Miljövärd
Spela filmen

Miljövärd

Miljövärdar tar ett stort ansvar för skötsel och underhåll av bostadsområdenas utemiljöer.

Miljövärdens kompetensområde är mycket brett. Förutom kunskap om växter såsom buskar, träd, blommor inklusive deras plantering, bevattning och bekämpning av skadeinsekternas och skadedjurs angrepp, bör miljövärdar ha kunskap om leksäkerhet, underhålla och reparera lekplatserna, skötsel och reparation av markbeläggningar mm.

Under vinterhalvåret står miljövärdarna för snöröjning och halkbekämpning på gårdar och gator i nära anslutning till bostadsområden. Miljövärdar kan även behöva ge hyresgästerna råd och vägledning i diverse olika frågor - allt från källsortering och kompostering till trädgårdsfrågor.

Utbildning

Det kan finnas möjlighet att utbilda sig till Miljövärd på gymnasienivå eller inom vuxenutbildningen (komvux).

Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasiets program.

Övrigt

Plogga - att jogga samtidigt som man plockar skräp, en aktivitet som har blivit en ny trend i Sverige. Ploggning utförs oftast i grupp.
Källa: sprakochfolkminnen.se

Visa mer
Visa mindre

961 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.