Projekthydraulik Sverige AB - Företagsutbildningar

Utbildningar i Projekthydraulik

Vi erbjuder hydraulikutbildningar som är anpassade efter olika utbildningsbehov. Våra kurser hålls i moderna och välutrustade lokaler i Borlänge. Undervisningen kombinerar teori med praktiska övningar i vårt hydrauliklaboratorium.

Vi är ledande inom marknaden för utbildningar inom branschen. Vår verksamhet syftar till att utveckla kompetensen hos personer inom området hydraulik och säkerställa en hög produktionskapacitet genom att garantera en högkvalitativ kunskapsnivå.

Hög kompetens och certifikat
Vi har certifiering enligt CETOP nivå 3 och erbjuder skräddarsydda hydraulikutbildningar som kan hållas på plats hos våra kunder med vår mobila laboratorieutrustning. Tillsammans med våra kunder analyserar vi utbildningsbehovet och utarbetar en anpassad utbildningsplan som vi genomför med löpande uppföljning.

Vi förstår att du som kund har höga krav när det gäller vår kompetens inom Projekthydraulik. Det är en utmaning som vi välkomnar och som driver oss att fortsätta att förnya och förbättra våra tjänster. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud för att möta dina behov.

Företagsanpassade
Förutom våra öppna kurser i Borlänge bedriver Projekthydraulik en kontinuerlig verksamhet med skräddarsydda utbildningar på företag över hela landet. Dessa kurser anpassas efter den befintliga utrustningen och den personalgrupp som deltar, såsom skiftreparatörer, operatörer, konstruktörer, elektriker med mera.

Vi erbjuder även praktiska laborationer med hjälp av mobila laborationsbänkar.

Konsulter
Utöver vårt utbildningsarbete agerar vi som konsulter och erbjuder expertis i samtliga projektsteg, inklusive projektledning, systemkonstruktion, upphandling, uppstart och besiktning. Vi hanterar även löpande underhållsuppdrag.

Våra konsulter och utbildare är certifierade av Hydraulik & Pneumatikföreningen, HPF.

Kontakt
Har du frågor eller fundering? Vill du veta mer om företaget eller deras tjänster når du dem enklast via en intresseanmälan. Du får direkt kontakt via mail eller telefon inom kort.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Projekthydraulik Sverige AB - Företagsutbildningar

Grundkurs - 5 dagar

Målet med denna kurs är att deltagarna skall få en god förståelse för hur hydrauliska system och dess komponenter fungerar. Efter genomgången kurs skall deltagarna med hjälp av hydraulikscheman kunna utläsa ett hydraulsystems funktion och vara väl förtrogna med de ingående komponenternas arbetsprinciper och uppgifter i systemet. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1. I kursen varvas teori med praktiska övningar i vårt hydrauliklab.

Proportionalteknik - 5 dagar - certifieringskurs

Kursen ska ge kunskap i proportionella styr- och reglersystem inom hydraulikområdet, komponentkunskap och förståelse i intrimningsteknik samt elektronikens uppbyggnad för öppna och slutna styrsystem. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 2. Teoretiska övningar och praktiska övningar i lab. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Hydraulik för el & automation - 5 dagar

Kursen inriktar sig främst mot elektriker och automationstekniker som kommer i kontakt med hydraulik. I denna kurs får elektrikern och automationsteknikern insyn i grundläggande hydrauliska principer och hydrauliska komponenters funktionsprinciper. Vi tittar på fysikaliska likheter mellan hydraulik och elektronik. Hydraulik och elektronik har många principiella likheter. Deltagarna ska efter genomförd kurs självständigt kunna läsa och förstå ett hydraulschema. De skall även förstå vilka elektriska signaler som behövs samt hur dessa påverkar hydraulsystemets funktioner. Nödvändiga förkunskaper: Grundläggande Ellära motsvarande Gymnasienivå

Montageteknik - 2 dagar - certifieringskurs

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper när det gäller montering och installation av ledningskomponenter i hydraulsystem. En del av kurstiden användes till praktiska övningar i montage. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Montör. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

El för hydraulik - 3 dagar

I denna kurs får hydraulikern insyn i grundläggande elektriska principer och elektriska komponenters funktionsprinciper. Kursen ska ge deltagaren en inblick i elektroniken, styrsystemet bakom ett hydrauliskt system i syfte att öka förståelsen för helheten. Tonvikten är lagd på schemaläsning och förståelse för komponenter mellan el och hydraulik. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Repetition & Säkerhet - 3 dagar

Målet med denna kurs är att deltagarna ska repetera kunskaperna i systemförståelse, schemaläsning och att säkerhetstänket skall förbättras. Denna kurs inriktar sig till personer som jobbar med hydraulik men känner att de vill repetera upp sina kunskaper i hydraulik med avseende på schemaläsning och säkerhet. I kursen varvas teoretiska övningar med praktiska laborationer. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande och gärna jobbat till viss del med hydraulik under några år.

Säkerhet – 1 dag

Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hydraulik samt förståelse för vilka säkerhetsrisker som finns när man arbetar med eller omkring maskiner som innehåller hydraulik. Denna kurs riktar sig till personer som arbetar med eller vistas vid maskiner som innehåller hydraulik eller har personalansvar för dessa personer. Inga förkunskaper krävs.

Grundläggande systemkonstruktion - 5 dagar - certifieringskurs

Målet med denna kurs är att ge deltagarna kunskaper tillräckliga för att kunna göra egna systemlösningar och för att kunna bedöma systemförslag som ska lämnas av hydraulikleverantörer. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna beräkna och konstruera hydraulsystem för olika ändamål. Vidare skall deltagarna kunna bedöma hydraulsystem när det gäller driftsäkerhet, underhållsvänlighet, livslängd, värmealstring osv. Denna kurs är i kombination med vår kurs Systemkonstruktion Proportionalteknik anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Konstruktörer. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande.

Tillämpad systemkonstruktion 2+2 dagar

Målet med denna kurs är att få lite mer praktiska tillämpningar på vår kurs Grundläggande Systemkonstruktion. Kursen är uppdelad på två 2-dagars tillfällen med ca 4–5 veckors mellanrum. Mellan kurstillfällena skall en "hemuppgift" utföras av kursdeltagaren. Nödvändiga förkunskaper: Grundläggande Systemkonstruktion eller motsvarande

Systemkonstruktion proportionalteknik - 3 dagar - certifieringskurs

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna kunskaper tillräckliga för att bättre kunna utnyttja de möjligheter som dagens proportionalteknik ger. Kraven ökar ständigt på våra hydraulsystem både när det gäller tekniska prestanda och tillgänglighet, vilket i sin tur medför ökade kunskapskrav hos de personer som arbetar med konstruktion och bedömning av hydraulsystem. Nödvändiga förkunskaper: Grundläggande Systemkonstruktion samt kurs i Proportionalteknik eller motsvarande.

Energioptimering av elmotorsystem – inriktning Hydraulik - 3 dagar

Under kursen går vi igenom de olika stegen för att utföra en energikartläggning. Vi går även igenom vikten av att kunna bedöma och kalkylera i mervärden. Mervärdena kan stå för en större andel av den ekonomiska vinsten vid en energioptimering av ett hydraliksystem. Genom att kunna kalkylera mervärden så ökar möjligheterna att ekonomiskt motivera energioptimerande åtgärder. Kursen innehåller både teoretiska övningar och laborationer i vårt lab. Förkunskaper: Kursen förutsätter att deltagarna har hydrauliska förkunskaper som motsvarar Projekthydrauliks Grundkurs.

Underhållsteknik - 4 dagar - certifieringskurs

Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur man utvärderar dessa mätvärden när det gäller felsöknings- och underhållssituationer samt vilka krav som skall ställas på ett hydraulsystem ur felsöknings- och underhållssynpunkt. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt UH-Tekniker. Teoretiska övningar och praktiska laborationer i lab. Nödvändiga förkunskaper för certifiering: Grundkurs och Proportionalteknik eller motsvarande.

Tillämpad felsökning - Industriella system - 4 dagar

Kursen är en direkt fortsättning på Grundkursen. En stor del av tiden ägnas åt teoretiska och praktiska tillämpningsövningar. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna analysera olika felsymptom och kunna utföra logisk felsökning i hydraulsystem. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande.

Tillämpad felsökning – Mobila system - 5 dagar

Kursen är en direkt fortsättning på Grundkursen. En stor del av tiden ägnas åt teoretiska och praktiska tillämpningsövningar. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna analysera olika felsymptom och kunna utföra logisk felsökning i hydraulsystem. Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande.

Tillämpad felsökning – Proportionalteknik - 4 dagar

Denna kurs ska ge kunskap i felsökning på proportionella styr och reglersystem inom hydraulikområdet. Syftet med denna kurs är att ge personal som mer frekvent arbetar med felsökning i hydraulsystem tillräckliga kunskaper i proportionalteknik för att kunna utföra integrerad felsökning från styrsteg till effektsteg i hydrauliska styr- och reglersystem. Kursen är en påbyggnad på kursen Proportionalteknik (Grundkurs 2). Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs samt kurs i Proportionalteknik eller motsvarande.