Miljöinspektör

Miljöinspektör

Om du är intresserad av miljö- och hälsoskyddsfrågor kan miljöinspektör vara yrket för dig!

En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, men kan också vara specialiserad inom bara ett av områdena.

Miljöinspektörer jobbar ofta ute på fältet och kontrollerar att lagar att miljölagar och -förordningar följs.
Som miljöinspektör är man därför ofta ute i fält och inspekterar industrier, verkstäder, restauranger, butiker, lantbruk och andra verksamheter. Om en miljöinspektör hittar brister, ställer denne krav på det som felar. De viktigaste lagarna är miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Att vara miljöinspektör är att ha ett varierat arbete! Arbetsuppgifterna spänner med andra ord över ett brett fält och är mycket varierande. Det kan handla om allt från att kontrollera ventilation i skolor och bullermätning till kontroll av livsmedels kvalitet och märkning.

Miljöinspektörer kan även ha rollen att delta i kommunens planering av hur till exempel en väg ska dras för att inte störa värdefulla naturområden. Ytterligare en uppgift kan vara att ge råd i olika sammanhang. Ibland gör miljöinspektörer större utredningar om hur någonting till exempel påverkar miljön och/eller människors hälsa.

Arbetet är som oftast självständigt men innebär även många kontakter med olika människor. Miljöinspektörer samarbetar till exempel med tjänstemän inom kommunala och statliga förvaltningar eller med olika slags representanter för företag och organisationer. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag eller grupper, datorn använder man dock dagligen för att bland annat registrera ärenden och skriva rapporter.

Utbildning

En akademisk utbildning på högskola eller universitet krävs inom ett eller flera kunskapsområden bl a kemi, farmakologi, biologi och miljövård.

Exempel på en passande utbildning är examen från ett kandidatprogram (3 års heltidsstudier i miljövetenskap på högskola eller universitet.

Arbetet som miljöinspektör kräver som regel att man har B-körkort.

Arbetsplats

Miljöinspektörer är ofta anställda av kommunerna, men man hittar även miljöinspektörer inom statliga myndigheter och länsstyrelserna.

Övrigt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör - Yrkesfilm från Arbetsförmedlingen

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  8 Lediga jobb som miljöinspektör

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.