IT-chef

IT-chef

Som IT-chef ansvarar du för den dagliga IT driften och för att utveckla och implementera IT-strategier. IT-chefen (eller IT-chefer) ansvarar för ledning och utveckling av IT och ser dessutom till att IT miljön är så säker och kostnadseffektiv som möjligt. Vanligtvis ingår personalansvar för medarbetare på IT-avdelningen i rollen som IT-chef.

Att arbeta som IT-chef innebär att du driver projekt och är ofta länken till andra funktioner inom företaget eller organisationen för att möta de långsiktiga utvecklingsbehoven inom IT. Du följer upp och utvärderar verksamheten mot tidigare uppsatta mål.

Personliga egenskaper

Egenskaper som är centrala i rollen som IT-chef är att du gillar att driva förändring, är serviceorienterad och att du har ett strategiskt förhållningssätt. Att motivera och leda din omgivning samt att driva kompetensutveckling inom IT-området är också viktigt i din roll som IT-chef.

Visste du att...?

... endast 28% av anställda inom IT-branschen är kvinnor.

Visa mer
Visa mindre

84 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.