Newton Kompetensutveckling

Newton är en privat fristående utbildningsverksamhet som bedriver yrkeshögskola, diplomutbildningar och kurser inom Teknik, Ekonomi, Juridik och Kommunikation med inriktning mot Samhällsbyggnad & Byggteknik och IT.

Sedan starten 1993 har Newton levererat kompetensutveckling och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet och staten.

För att hålla utbildningarna aktuella inför framtiden samarbetar vi med cirka 200 företag runt om i landet. Tillsammans med deras kunskap ser vi till att leverera det som efterfrågas, skapa arbetslivsanpassad och kostnadseffektiva modeller för utbildningar med fokus på kvalitet och måluppfyllelse för din framtid.

Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi sitter i egna kurslokaler och anpassade utbildningsmiljöer. Hela organisationen består av 32 anställda och över 200 lärare/konsulter med spetskompetens som finns där för dig.

Våra fastighetskurser
Kom och uppdatera dina kunskaper inom fastighetsbranschen. Med våra korta och innehållsrika kurser, som täcker många olika ämnesområden, får du både teoretisk och praktisk kunskap och du kan använda dina nya färdigheter direkt och på bästa sätt. Vi har både platsbundna- och distanskurser. Kurserna sträcker sig mellan 1 till 6 dagar.

Hör av dig till oss eller besök vår hemsida för information om kursstarter och anmälan.

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Newton Kompetensutveckling

Diplomerad Fastighetsförvaltare - Distans

Det här är utbildningen för dig som vill karriärväxla eller uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning. Oavsett om du har en bakgrund inom byggnadsteknik eller ekonomi och behöver stärka dina yrkeskunskaper, kommer du att få en omfattande utbildning som täcker alla aspekter av fastighetsförvaltning. Distans, 6 månader.

Diplomerad Fastighetsekonom - Distans

Med Newtons utbildning Diplomerad Fastighetsekonom ökar din förståelse för ekonomiska beslut inom fastighetsbolag och du kan enklare göra korrekta ekonomiska bedömningar. Du får bland annat lära dig olika metoder och verktyg för budgetering, kalkylering och lönsamhetsbedömning. Distans, 3 månader.

Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet - Distans

Med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet kommer du lära dig att hantera flera olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen. Distans, 3 månader

Skadebesiktning och fukthantering

Vi fokuserar på att identifiera källorna till skador, diskutera energieffektiva åtgärder och ge dig de nödvändiga verktygen för att förebygga och hantera fukt- och mögelproblem. Kurs, 2 dagar.

Lekplatssäkerhet

Efter genomförd utbildning har du kunskap om vilka krav som ställs på dig som ansvarar för drift- och skötsel av lekplatser och lekutrustning enligt SSEN 1176–7:2020. Du ska kunna utföra rutinmässig visuell kontroll och enklare funktionskontroll. Kurs, 2 dagar.

Lokalbesiktning

Denna utbildning i lokalbesiktning tar upp ämnen som berör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser. Efter kursen kan du utföra lokalbesiktningar ur ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kurs, 2 dagar.

Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Denna besiktningskurs ger grundläggande kunskaper om syftet och hur man gör avflyttningsbesiktningar av lägenheter. Du kommer också få tillräckligt med kunskap om vad hyreslagen säger för att känna dig trygg i dina bedömningar och beslut. Kursen vänder sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktningar. 2 dagar.

Bas P och Bas U – Byggarbetsmiljösamordnare för förvaltare

Du kommer att lära dig om arbetsmiljölagen och relevanta AFS:er, samt vad som krävs av byggherrar och andra personer som är ansvariga för arbetsmiljön. Denna kurs riktar sig till förvaltare men också byggherrar, anläggningsägare och konsultchefer samt de som planerar att arbeta som Bas-P eller Bas-U och söker en grundläggande utbildning. Kurs, 2 dagar.

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Målet med kursen är att du ska förstå och praktiskt kunna tillämpa Scrum i ett projekt. En annan möjlighet är att du kan agera som beställare eller projektägare på ett sätt där ni väljer att följa Scrum-metodiken. För dem som arbetar i ett projektteam fungerar kursen som en förberedelse som gör att de kan bli effektivare från start. Kurs, 1 dag.

Bas U

Kursen vänder sig till blivande BAS-U och BAS-U som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. Kurs på totalt 6 dagar.

BAS P

Kursen vänder sig till blivande BAS-P och BAS-P som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE. För att kunna fungera i den här rollen krävs det både en djup och bred kunskap, som du får i denna kurs, baserat på arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Kurs på totalt 6 dagar.

Fastighetsekonomi – grundkurs

Efter avslutad kurs kan du kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall på drift- och underhållskostnader och i helhet kunna ta ett större ansvar för ditt fastighetsföretags ekonomi. Det här är en grundkurs men viss erfarenhet från fastighetsbranschen är en fördel för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig kursen. Distanskurs, 2 dagar.

Service & kommunikation

Vår kurs i service & kommunikation vänder sig till alla som på något sätt har kontakt med kunder, exempelvis uthyrare, receptionspersonal, förvaltare och fastighetschefer. Vi kommer att utforska olika samtalsstrategier och hur man anpassar sin kommunikation efter målgrupp och situation. Distans, 1 dag.

Hållbarhet och ekosystemtjänster med fokus på utemiljön

Genom att tänka i nya banor kring ekosystemtjänster kan du minska driftskostnader och skapa nöjdare kunder. Under kursen kommer vi att utforska en modern syn på utemiljön. Vi fokuserar på att göra den mer hållbar och skötselvänlig genom att utnyttja ekosystemtjänster. Kursen vänder sig till Förvaltare, Förvaltningschefer, Fastighetschefer. Kurs, 1 dag.

Energi- och driftoptimering

Drift- och energioptimering är en kurs som vänder sig bland annat till dig som jobbar som teknisk förvaltare, driftingenjör, fastighetsingenjör, fastighetstekniker, fastighetsvärdar m.fl. Energioptimering innebär att effektivisera och maximera användningen av energi i olika processer, system eller anläggningar. Målet med energioptimering är att minska energiförbrukningen, kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som prestandan och effektiviteten bibehålls eller förbättras. Kurs, 2 dagar.

Underhållsplanering

Den här kursen vänder sig till bl.a Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar och bovärdar. Kurs i underhållsplanering av fastighet ger dig de verktyg du behöver för att planera underhåll på en fastighet som du äger eller jobbar med. Du får lära dig att ta fram strategier och planera underhåll utefter hur olika typer av underhåll samverkar med varandra. Kurs, 2 dagar.

Hyresjuridik Bostad – fördjupning

Den här kursen kräver att du har erfarenhet av uthyrning och/eller förvaltning och passar särskilt bra för dig som har gått en grundkurs i hyresjuridik tidigare. Du får en genomgång av hyresrättsliga utgångspunkter och en djupare förståelse för hur hyreslagen fungerar. Kurs, 2 dagar.

Hyresjuridik Bostad – grundkurs

Kursen inom hyresjuridik är en utbildning som vänder sig till uthyrare, fastighetsförvaltare, förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor på bostadsföretaget. Efter avslutad kurs Hyresjuridik Bostad har du grunderna i hyreslagen för bostäder klart för dig. Du har fått verktyg för att på ett sakligt sätt ta dig an diskussioner med hyresgäster samt känna dig säker på att tackla ett hyresjuridiskt problem. Kurs, 2 dagar.

Praktisk juridik för bovärdar/ fastighetsskötare

Den här kursen vänder sig till bl.a Bovärdar, fastighetsvärdar, husvärdar, fastighetsskötare och fastighetstekniker. Efter kursen vet du vilka rättigheter och skyldigheter hyresvärden och hyresgästen har gentemot varandra. Du vet hur du som representant för hyresvärden får agera i olika situationer och vilka lagar ni kan åberopa för genomförandet. Kurs, 1 dag.

Hyresjuridik Lokal – grundkurs

Vilka delar i hyreslagen kan man avtala bort och vilka regler är tvingande enligt hyreslagen? Du får praktiska tips och mallar för uppsägningar samt kunskap om hur du som hyresvärd bör agera om en hyresgäst går i konkurs. Kursen vänder sig till Uthyrare, fastighetsförvaltare, förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor gällande lokaluthyrning och förvaltning. Kurs, 2 dagar.

Styr och reglerteknik

Styr- och reglerteknik är en utbildning som vänder sig till drifttekniker och driftingenjörer som arbetar inom VVS- och ventilationssystem i fastigheter. Du kommer att lära dig hur olika system samverkar och få en förståelse för hur väl optimerade system har en stor inverkan på inomhusklimatet och driftskostnaderna. Kurs, 1 dag.

Vitvaror – service och reparationer

Reparationer och service av vitvaror är en kurs som vänder sig till bl.a fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker, och fastighetsskötare. Du kommer självständigt kunna ta hand om och åtgärda vanliga fel på spisar, kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och torkutrustning. Vetskap i hur dessa apparater fungerar och hur man kan skapa förutsättningar för felsökning på ett professionellt och effektivt sätt. Efter avslutad kurs i reparationer och service av vitvaror kommer du också ha lärt dig att arbeta elsäkert och kontrollera det egna arbetet. Kurs, 2 dagar.

Värme och ventilationsteknik

Den här kursen vänder sig till Fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker, fastighetsskötare med flera. Efter avslutad kurs har du en bra förståelse för vikten av en bra fungerande värme- och ventilationsteknik och kan hålla konstruktiva dialoger med hyresgäster och entreprenörer. Du kan kontrollera anläggningar och fatta korrekta beslut i driftfrågor. Kurs, 2 dagar.

Sanitet – Service och reparationer

Efter kursen kan du serva och justera blandare av olika märken, byte och montering av kulventiler, hel- och halvspolning, byte av trasiga komponenter på både äldre och nyare sort. Du kommer även att veta vilka krav som våra myndigheter ställer på vatteninstallationer. Kursen vänder sig bl.a till Fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker och fastighetsskötare. Kurs, 2 dagar.

Praktisk Elteknik - Grundkurs

Under kursen får du mäta spänning, ström och resistans och lära dig att hantera vägguttagsprovare. Att byta ett eluttag eller en strömställare kräver kunskap om frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete. Efter genomförd elkurs kan du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Kunskaper i att mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera ditt eget arbete. En kurs för bl.a Fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker, fastighetsskötare med flera. Kurs, 2 dagar.

Kompetensträff för fastighetsförvaltare

Denna tvådagars träff är den perfekta mötesplatsen för dig som vill utveckla dina kunskaper och nätverka med likasinnade yrkesverksamma inom branschen.

Säljare & uthyrare – utbildning & kompetensträff

Kompetensträffen löper över två lärorika dagar som du får tillbringa tillsammans med andra säljare och uthyrare – utbildning och erfarenhetsutbyte i ett. Dagarna innehåller gruppdiskussioner kring egna och andras erfarenheter, intressanta föreläsningar och nätverksbyggande med andra säljare och uthyrare – utbildning ger dig inspiration, insikter och nya kunskaper.