Programmera mera!

Programmera mera!

Hej alla dagens & framtidens gymnasister!
Det har under långt tid "hängt i luften" att alla elever, oavsett gymnasieprogram, ska kunna studera grunder i programmering och nu... Äntligen!!!... :)

Från 1 augusti 2017 får två kurser: Programmering 1 och Tillämpad programmering,  100-poäng vardera, läsas som PROGRAMFÖRDJUPANDE på alla nationella gymnasieprogram (både på yrkesprogram och på de högskoleförberedande). Information om detta finns bl a att läsa på Skolverkets hemsida

Programmering 1 och Tillämpad programmering blir inte obligatoriska kurser, men möjlighet* införs nu att kunna läsa de kurser som programfördjupande.

*Möjlighet innebär att Programmering 1 och Tillämpad programmering kan erbjudas på de skolor och till de elevr där det finns förutsättningar att arrangera kurser (lärare som har kunskaperna/behörighet, tillräckligt med elever som vill gå kurser etc.)

Alla ni som är intresserade att läsa Programmering 1 och/eller Tillämpad programmering, oavsett vilket gymnasieprogram ni går på, uppmanas att på sina gymnasieskolor fråga om den möjligheten: prata med era SYV-ar, klasslärare/mentorer och/eller med era rektorer.