REFIS Rör-och elentreprenörernas Friskola i Stockholm

Installatörsföretagens Branschskola för blivande elektriker och VVS-montörer


REFIS, Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm är skolan för dig som är intresserad av ett tekniskt yrke. Du vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke med goda framtidsutsikter. Kurserna som du behöver för att få din högskolebehörighet kan du läsa inom programmet.

REFIS ägs av Installatörsföretagen och stöds av näringslivet. Med den nära kopplingen till både El- och VVS-branschen får du en spännande gymnasieutbildning och goda kontakter med arbetslivet. Hos oss får du praktisk och teoretisk utbildning från första skoldagen. Det ingår 12 veckor praktik under årskurs 1 och 2. Årskurs 3 är du gymnasial lärling och är ute på praktik 3 dagar varje vecka.


På VVS- och fastighetsprogrammet får du lära dig installation, service och underhåll av värme och sanitetssystem, samt gällande installationsregler och bygglagstiftning. REFIS är branschcertifierat VVS College från Yrkesnämnden. VVS-college har ett nära samarbete med företag och bransch. Företag deltar på skolans programråd och är med och bedömer elevernas gymnasiearbete. På så sätt får skolorna företagens syn och önskemål om utbildningen och företagen får en bra insyn hur skolornas utbildning går till och vad eleverna lär sig.

Inom inriktningen VVS kan du bland många andra arbeten bli VVS-montör, projektör eller så vidareutbildar du dig till VVS-ingenjör, projektledare eller konstruktör.


El-och energiprogrammet ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, samt i energi-och miljöfrågor och säkerhet. Inriktningen elteknik leder till yrken som elektriker inom installation eller eldistribution. Du kan också vidareutbilda dig till projektledare, elkonstruktör eller elingenjör.


Här kan du läsa mer om oss och hur du utbildar dig till VVS-montör eller Elektriker >>


REFIS är ansluten till ETG College
ETG College, ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik. Detta innebär att skolan arbetar nära branschen för att säkra att man utbildar enligt behovet på arbetsmarknaden.

  • Sina tre år på gymnasiet genomför eleverna yrkestester och yrkeskontroller på både praktiska och teoretiska moment och måste få dessa godkända för att få sitt ECY-certifikat. Eleverna måste även få minst godkänt i samtliga kurser/ämnen och göra minst 600 timmar ute på APL.
  • Utöver Elsäkerhetsprovet i årskurs 3, gör eleven slutligen ett veckolångt yrkesprov i slutet av utbildningen efter att den teoretiska tekniska dokumentationen är godkänd. Bedömningen av yrkesprovet gör företrädare från elteknikbranschen.
  • Följaktligen innebär det att de som klarar kurskraven, yrkestesterna och yrkeskontrollerna, Elsäkerhetsprovet, genomfört APL och klarat yrkesprovet får ett ECY-certifikat. Dessutom integreras lärlingstiden i den tre-åriga utbildningen. På så sätt kan eleven ta anställning som förstaårsmontör enligt Installationsavtalet, direkt efter avslutat utbildning.


Ta del av en utbildning som leder till jobb!

Välkommen till REFIS!

Visa mer
Visa mindre