På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd förekommer ofta. Snöröjning, grusning och sandning på vintern, samt upptagning av grus på våren ingår också i fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Även miljöstationerna faller ofta under fastighetsskötarens ansvar. I det här jobbet är det viktigt att trivas med fysiskt utomhusarbete i alla väder.

Att ansvara för den yttre miljön innebär förutom daglig skötsel även att se var förbättringar behöver göras. Det kan till exempel innebära att välja andra växter som är mer lättskötta eller har ett växtsätt som gör att de kräver mindre klippning. Arbetsuppgifterna varierar också med storleken på företaget där man jobbar. En fastighetsskötare vid ett stort fastighetsbolag har ofta mer renodlade arbetsuppgifter och kan exempelvis ha ansvar enbart för den yttre miljön, medan trappstädning och reparationer sköts av andra personer. Ett mindre företag däremot har sällan ekonomiska resurser att ha alla yrkeskategorier anställda. Där kan en fastighetsskötare förutom att ansvara för yttre och inre miljö, även sköta reparationer och drift av fastigheterna i viss utsträckning. Då ställs större krav på mångsidighet hos fastighetsskötaren. I fastighetsskötarens jobb ingår också att använda maskiner av olika slag. Det kan gälla allt från gräsklippare till traktorer.

Som fastighetsskötare anställd "på kommunen" ansvarar man för kommunens fastigheter som skolor, gruppbostäder, simhallar och idrottsanläggningar.

Utbildning

Fastighetsskötare har varierande bakgrund med erfarenhet från yrken inom bygg, el, vvs eller något hantverksyrke. Vid en anställning har förutom sakkunskaperna också de personliga egenskaperna stor betydelse. I synnerhet för fastighetsvärden är det viktigt att man trivs med att ha mycket kontakter med andra människor.

Framtidsutsikter

Kompetenskraven för fastighetsskötare har ökat det senaste decenniet vilket medfört att fastighetsskötare utan tillräcklig erfarenhet och utbildning har svårt att få de lediga jobben. Utsikterna kan dock vara ljusare för personer med efterfrågade kompetenser.

Var god se även information om andra yrken i fastighetsbranschen. Se också gärna information om Hantverkare.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 87 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).
Se en ca 3 min lång film från AF om att jobba som fastighetsskötare.

Lön
Ingångslön för fastighetsskötare i Sverige ligger (uppgift från april 2018) på ca 22.000 kr/månad. "Lönespann" för fastighetsskötare är från 22.000 till 32.000 kr/månad. 

Lilla ordboken

Plogga - att jogga samtidigt som man plockar skräp; en aktivitet som har blivit en ny trend i Sverige (under året 2017); ploggning utförs oftast i grupp. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.