KIWA Sverige - Bygg och energi

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Sweden AB
  • Kiwa Technical Consulting AB
  • Kiwa Nuclear AB
  • Kiwa Certification AB


Utbildning hos KIWA
Vill du öka kompetensen, säkerheten, effektiviteteten och kvaliteten hos dig och din personal? Upptäck alla våra kurser och utbildningar, vi har det som passar dig.

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda ett komplett utbud av utbildningar i framkant – inom allt från höghöjdsarbete till medicinsk teknik.

Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa för just dig och ditt företag!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos KIWA Sverige - Bygg och energi

Avsäkring och dess processdesign

4 dagar. Kursen vänder sig till konstruktörer, processingenjörer och projektledare som designar eller konstruerar tryckkärl, rörledningar och processystem.

Kurs i CE-märkning av tryckbärande anordning enligt kraven i PED

2 dagar. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom till exempel tillverknings-, kraft/värme- och processindustrin.

CE-märkning och Maskindirektivet

2 dagar. Kursen vänder sig till projektledare, inköpare och projektingenjörer inom tillverknings- och processindustri och andra som blir inblandade i större eller mindre upphandlingar av produkter och system.

Cisternkontroll för C-organ

3 dagar. Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper inom området kontroll av cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. För att sedan bli behörig kontrollant krävs att du arbetar inom ett ackrediterat kontrollorgan.

Dimensionering av cisterner enligt Eurokod

2 dagar. Utbildning för konstruktörer, projektledare och anläggningsägare och byggnadsinspektörer som jobbar med cisterner.

EN 1090-Stål, 2 dagar

Utbildningen vänder sig till verksamma parter inom byggsektorn som behöver inblick i regelverken där fokus ligger på svetsning.

EN 1090-Stål, 5 dagar

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom byggsektorn, exempelvis konstruktörer, arbetsledare vid mekaniska verkstäder, konsulter, projektledare, arbetsledare, besiktningsmän och personer som är ansvariga vid tillverkning av stålbyggnadskonstruktioner.

Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

3 dagar. Under utbildningen får du ta del av systematik och metoder som används för att kunna bedöma kondition och återstående livslängd av en anläggnings olika mekaniska system och komponenter.

Kyl- och värmepumpteknik

2 dagar. Denna kylutbildning vänder sig till dig som är helt ny inom yrket men även till dig som arbetar med kyla inom branschen utan certifiering, som kyltekniker.

Praktisk FEM-analys av tryckkärl

2 dagar. Kursen är för konstruktörer och konsulter som arbetar med dimensionering av tryckkärl och som har behov av att utnyttja spänningsanalys som alternativ eller komplettering till formelbaserad dimensionering.

Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3

2 dagar. Kurs för dig som är anläggningsägare eller arbetar med trycksatta anordningar och behöver uppdatera dig om myndigheternas regler. Kraven rör säkerhet, dokumentation, kontroller, underhåll och andra viktiga omständigheter för att arbetet ska gå rätt och säkert till.

Rörledningar, EN 13480

2 dagar. Kursen vänder sig till projektörer, konstruktörer, beredare, projektledare samt verkstads- och montagepersonal som arbetar med tryckkärl och rörledningar.

Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3

2 dagar. Kursen riktar sig till konstruktörer och konsulter som behöver grundläggande kunskap om spänningsanalys och utmattningsberäkning av tryckkärl (EN13445-3 kap 18, annex B och C) i sitt arbete.

Stål, skador, svets och korrosion – en grundläggande kurs i materialteknik

2 dagar. Kursen vänder sig till alla som önskar en större kännedom om stål, dess framställning, egenskaper och skademekanismer. Produktionspersonal, underhållspersonal, konstruktörer, kvalitetsansvariga, inköpare och andra som arbetar med stål i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Svetssakkunnig

5 dagar. Lämplig bakgrund för utbildningen är IWS, IWT, IWE eller liknande utbildning (alternativt motsvarande kunskaper). Kursen vänder sig till de på företaget som har ansvar för svetsningen, men även kontrollanter, beredare, inköpare och konstruktörer har här en lämplig utbildning för att hantera svetsfrågor.

Tillämpad brottmekanik och ISAAC

3 dagar. Kursen omfattar avsnitt inom områdena brottmekanik, plastisk kollaps, spricktillväxt, materialteknik och oförstörande provning. Med kunskap från dessa områden lär vi dig praktisk analys av sprickor och provningsintervall.