Movant YH

Movant har bedrivit yrkesutbildning för vuxna i över 15 år. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Haparanda i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven och korta beslutsvägar i anpassade lokaler.

Med engagemang i individen, uppdraget och verksamheten som värdegrund tar vi elever från jobbdröm till drömjobb.

Vi arbetar nära samtliga branscher, där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för dig. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv.

Movant följer Skolverkets kursplaner och har betygsrätt av Skolinspektionen för att utfärda betyg. Inom vissa yrken så ska även skolan ha godkänt från branschen att bedriva utbildning. Se vad som gäller för just din utbildning under den ort som du ska läsa på.

Movant är också godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation och är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning).

Inom yrkeshögskolan (YH) har vi idag två utbildningar, Fordonstekniker El/IT samt Mjukvaruutvecklare - inbyggda system.
 

Här hittar du alla våra utbildningar >>

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Movant YH

Distributionselektriker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Umeå kommun)
Utbildningsstart
2022-09-05
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-22
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Distributionselektrikern har ett varierande arbete där planeringsarbete på kontor liksom praktiskt arbete som exempelvis felsökning, reparation och underhåll av såväl markledning som luftledning, friledning och hängkabel ingår. Du har högt fokus på problemlösning och organisationsförmåga. 

År 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar och redan 2030 ska energianvändningen vara 50% mer effektiv enligt Energiöverenskommelsen. Denna kräver omfattande investeringar vilket i sin tur har ett behov av en säkrad kompetensförsörjning.

Yrkeskompetensen som Movants YH-utbildning till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadsbehovet som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, motsvarande ett års heltidsstudier. 

Vill du veta mer?
Kontakta Peter Jacobsen, Utbildningsledare
076-105 90 84

Tel: 019-100 080
Hemsida: movant.se
E-post: [email protected]
VISA MINDRE

Fordonstekniker El/IT - Göteborg

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-28
Utbildningsslut
2024-05-10
2025-05-09
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Yrkesrollen fordonstekniker får beskrivas som rätt ny och kompetensen är högre än för den mer traditionellt beskrivna fordonsmekanikern. Med bakgrund i den stora teknikomvandling som fordonsbranschen just nu genomgår är efterfrågan på den kompetens utbildningen ger mycket stor och kommer att öka rejält.

Utbildningen
Utbildningens innehåll och omfattning är framtagen utifrån branschens krav på kompetens. Sveriges Fordonsverkstäders förening skriver på sin hemsida angående gymnasieskolan och kraven på framtidens fordonstekniker: ”Nya alternativa drivmedel och olika kombinationer kommer att kräva nya kunskaper inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. En viktig fråga är om den nu tillgängliga poängen 2500 under tre år kommer att räcka för att bli anställningsbar inom alla yrken? Vi är övertygade om att en kompetens motsvarande ingenjör eller tekniker kommer att krävas för att kunna serva och underhålla våra mest avancerade fordon.”

Efter avslutad utbildning har du kunskaper inom:

 • Fordonsbranschens teknikskifte mot el- och hybridfordon, hur dessa är uppbyggda och fungerar samt hur infrastruktur påverkas och utvecklas
 • Elektronik i fordon, inbyggda och uppkopplade IT-system; dess funktionalitet, uppbyggnad och hur de kommunicerar
 • Matematiska beräkningar inom ellära och datakommunikation
 • Säkert arbete inom el/hybridfordon enligt lagstiftning och riktlinjer
 • Kvalitetssäkring och dokumentation av arbetsprocesser från diagnosticering till reparation
 • Kundrelationer och intern kommunikation
 • Planera och utföra reparation, service och uppgradering av delsystem samt underhåll av el-/hybridfordon
 • Utföra specialiserade mätningar och analysera resultat av fordons delsystem
 • Självständigt utföra diagnosticering, mätning och analys av fordons delsystem och dess funktionalitet

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! Det finns såklart behörighetskrav men kan man visa att man kan klara utbildningen finns möjlighet till en utbildningsplats.

Tel: 019-100 080
Hemsida: movant.se
E-post: [email protected]
VISA MINDRE

Mjukvaruutvecklare, inbyggda system - Malmö

Studietakt / Ort
100% / Malmö kommun
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-05-10
2025-05-09
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Många mjukvaruutvecklare arbetar hos IT-konsultbolagen med uppdrag åt industrin. Efterhand som inbyggda system blir en allt viktigare del i de allra flesta tekniska produkter ökar antalet tjänster även hos industriföretagen direkt då utvecklingsavdelningar byggs upp.

Den här utbildningen ger dig kompetensen att utveckla intelligenta och uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system. En mycket eftertraktad kompetens inom många branscher från fordonsindustri, telekom och tillverkning av massor av produkter från fastighetstekniska och medicintekniska produkter till hushållsmaskiner och säkerhetssystem.

Efter avslutad utbildning kan du:

 • Arbeta som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system med programmering i C/C++ och Python.
 • Tillämpa analys och design i hårdvarunära systemlösningar.
 • Självständigt behandla det aktuella problemområdet samt välja lämpliga verktyg och metoder i relation till uppdragets mål och kravspecifikation.
 • Arbeta med utveckling av realtidssystem och parallellprogrammering.
 • Utveckling av uppkopplade och intelligenta produkter/enheter (IoT).
 • Arbeta med testning, kvalitetssäkring och säkerhet inom mjukvaruutveckling av inbyggda system.
 • Arbeta i agila projekt och medverka vid utveckling, planering och genomförande av projektets alla delar.

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! Det finns såklart behörighetskrav men kan man visa att man kan klara utbildningen finns möjlighet till en utbildningsplats.

Tel: 019-100 080
Hemsida: movant.se
E-post: [email protected]
VISA MINDRE