På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Chef Spela filmen

Chef

I Sverige är "chef" en arbetsledare med personalansvar. I många andra länder menar man "kock" när man säger "chef".

Den svenske chefen har personalansvar, som inkluderar "leda och fördela arbete", lönesättning och övergripande ansvar för verksamheten.

På skolorna är rektorn - en chef. Rektor är ytterst ansvarig, har "sista ordet" vid rekrytering av lärare och övrig skolpersonal och leder och fördelar arbete på en skola.

Inom olika kommunala förvaltningar heter det ofta Förvaltningschef.

Du som är intresserad av ett chefsyrke, tänk på att chefen har många olika arbetsuppgifter och ett stort ansvar. En chef måste tänka på "grupptillhörighet", dvs se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i företagets eIIer organisationens arbete, att alla medarbetare har gemensamma mål som de strävar efter tillsammans, att de jobbar som ett lag, hela tiden hjälper varandra att bli bättre. Chefsjobbet är ingen enmanssport där en person kan glänsa, det handlar om att lyfta tillsammans.

Utbildning

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som en chef. Många nuvarande svenska chefer är utbildade Civilingenjörer, Civilekonomer eller Statsvetare men det finns också exempel på att en chef har andra utbildningar t.ex kandidatexamen i Ekonomi, i Internationella Relationer eller i Internationella Affärer. Att ha gått ledarskapsutbildning eller kurser i arbetsrätt, konflikthantering och coachande ledarskap är en klar fördel om man drömmer om att en dag bli en chef.

Övrigt

Chefsyrket är i Sverige mansdominerat, ca 61 % av de yrkesverksamma cheferna är män (SCB mars 2015-2017).

I Sverige finns det en officiell uppdelning av chefer: chefer på Högre och på Lägre nivå.

Chefer på högre nivå
Med Högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär att man är chef för en särskild funktion, t.ex personalchef, man har då personalansvar och det finns troligen flera chefer, på flera olika nivåer, inom organisationen/företaget. Det kan också vara en chef på mellannivå som är underställd en VD.

Chefer på lägre nivå
Med Lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och VD. Det kan dock även vara högsta chefen i ett företag som inte har några andra chefer, på lägre nivåer.

Yrkesporträtt

Vi stör en konsultchef - intervju
Möt Sara, områdeschef på Försäkringskassan

Visste du att...?

... Sju av 10 svenska chefer  (november 2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalitet och bland annat också deras "chefsskap". Det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att kunna fatta bra beslut - med upp till 30%.

... De som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med "personalfrågor" använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL.
Mer info finns på framtid.se/information/arbetsrattsliga-lagar

Lilla ordboken

POL - en förkortning som står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation och Ledarskap".

Länktips

Visa mer
Visa mindre

26 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.