På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Northvolt AB

Northvolt AB

Om Northvolt

En gemensam nämnare möjliggör den elektrifieringsrevolution vi nu är mitt uppe i - batteriet. Det driver redan delar av din vardag: din dator, mobiltelefonen och kanske tandborsten. Men nu har batterierna blivit så kraftiga att det kan och kommer användas i allt större utsträckning som ersättare till miljöfarliga förbränningsmotorer - i bilar, lastbilar, motorcyklar och båtar. Behovet av batterier är redan mycket stort och kommer fortsätta öka kraftigt de kommande åren.

Sedan grundandet 2016 har över 1600 personer från över 80 länder anslutit till Northvolt för det viktiga uppdraget: att tillsammans tillverka världens mest hållbara batterier. Vi bygger upp en ny basindustri i Sverige från grunden, med högautomatiserad produktion, internationella arbetslag, fri från smutsiga miljöer och tunga lyft. Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas och avancera, då vi växer snabbt och uppmanar våra anställda att växa med och hos oss.

Vi har i dagsläget anläggningar och kontor i Skellefteå, Västerås, Stockholm och Gdansk. Fabriken i Skellefteå, Northvolt Ett, är vår första gigafactory och kommer vid färdigställandet ha en personalstyrka på ca 3000 personer. Dit, och till våra andra anläggningar, kommer vi de kommande åren behöva ett stort antal operatörer, tekniker och ingenjörer inom bland annat kemi, mekanik, underhåll och mycket mer.


Vill du veta mer om hur det kan vara att arbeta hos oss? Möt en av våra anställda!


Att jobba i batteriproduktion – nytt, men ändå inte.

Batteriproduktion är en helt ny basindustri i Sverige. I vår produktion är det till skillnad från många andra industrier inga tunga lyft, nästintill kliniskt rent och högautomatiserat. Det hoppas vi ska öppna upp industrisektorn för både kvinnor och män som tidigare inte kunnat se sig själva inom industriyrken. Trots allt det nya som batteriindustrin innebär kan vi hitta liknande moment inom andra, mer traditionella industrier. Här nedan följer ett antal jämförelser:

Vår produktions första steg, där batteriets aktiva material tas fram, kan liknas vid kontinuerlig kemi- och processindustri. Där styrs produktionen från kontrollrum i anläggningar med bland annat stora ugnar, reaktorer och tankar. Det påminner lite om när man tillverkar cement och stål eller förädlar olika metaller. Även massatillverkning har stora likheter med vad som sker i våra processer.

Nästa moment i produktionen påminner om verksamheter där saker blandas, till exempel färg, livsmedel och mediciner. Där finns även stora likheter med bland annat pappers- och tryckindustrin. Det aktiva materialet fördelas, torkas och pressas samt förvaras sedan som rullar, precis som papper.

Produktionen består i hög grad av högteknologiska och automatiserade processer. Likt andra högautomatiserade produktionslinjer är det robotarna och maskinerna som gör jobbet, men problemlösande och kvalitetsgranskande människor som styr dem. Där finns många likheter inom industrier med finmekaniska maskiner och produkter samt där produktionen är storskalig.

Flertalet moment av våra produktionssteg sker i torr- och/eller renrum. Just renrum hittas också i industrier som producerar bland annat mediciner och mat.

Precis som i många andra industrier kontrolleras och testas produktionens material och komponenter under processens gång, både manuellt och med hjälp av olika analysverktyg.

Det finns alltså många likheter, men vad som skiljer vår produktion från många andra industrier är kraven på renhet och kvalitet. I många fall känns arbetsmiljön i våra fabriker mer som ett stort laboratorium än ett industrigolv.


Vill du läsa mer om oss? Spana in vårt magasin!