På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Distributionselektriker Spela filmen

Distributionselektriker

Kort&Gott: Bygger, underhåller och reparerar ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel.
Under­håller och reparerar ställverk och transformator­stationer. Besiktigar ställverk och åtgärdar fel i ledningsnätet.

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

För att elektricitet ska kunna komma kunden till godo leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom dessa regionala och lokala nät, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Kombinationen av praktiskt arbete tillsammans med stundtals totalfokusering och stort ansvar gör arbetet varierande. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark.

Distributionselektriker samverkar med driftcentraler, grävmaskinister och andra för att kunna utföra ditt arbete, alltid med säkerheten i fokus. Du arbetar både inomhus i stationer och utomhus. Eftersom du både arbetar med kabel i marken och med luftburna ledningar, antingen från korgen på en traktor eller genom att klättra i stolpar, är det viktigt att du trivs med att arbeta på höga höjder.

Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Utbildning

Inom branschen ges möjlighet till vidareutbildning. Utbildningar inom elkraft och eldistribution finns också inom Yrkeshögskolan. Läs mer på YHGuiden.se

Vill du studera till distributionselektriker?
Åsbro kursgård erbjuder ett flertal utbildningar inom området.

Förberedande gymnasieutbilning till distributionselektriker finns bland annat på Jämtlands Gymnasium

Framtidsutsikter

Som distributionselektriker är du eftertraktad på arbetsmarknaden och många får anställning direkt efter avslutad utbildning. Energibranschen är redan nu i stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Efterfrågan väntas även öka då branschen står inför stora investeringar och pensionsavgångar.

.

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.