fossilfritt transportsystem. Inom EU och i Sverige finns många initiativ och incitament för elektrifiering vilket gör att utvecklingstakt och implementation går snabbt. De närmaste åren kommer inriktningen på elektromobilitet vara på implementation i form av storskaliga pilotprojekt, där inte bara fordon, farkoster och laddningssystem ska utvärderas, utan även användaraspekter, konstruktion, drift, underhåll, miljöeffekter, energi- och effektbehov, aktörskonstellationer, affärsmodeller, investeringar, finansiering, samhällsekonomiska nyttor och kostnader, mm.

Elektromobilitet är numera ett mångvetenskapligt forskningsfält. Den stora satsningen på elektromobilitet medför att efterfrågan på tillämpad, mångvetenskaplig forskning ökar för att en introduktion av elektromobilitet ska kunna ske skyndsamt och med hög kvalité.

Din profil

Du är civilingenjör med doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant område. Du har erfarenhet av projektarbete inom olika typer av organisationer och är väl förtrogen med de villkor som finns för dessa. Dessutom är du en erfaren projektledare som brinner för miljövänliga transporter, en hållbar framtid och förstår betydelsen av elektrifiering av transporter. Du får också gärna vara intresserad av framtida transportlösningar som t.ex. elflyg och HyperLoop. Önskvärt är att du har ett brett kontaktnät inom elektrifiering av transporter (fordonsindustri, elkraftindustri etc), främst nationellt men även internationellt. Du har också kunskap om hur finansiering av forskning och innovation fungerar.

Du kommer ha många kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och forskare. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Arne Nåbo, 031-750 26 17 eller avdelningschef Jonas Jansson, 013-20 40 37. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare Elektrifiering, dnr. 2021/0419-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är 24 september 2021.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Bruksgatan 8
22236 Lund
Hemsida: vti.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Forskare inom elektrifiering

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / Stockholm
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Till enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK, söker vi nu en forskare inom elektrifiering.

Om tjänsten

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Nu satsar vi ännu mer på forskning och utveckling av elektrifierade transporter för alla transportslag. Därför söker dig som kan förstärka oss på detta område och som vill bidra till elektrifieringens etablering. I arbetet ingår att utveckla VTI:s verksamhet inom elektromobilitet samt bidra i övrigt till VTI:s tvärvetenskapliga miljö.

Din uppgift är att arbeta med elektrifiering av transporter med fokus på elfordon, laddinfrastruktur och transporternas energibehov. Som forskningsverktyg använder du bl a matematisk modellering och simuleringsverktyg. Du arbetar mest i projektform tillsammans med kollegor och med våra samarbetspartners.

Viktiga uppgifter är:

 • Utveckla VTI:s engagemang inom elektrifiering av transporter, både nationellt och internationellt.
 • Söka forskningsmedel för att kunna initiera och genomföra forskningsprojekt.
 • Utveckla och leda samarbeten med aktörer inom elektrifiering samt med universitet och högskolor.
 • Kommunicera resultat från forskning, utveckling och etablering av elektrifiering och framtida transportlösningar.

Elektrifiering är den enskilt största åtgärden för att nå ett fossilfritt transportsystem. Inom EU och i Sverige finns många initiativ och incitament för elektrifiering vilket gör att utvecklingstakt och implementation går snabbt. De närmaste åren kommer inriktningen på elektromobilitet vara på implementation i form av storskaliga pilotprojekt, där inte bara fordon, farkoster och laddningssystem ska utvärderas, utan även användaraspekter, konstruktion, drift, underhåll, miljöeffekter, energi- och effektbehov, aktörskonstellationer, affärsmodeller, investeringar, finansiering, samhällsekonomiska nyttor och kostnader, mm.

Elektromobilitet är numera ett mångvetenskapligt forskningsfält. Den stora satsningen på elektromobilitet medför att efterfrågan på tillämpad, mångvetenskaplig forskning ökar för att en introduktion av elektromobilitet ska kunna ske skyndsamt och med hög kvalité.

Din profil

Du är civilingenjör med doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant område. Du har erfarenhet av projektarbete inom olika typer av organisationer och är väl förtrogen med de villkor som finns för dessa. Dessutom är du en erfaren projektledare som brinner för miljövänliga transporter, en hållbar framtid och förstår betydelsen av elektrifiering av transporter. Du får också gärna vara intresserad av framtida transportlösningar som t.ex. elflyg och HyperLoop. Önskvärt är att du har ett brett kontaktnät inom elektrifiering av transporter (fordonsindustri, elkraftindustri etc), främst nationellt men även internationellt. Du har också kunskap om hur finansiering av forskning och innovation fungerar.

Du kommer ha många kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och forskare. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Arne Nåbo, 031-750 26 17 eller avdelningschef Jonas Jansson, 013-20 40 37. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare Elektrifiering, dnr. 2021/0419-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är 24 september 2021.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Malvinas väg 8
11428 Stockholm
Hemsida: vti.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Forskningsrådgivare

Arbetsgivare / Ort: Högskolan i Borås
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-06
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Forskare
 • samhällsvetenskap

Om jobbet
Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 17 400 studenter och drygt 760 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030. På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion. Vi söker nu en forskningsrådgivare med placering vid Grants and Innovation Office (GIO), en avdelning som ger specialiserat stöd åt högskolans forskare och projektledare. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som kan bidra till att stärka och utveckla vår forskningsrådgivning till högskolans forskare och forskargrupper, som forskningsrådgivare med huvudsaklig inriktning hållbar samhällsutveckling. Som forskningsrådgivare bidrar du till kvalitetssäkring av Högskolan i Borås åtagande i forskningsprojekt. Anställningen innebär att vara ett kvalificerat stöd till forskare i samband med beredning och kvalitetssäkring av ansökningar avseende forskningsfinansiering på nationell, internationell och EU-nivå. Du är en del av den process som stödjer forskare i samband med beredning av forskningsansökningar, från forskningsidé, genom ansöknings- och kontraktsfas till uppföljning och analys av utfall. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar: • löpande bevakning av forskningsfinansiärers nyheter och utlysningar. • granskning och analys av utlysningars innehåll, målgrupp, regler för deltagande etc. • informera forskare och akademier om aktuella och kommande utlysningar • matchning av forskare med lämplig utlysning. • bistå forskare med rådgivning och coachning i samband med beredning av ansökningar och ger feedback på förslag och underlag till ansökningar. • bereda underlag och handlägga kontrakt med finansiärer och bistår vid upprättande av avtal mellan Högskolan i Borås och externa • utarbeta rutiner så att forskningsfinansiärers, högskolans samt nationella och internationella lagar och regler kan efterföljas • utveckla och genomföra proaktiva och strategiska insatser i syfte att stärka forskningen, forskargrupper och forskningsmiljöer. • planera och genomföra internutbildningar, workshops och liknande. • utveckla interna rutiner och processer för administration av projektansökningar. • bidra till högskolans kvalitetssäkring av forskningsansökningar. • Analysera utfall avseende extern forskningsfinansiering och dylikt. Du arbetar både i team och självständigt, med betydande eget ansvar. Som forskningsrådgivare kan du få i uppdrag att bereda ärenden, och föredra dessa. Arbetet sker i nära samverkan med övriga funktioner inom GIO. Du bidrar även till GIO:s interna, löpande arbete. GIO har ett nära samarbete med högskolans akademier, verksamhetsstöd och rektors staber, t ex i samband med uppföljning av extern finansiering, utredningsinsatser och utvecklingsprojekt. Kvalifikationer För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar Ansökan Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.  Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Personligt brev • CV med referensuppgifter och löneanspråk • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.  Välkommen med din ansökan senast 2021-09-26. Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Arbetsgivare
Högskolan i Borås
Hemsida: http://www.hb.se/
Ansökan
Ansök senast 26 september (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.