Högskolan Väst YH

Högskolan Väst YH i Trollhättan erbjuder arbetslivsnära utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Våra yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och framtagna i nära samarbete med arbetslivet vilket innebär att din kunskap är aktuell och efterfrågad när du är klar med utbildningen. Utbildningarna är kostnadsfria och som student är du berättigad till stöd från CSN.

Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden.

Ett viktigt tvärvetenskapligt forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna.

Vårt campus ligger centralt och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv. Hos oss finns ett antal centrumbildningar, mötesplatser och forum med syfte att samla verksamheter av likartad natur under ett gemensamt tak och på så sätt skapa förutsättningar för integration inom högskolan och med det omgivande samhället.

Visa mer
Visa mindre
Gör intresseanmälan

Kontakta Högskolan Väst YH

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Högskolan Väst YH. Högskolan Väst YH hör av sig inom kort!