Automationstekniker
Spela filmen

Automationstekniker

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Som automationstekniker monterar, ställer in, reparerar och sköter du utrustning för automatisk styrning av olika industriprocesser och maskinanläggningar. Du kan också arbeta med installation, service och underhåll av värme- och luftbehandlingsanläggningar.

I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera apparater och anläggningar och göra förebyggande underhåll. När reparation av anläggningar som inte fungerar utförs består mycket av arbetet i att försöka lokalisera felen. Man använder då mätinstrument för att göra el-mätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen.

Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade i nätverk och mycket av felsökningen görs via en uppkopplad dator redan innan man kommer ut i anläggningen. När man lokaliserat felet byts eller repareras de defekta delarna, justeringar görs, också i programmen, och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.

Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en automationstekniker kunskap om datorteknik, IT, styr- och reglerteknik och elektronik och mekatronik. Ibland kan man specialisera sig inom ett område, till exempel inom hydraulik.

Utbildning

Det är viktigt med språkkunskaper eftersom beskrivningar, anvisningar och handböcker ofta är skrivna på engelska och ibland även tyska. Om automatiseringsteknikern gör installationer eller service hos utländska kunder är goda språkkunskaper mycket nödvändiga.

Bra grundläggande utbildning finns bl a på gymnasiets El- och energiprogrammet, inriktningarna Elteknik eller Automation. Det kan krävas extra utbildning på eftergymnasial nivå för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, dessa brukar finnas inom Yrkeshögskolan.

Lärlingsstegen regleras i de fackliga avtal som finns i branschen. 

Framtidsutsikter

Automatisering är en viktig faktor i företagens strävan att öka sin konkurrenskraft. Det utbildas för få inom området vilket leder till att det väntas liten konkurrens om jobben de kommande åren. Det finns dock stora regionala skillnader.

Behovet av att rekrytera styr- och reglertekniker kan komma att öka de kommande tio åren. En av anledningarna är att pensionsavgångarna blir mycket stora.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.