Energioptimerare

Energioptimerare

Energioptimerare är den drivande kraften bakom systematiskt energiarbete. Det handlar om att ta fram förslag på energibesparande åtgärder i fastigheter och hus utifrån den energiförbrukning och energibehov som kunden har. Som energioptimerare granskar du hur olika system fungerar, hur de kan förbättras samt hur hållbara nya system kommer att vara. 

Energioptimerarens arbetsuppgifter kan handla om att dokumentera och följa upp energistatistik. Du tar fram en energibalans för byggnaderna för att kunna förstå var potentialen finns för olika åtgärder. Som energioptimerare stödjer du dina kollegor i energifrågor genom att samla upp förslag och genom att initiera och till viss del genomföra egna energiprojekt.

Du kan även genomföra dialoger med hyresgäster om inomhusklimatet i fastigheter, vara delaktighet i risk- och sårbarhetsanalyser, tryckfallsberäkningar, reinvesteringsplanering, prognoser, nätsimulering och förstudier.

Utbildning

Kvalifikationer som krävs för att kunna få jobb som energioptimerare är teknisk utbildning inom energi- och/eller fastighetsbranschen. Helst ska du vara utbildad högskoleingenjör eller energiingenjör / Yrkeshögskola. Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande.

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasiets El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet,  VVS- och fastighetsprogrammet samt Teknikprogrammet.

Visa mer
Visa mindre

15 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.