Distributionselektriker
Spela filmen

Distributionselektriker

Distributionselektriker bygger, underhåller och reparerar ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel; under­håller och reparerar ställverk och transformator­stationer, besiktigar ställverk och åtgärdar fel i ledningsnätet.

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

För att elektricitet ska kunna komma kunden till godo leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom dessa regionala och lokala nät, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Kombinationen av praktiskt arbete tillsammans med stundtals totalfokusering och stort ansvar gör arbetet varierande. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark.

Distributionselektriker samverkar med driftcentraler, grävmaskinister och andra för att kunna utföra ditt arbete, alltid med säkerheten i fokus. Du arbetar till största delen utomhus och det är vanligt med regelbunden jourberedskap.

Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Elinstallatör
Elinstallatörer bidrar till utvecklingen av ett väl fungerade och hållbart samhälle. Elinstallatörer installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, ventilation, kraft och säkerhet. I branschen för tekniska installationer finns det mycket gott om jobb och karriärmöjligheter.

Utbildning

Inom branschen ges möjlighet till vidareutbildning. Utbildningar inom elkraft och eldistribution finns också inom Yrkeshögskolan.

Vill du studera till distributionselektriker? Se utbud av utbildningar på www.yhguiden.se
Förberedande gymnasieutbildning finns i första hand på El- och energiprogrammets inriktning Elteknik, se t.ex information om gymnasial utbildning på Åsbro kursgård

Framtidsutsikter

Som distributionselektriker är du eftertraktad på arbetsmarknaden och många får anställning direkt efter avslutad utbildning. Energibranschen är redan nu i stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Efterfrågan väntas även öka då branschen står inför stora investeringar och pensionsavgångar.

Personliga egenskaper

Eftersom du både arbetar med kabel i marken och med luftburna ledningar, antingen från korgen på en traktor eller genom att klättra i stolpar, är det viktigt att du trivs med att arbeta på höga höjder.

Yrkesfilm

Möt Ida, som jobbar som Distributionselektriker

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.