Systemutvecklare

Systemutvecklare

Systemutvecklaren* tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Yrken som kan anses vara varianter av systemutvecklare är mjukvarutvecklare och applikationsutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av sytemutvecklare som utvecklar webbapplikationer och andra system som har webben som ”klient”, det vill säga den utrustning som ligger närmast kunden. Roller som ligger nära systemutvecklarens är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare beroende på vilket område man specialiserat sig på. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

Systemutvecklaren deltar när nya IT-system ska utvecklas eller då befintliga system ska förändras eller vidareutvecklas. Kärnkompetensen för systemutvecklaren är programmering. Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på någon av dessa delar. De deltar ofta i utformningen av kostnads- och arbetsplaner. Systemutvecklare arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet. Det är viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar.

*Yrket innefattar bland annat yrkesrollerna: programmerare, webbutvecklare, applikationsutvecklare och databasutvecklare.

Se gärna information om flera yrken, ex. Databasspecialist>> och en videofilm (längd 8 min 28 sek) Therese testar teknik /systemutvecklare/>> och en kort videofilm om systemutvecklare på Trafikverket - här>>

Utbildning

Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. De som arbetar med verksamhetsutveckling har förutom datakunskaper ofta kunskaper i ekonomi och andra ämnen med anknytning till verksamheten. Även projektledare bör ha erfarenhet av systemutveckling.

Nyttiga länkar
www.youtube.com/user/TheCharmefis/playlists

Framtidsutsikter

Det kommer att vara mycket liten konkurrens under den närmsta tiden bland systemutvecklare och då i synnerhet bland de erfarna systemutvecklare. Även på fem till tio års sikt väntas möjligheterna till arbete bli mycket goda.

Se gärna en film om Systemutvecklare på Trafikverket>> (längd 2 min 26 sek) och en  intervju (3 min 23 sek lång) med en systemutvecklare - snabblänk till intervjun finner du här>>

6 liknande yrke(n)