Reparatör-lok och vagn

Reparatör-lok och vagn

En lok/vagn reparatör arbetar med både förebyggande och akut underhåll av järnvägs, spårvägs- och tunnelbanefordon.

En reparatör arbetar med lok, tågvagnar, X2000, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och Banverkets arbetsfordon. Vilka fordon man arbetar med beror på var man är anställd. Som reparatör utför man både förebyggande och avhjälpande underhåll.

Det är stor skillnad på arbetsuppgifterna beroende på vilket fordon reparatören arbetar med. Ju mer avancerade lok och vagnar, desto mer kunskap om elkraft, elektronik och data behövs.

Som reparatör utför man både förebyggande och avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll innebär att fordonen kontrolleras och underhålls efter ett visst antal körda kilometer. Avhjälpande underhåll betyder att man reparerar skadade och trasiga fordon.

Reparatören utför större och mindre reparationer av olika slag. Det kan gälla allt från att söka fel på elektronikkomponenter, byta motorer eller hjulaxlar till att byta en trasig glasruta eller ett säte. I arbetet använder reparatören olika handverktyg, mätinstrument och handdatorer. Även kretsscheman och ritningar används i arbetet. Svetsning och hårdlödning ingår i arbetsuppgifterna.

Personliga egenskaper

För att trivas i arbetet måste man kunna fatta självständiga beslut. Reparatörer behöver kunna lösa olika problem som uppstår, ibland under stor tidspress. man behöver ha god fysik är en förutsättning eftersom obekväma arbetsställningar kan förekomma. Vanligtvis ingår reparatörer i arbetslag och behöver kunna samarbeta, men även arbete på egen hand förekommer.

Arbetsplats

En reparatör arbetar med lok och tågvagnar på alla modeller inklusive snabbtåg, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och Trafikverkets arbetsfordon. Vilka fordon man arbetar med beror på var man är anställd.

Det mesta av arbetet utförs i verkstaden och reparatören ingår ofta i ett arbetslag. Man kan också arbeta som mobil reparatör, då rycker man ut i bil om det har uppstått något fel som måste åtgärdas direkt, på exempelvis en tunnelbanevagn. Då arbetar man ensam och måste kunna fatta självständiga beslut.

Övrigt

Detta yrke är mycket mansdominerat, ca 96% av de yrkesverksamma är män.

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.