Trainor

Läs till elektriker hos oss!

Trainor är störst på marknaden inom e-learning och elsäkerhetsutbildningar. Med över 30 års erfarenhet av utbildning i elsäkerhet kan vi erbjuda lärarledda-, livesända- och marknadsledande webbkurser till elektronik- och installationsföretag i hela Sverige. Kurserna bokar du enkelt genom vår hemsida och vi hjälper dig administrera både din egna och dina anställdas kompetensutveckling.

Hos oss kan du läsa både hela utbildningar eller kompletterande kurser.

Med våra samlade erfarenheter av säkerhetsutbildningar skapar vi engagerande webbkurser med ett verklighetsförankrat, realistiskt och animerat material. Vi har ett tätt samarbete med både svenska, nordiska och internationella företag inom många olika branscher.

Elektriker är en bred yrkeskategori och även om du är en erfaren elektriker kan du bredda dina kunskaper och få behörighet till flera yrkesinriktningar inom till exempel automation, distribution eller installation. Alla våra delkurser kan även de läsas fristående för den som söker kompetensutveckling.

Vi som arbetar här är elektriker, ingenjörer, tekniska experter, utbildare, utvecklare, animatörer och filmskapare som är engagerade i att skapa en säkrare omvärld.

Årligen har vi runt 80 000 yrkesverksamma som går en eller flera av våra nästan 200 olika kurser.

Vi har under flera år levererat utbildning inom el, teknik och arbetsmiljö. Utöver utbildningsverksamheten, går varje år närmare 400 blivande elektriker i vår elektrikerskola.

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Trainor

Automationstekniker

Som automationstekniker kan du arbeta inom bland annat industrin, fastighetsautomation, försäljning av automationsutrustning, service/konsultföretag inom automation. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt jobb att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Du kan arbeta med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

Industrielektriker

Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem. Utbildningen till Industrielektriker kan också ses som en kompetensutveckling av redan utbildade installationselektriker som behöver bredda sitt kompetensområde. Du kan arbeta parallellt med studierna du bestämmer själv studietakten. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

Installationselektriker

Som installationselektriker har du ett spännande arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. Du drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

Elektrikerutbildning

Elektrikertbildningen läser du på distans, du besöker bara våra utbildningslokaler vid 5-7 tillfällen under utbildningen. Studietakten bestämmer du själv, så du kan kombinera din utbildning till elektriker med arbete. Praktiken som ingår motsvarar 15% av utbildningstiden. Vår elektrikerutbildning motsvarar de kunskapskrav som elteknik-­branschen har på nyutbildade elektriker så du är väl förberedd att gå direkt till ett arbete.