Nercia utbildning - Yrkesvux

Nya mål tillsammans med oss!

Vi hjälper dig att nå dina mål. Hos oss handlar utveckling om mer än bara kompetens och resultat. Det handlar också om inspiration och framförallt goda relationer.

Våra utbildningar är utformade för att möta det behov av arbetskraft och kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar.

Yrkesvux är en yrkesinriktad vuxenutbildning som främst riktar sig till dig som helt saknar utbildning från gymnasiet eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Den gymnasiala yrkesutbildningen motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram och lärlingsprogram.

Har du frågor eller fundering kring någon av våra utbildningar – kontakta oss!

Visa mer
Visa mindre

Komvux-utbildningar hos Nercia utbildning - Yrkesvux

Elektromekanik - kurs

Nercia utbildning - Yrkesvux

Elektromekanik är en fristående kurs som ingår i el- och energiprogrammet på gymnasiet och vänder sig bland annat till dig som behöver komplettera din tidigare utbildning för till exempel behörighet till högre studier. Under kursen lär du dig behandla enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. Kursen bedrivs på distans men har två dagar obligatorisk närvaro på plats i Skövde.
Studieform
Distans
Studietakt
100%
KV-poäng
100 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
Löpande
Löpande
x

Elektromekanik - kurs

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
Löpande
Löpande
Distans

Elkraftteknik - kurs

Nercia utbildning - Yrkesvux

Elkraftteknik är en fristående kurs som ingår i el- och energiprogrammet på gymnasiet och vänder sig bland annat till dig som behöver komplettera din tidigare utbildning för till exempel behörighet till högre studier. Under kursen lär du dig att planera och utföra elarbete, verkstadsarbete, mekaniskt arbete och olika sammanfogningstekniker samt färdigheter i att hantera material, verktyg och utrustning. Kursen bedrivs på distans men har tre dagar obligatorisk närvaro på plats i Skövde.
Studieform
Distans
Studietakt
100%
KV-poäng
100 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
Löpande
Löpande
x

Elkraftteknik - kurs

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
Löpande
Löpande
Distans

Mekatronik 1 - kurs

Nercia utbildning - Yrkesvux

Här tar du ett stort eget ansvar och studierna bygger på självstudier som ställer krav på bra kunskaper i generell datorhantering. Vi går bland annat igenom mekaniskt arbete, elarbete, enklare programmering av styrenheter och tolkning av ritningar och manualer med mera. Mekatronik 1 är en fristående kurs som ingår i el- och energiprogrammet på gymnasiet och vänder sig bland annat till dig som behöver komplettera din tidigare utbildning för till exempel behörighet till högre studier. Kursen bedrivs på distans men har 1 dag obligatorisk närvaro på plats i Skövde.
Studieform
Distans
Studietakt
0%
KV-poäng
100 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
Löpande
Löpande
x

Mekatronik 1 - kurs

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
Löpande
Löpande
Distans

Praktisk ellära - kurs

Nercia utbildning - Yrkesvux

Här tar du ett stort eget ansvar och studierna bygger på självstudier som ställer krav på bra kunskaper i generell datorhantering. Praktisk ellära är en fristående kurs som ingår i el- och energiprogrammet på gymnasiet och vänder sig bland annat till dig som behöver komplettera din tidigare utbildning för till exempel behörighet till högre studier. Kursen bedrivs på distans men har 1 dag obligatorisk närvaro på plats i Skövde.
Studieform
Distans
Studietakt
0%
KV-poäng
100 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
Löpande
Löpande
x

Praktisk ellära - kurs

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
Löpande
Löpande
Distans

Yrkesvux - Elmontör

Nercia utbildning - Yrkesvux

Elmontörer arbetar framför allt med att montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar och maskiner. De flesta arbetar inom tillverkningsindustrin och i byggbranschen. Utbildningen Elmontör är på gymnasienivå, även kallad för yrkesvux. På mindre än ett år kan du vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden. Kontakta skolan för utbildningsstart.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Gävle
Kontakta skolan
Kontakta skolan
x

Yrkesvux - Elmontör

Gävle

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Kontakta skolan
Klassrum

Yrkesvux – Distributionselektriker

Nercia utbildning - Yrkesvux

Som distributionselektriker arbetar du med lokalnät, låg- och högspänning 0,4-20kV, det så kallade distributionsnäten i städer och på landsbygd. Arbetet är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap och problemlösningsförmåga. Utbildningen är perfekt för dig som snabbt vill ut i yrkeslivet i en bransch med stora möjligheter. Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Datum för nästa start kommer inom kort.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
1500 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Örebro
Kontakta skolan
Kontakta skolan
x

Yrkesvux – Distributionselektriker

Örebro

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Kontakta skolan
Klassrum

Yrkesvux – Distributionselektriker Påbyggnad

Nercia utbildning - Yrkesvux

Är du utbildad elektriker? Då har du nu en en unik möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning för att bli distributionselektriker. En Distributionselektriker arbetar med lokalnät, låg- och högspänning 0,4-20kV, det så kallade distributions-näten i städer och på landsbygd. Arbetet är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap och problemlösningsförmåga. Flera av energibolagen i Skaraborg står bakom utbildningen. Utbildningstiden är cirka 6 månader.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
800 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
2024-08-19
Kontakta skolan
x

Yrkesvux – Distributionselektriker Påbyggnad

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-19
Kontakta skolan
Klassrum

Yrkesvux – Elektriker – Olika inriktningar

Nercia utbildning - Yrkesvux

Detta är elektrikerutbildningen med två olika inriktningar – industrielektriker/servicetekniker eller installationselektriker. Fördelen är att du inte behöver bestämma dig för vilken inriktning innan start utan valet kommer efter cirka halva utbildningstiden. Du kan välja mellan inriktingarna: Industrielektriker/servicetekniker eller Installationselektriker.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
1650 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
2024-04-01
Påbörjad
Skövde
2024-08-19
Löpande
Skövde
2024-10-21
Löpande
x

Yrkesvux – Elektriker – Olika inriktningar

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-04-01
Påbörjad
Klassrum
2024-08-19
Löpande
Klassrum
2024-10-21
Löpande
Klassrum

Yrkesvux – Fastighetsskötare

Nercia utbildning - Yrkesvux

Utbildningen till fastighetsskötare ger dig förutsättningarna för att bli en kunnig och uppskattad tusenkonstnär. Att arbeta som fastighetsskötare är ett minst sagt varierande yrke och arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag. Vanliga arbetsuppgifter är trappstädning, sköta om grönytor, klippa gräs, häckar och träd. På vintern är snöröjning och sandning vanliga arbetsuppgifter för en fastighetsskötare. I det här jobbet är det viktigt att trivas med fysiskt utomhusarbete i alla väder. Studietakt 100% eller 50%.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Västerås
2024-08-05
Kontakta skolan
x

Yrkesvux – Fastighetsskötare

Västerås

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Kontakta skolan
Klassrum

Yrkesvux – Fastighetstekniker

Nercia utbildning - Yrkesvux

Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som fastighetsskötare och vill fördjupa dina kunskaper inom området kan utbildningen läsas som en lärlingsutbildning med utvalda kurser. Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetstekniker, liksom kompetens inom exempelvis styr- och reglerteknik.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
1000 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skövde
2024-04-01
Påbörjad
Skövde
2024-08-19
Löpande
Skövde
2024-10-28
Löpande
x

Yrkesvux – Fastighetstekniker

Skövde

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-04-01
Påbörjad
Klassrum
2024-08-19
Löpande
Klassrum
2024-10-28
Löpande
Klassrum

Yrkesvux – Fastighetsvärd

Nercia utbildning - Yrkesvux

Som Fastighetsvärd är du fastighetsägarens ansikte utåt och har mycket kundkontakt, allt från besiktning vid in- och utflyttning till trivsel- och trygghetsfrågor i fastigheten. Vanliga arbetsuppgifter för en fastighetsvärd är till exempel att säkerställa så att hyresgästerna känner sig trygga i sin arbets- och boendemiljö. Undervisning sker enligt fastställt schema men platsen kan skilja sig åt, antingen sitter man gemensamt i klassrummet eller deltar i lektionen digitalt via dator samma tid.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Västerås
2024-08-05
Löpande
x

Yrkesvux – Fastighetsvärd

Västerås

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Löpande
Klassrum

Yrkesvux – Installationselektriker

Nercia utbildning - Yrkesvux

Arbetet som installationselektriker kan handla om ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Att montera elcentral och kabelstegar hör till vanliga arbetsuppgifter, och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En installationselektriker kan också dra fram ström till fläktar och värmeanläggningar, och ansluta både kylskåp och spisar. Undervisning sker enligt fastställt schema men platsen kan skilja sig åt, antingen sitter man gemensamt i klassrummet eller deltar i lektionen digitalt via dator samma tid.
Studieform
Klassrum, hel- eller halvfart samt distans eller klassrum
Studietakt
0%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Västerås
2024-08-05
Kontakta skolan
x

Yrkesvux – Installationselektriker

Västerås

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Kontakta skolan
Klassrum, hel- eller halvfart samt distans eller klassrum

Yrkesvux – Larm- och säkerhetstekniker

Nercia utbildning - Yrkesvux

I den här utbildningen till Larm- och säkerhetstekniker kommer du lära dig och få fördjupade kunskaper om hur man installerar brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och annan säkerhetsutrustning. Vanligtvis är man som larmtekniker anställd av ett elinstallationsföretag, elteknikföretag eller larm- och säkerhetsföretag. Undervisning sker enligt fastställt schema men platsen kan skilja sig åt, antingen sitter man gemensamt i klassrummet eller deltar i lektionen digitalt via dator samma tid. Studietakt 100% eller 50%.
Studieform
Klassrum, hel- eller halvfart samt distans eller klassrum
Studietakt
0%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Gävle
2024-05-15
Påbörjad
Västerås
2024-08-05
Löpande
x

Yrkesvux – Larm- och säkerhetstekniker

Gävle

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-05-15
Påbörjad
Klassrum, hel- eller halvfart samt distans eller klassrum

Västerås

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Löpande
Klassrum, hel- eller halvfart samt distans eller klassrum

Yrkesvux – Service- och automationstekniker

Nercia utbildning - Yrkesvux

Som service- och automationstekniker arbetar du med att installera, programmera, reparera och automatisera stora verkstadsmaskiner och hissar till mindre hushållsmaskiner. Med denna utbildning kan du arbeta inom industrin på t.ex. en underhållsavdelning, elverkstad eller en instrumentverkstad. Utbildningen service- och automationstekniker ger en god och bred grund och möjlighet till arbete inom området service- och automationsteknik.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
1500 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Örebro
Kontakta skolan
Kontakta skolan
x

Yrkesvux – Service- och automationstekniker

Örebro

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Kontakta skolan
Klassrum

Yrkesvux – Solcellsmontör

Nercia utbildning - Yrkesvux

Solcellsmontörer projekterar, dimensionerar och installerar stora eller små solcellsanläggningar åt privatpersoner, företag eller andra fastighetsägare. Solcellsanläggningar kan monteras på tak, fasader eller i större solcellsparker. Som solcellsmontör får du vara en del av en framtidsbransch.
Studieform
Klassrum
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Västerås
2024-08-05
Löpande
x

Yrkesvux – Solcellsmontör

Västerås

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Löpande
Klassrum
Gör intresseanmälan

Kontakta Nercia utbildning - Yrkesvux

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Nercia utbildning - Yrkesvux. Nercia utbildning - Yrkesvux hör av sig inom kort!