Data & IT

Data & IT

Att jobba med informationsteknik och datautveckling betyder att man är i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. I grunden handlar det om att arbeta med information på olika sätt: samla in information som man sen strukturerar och analyserar, eller att presentera och sprida information genom till exempel webbplatser eller sociala medier.

Inom området kan man ha så olika yrken som nätverkstekniker, spelutvecklare eller digital strateg. Man kan även jobba med förvaltning på olika sätt, från säkerhet till support.

58 yrken inom data & it