På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Depåchef

Depåchef

Arbetsuppgifter som depåchefen har är att leda och fördela arbetet på depåer, engagera sina medarbetare och utveckla verksamheten, vilket innebär både ekonomiskt ansvar och personalansvar. Depåchefen är en "avdelningschef".

Depåchefen har oftast även kundkontakter och tillsammans med sina övriga medarbetare strävar efter att ge kunder den bästa möjliga servicen.

När man frågar en depåchef vad det bästa i deras arbete är får man oftast svar att "det är att få möjligheten att utvecklas".

Viktigt i jobbet som depåchef är att tänka på att skapa dynamiska grupper på depåer, blanda olika typer av människor så de kompletterar varandra. Förutom det är det viktigt att lyssna på varje enskild medarbetare och lyfta bra idéer som kommer utifrån organisationen.

Utbildning

En möjlig väg in i yrket är t ex att börja som servicetekniker på en depå och genom vidareutbildning nå högre position på företaget. På vägen kanske man får jobba på olika depåer med olika arbetsuppgifter.

Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Visa mer
Visa mindre

37 Lediga jobb

Avdelningschef Återvinning och avfall

Arbetsgivare / Ort: Mölndals kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Avdelningschef
  • kommun

Om jobbet
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Mölndals stad är i en expansiv fas med stark tillväxt och cirka 70 000 invånare. Tekniska förvaltningen är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av staden. Tillsammans ansvarar vi för kommunens väghållning, parkförvaltning, VA-försörjning, avfallshantering och återvinning samt kollektivtrafikplanering. Samtliga områden står inför spännande utmaningar genom de investeringar som sker i Mölndal. Avdelningen Återvinning och avfall består av drygt 70 medarbetare som tillsammans svarar för stadens avfallshantering. Det omfattar insamling och omhändertagande av hushållsavfall från cirka 13 400 abonnenter i egen regi, utföra slamtömning från till exempel brunnar och tankar samt att driva kommunens två återvinningscentraler och återbruk. Avdelningen har höga ambitioner för att skapa en cirkulär ekonomi. Idag har 88 % av medborgarna i Mölndals stad tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar för återvinning. Nu tar vi nästa steg med vårt nya Återbruket Kikås för att ytterligare öka återanvändningen av material. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en driven och utvecklingsorienterad avdelningschef som ser möjligheter och vill leda arbetet med drift och utveckling av stadens avfallshantering där återbruk står i fokus. Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete där vår ambition är att klättra än högre upp i avfallstrappan. Du har ett strategiskt och operativt ansvar för stadens avfallshantering. Du planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp verksamheten tillsammans med avdelningens tre enhetschefer. Du har personal- och budgetansvar. I ditt uppdrag ingår även att upprätta beslutsunderlag och vara föredragande inför beslut i Tekniska nämnden. Du rapporterar till teknisk chef/förvaltningschef och är en del av tekniska förvaltningens ledningsgrupp och bidrar där, tillsammans med dina chefskollegor, aktivt till helheten både för förvaltningens verksamheter och för Mölndals bästa. KVALIFIKATIONER Du som söker är en erfaren ledare och har relevant högskoleutbildning eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har erfarenhet av budget- och ekonomiuppföljning samt mål och resultatstyrning. Du har såväl ett stort intresse för och god kunskap om miljöarbete. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av ledarskap och renhållningsfrågor, gärna från teknisk verksamhet. Du har goda referenser kring ditt ledarskap från såväl ledning som medarbetare. Om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande. Som person är du ansvarstagande och strukturerad du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad, drivande och åstadkommer resultat. Du har förmåga att lyfta blicken och se saker ur ett helhetsperspektiv. Du ser samarbete och samverkan som ett naturligt sätt att utveckla verksamheten. Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet och helhetstänkande. Du inspireras av att leda andra och har förmåga att tillföra entusiasm och energi som skapar teamkänsla och delaktighet. Du har god kommunikativ förmåga, är tydlig och ser möjligheter i stället för hinder och har alltid kundens bästa i fokus. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Mölndals kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Avdelningschef kvalitet och verksamhetsutveckling

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-06
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Avdelningschef
  • kommun

Om jobbet
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att bidra till att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Idag är vi drygt 700 anställda. Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice ARBETSUPPGIFTER Brinner du för att utveckla och kvalitetssäkra verksamhet? Är samarbete och helhetssyn viktiga komponenter i ditt arbete? Då kan du vara vår nya avdelningschef för kvalitet och verksamhetsutveckling! Avdelningen för kvalitet och verksamhetsutveckling är en ny avdelning och har bland annat det övergripande ansvaret för att leda och följa upp förvaltningens kvalitetsledningssystem samt samordna och processleda de förvaltningsövergripande utvecklingsinitiativen. Andra områden handlar om att koordinera internrevisioner och utveckla och utvärdera kvalitetsledningssystemets funktion och effektivitet. Som kvalitetschef har du en strategiskt viktig roll att driva det systematiska kvalitetsarbetet samt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du arbetar bland annat i nära samarbete med förvaltningschef, förvaltningscontroller och kanslichef för att bidra till förvaltningens mål- och kvalitetsstyrning. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du med att initiera, planera, utforma och säkra det systematiska kvalitetsarbetet. I den här rollen rapporterar du till förvaltningsdirektören och du har personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen och dess medarbetare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning, med en inriktning som vi bedömer relevant. Du har chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat med kvalitet och verksamhetsutvecklingsfrågor på strategisk nivå. Du har erfarenhet av projektledning utifrån rollen som projektledare eller projektägare för förändringsprojekt. Du är också väl insatt i olika kvalitetsmetoder och kvalitetsstyrning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla genom att digitalisera samt har erfarenhet från arbete i offentlig sektor. Som person krävs det att du har stor drivkraft, initiativförmåga samt utpräglad målmedvetenhet. Du arbetar strukturerat och noggrant, du är flexibel och van vid att hantera många processer och uppdrag samtidigt. Du behöver vara analytisk och ha förmåga att bedöma och prioritera korrekt. Arbetet sker i nära samarbete med organisationen varför det krävs att du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats. Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. ÖVRIGT Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Avdelningschef Stöd och utveckling inom socialkontoret

Arbetsgivare / Ort: Sollentuna kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 oktober (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Avdelningschef
  • kommun

Om jobbet
Vill du bli vår nya avdelningschef för stöd och utveckling? Du får ett spännande och viktigt uppdrag med stora möjligheter att göra skillnad. Hos oss på socialkontoret trivs både medarbetare och chefer. Vi erbjuder en kunskapsbaserad socialtjänst med god kvalitet och här finns stort intresse för utvecklingsfrågor och ett gott samarbete kollegor emellan. Vi söker nu dig som vill bidra till vårt arbete med att skapa den bästa möjliga socialtjänsten för invånarna i Sollentuna. Inom avdelningen Stöd och utveckling arbetar 19 kompetenta medarbetare var av 8 direkt rapporterar till avdelningschefen, samt en administrativ enhetschef som har personalansvar för 11 st. administratörer. Socialkontoret är organiserat utifrån tre avdelningar. Stöd och utveckling, Avdelning barn och unga, Avdelning för vuxen. Socialchef och controllers är organiserad i en stabsfunktion. Arbetsuppgifter Som avdelningschef är du en del av socialkontorets ledningsgrupp och rapporterar direkt till socialchef. Du har budget, personal och verksamhetsansvar. Inom avdelning stöd och utveckling är alla specialistfunktioner organiserade. Nämndsekretariat, it, ekonomi, utvecklingsledare, utredare, jurist samt administration. Administrativa enheten leds av enhetschef. Som avdelningschef är du direkt ansvarig för personal med specialistfunktion. Som avdelningschef är du Sollentunas representant i Storsthlms digitaliseringsnätverk och i kommunens adminchefsnätverk samt civila försvar. Viktiga frågor som avdelningschef fokuserar på i dag är digitalisering, kunskapsutveckling, administrativa rutiner, utredningar, sammanställa data, kontakt med Stockholms Universitet och FOU-nordväst (Forskning och utveckling). Kvalifikationer Du har tidigare chefserfarenhet och ett gott ledarskap. Det innebär att du leder, motiverar och delegerar på ett effektivt sätt för att nå gemensamma mål. Du har även förmåga att skapa engagemang och delaktighet och får dina medarbetare att växa i sin yrkesroll. Du ska ha adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av socialtjänst samt den lagstiftning som socialtjänsten verkar utifrån. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda en stödfunktion och av digitalisering och systematisk kunskapsutveckling. Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad, bra på samverkan och samarbete och som ser möjligheter till utveckling och effektivisering av verksamheten. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Som chef i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. För att våra chefer ska utvecklas satsar vi på utbildning och stöd. Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. I denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat/er. Vi gör urval löpande. Välkommen med din ansökan!     Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 
Arbetsgivare
Sollentuna kommun
Ansökan
Ansök senast 22 oktober (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Affärschef Rådgivning Låna

Arbetsgivare / Ort: Swedbank AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 oktober (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Avdelningschef
  • bank

Om jobbet
Har du intresse för krediter och kundmöten och drivs av ledarskap, utveckling och av utmaningar? Då kan detta vara ditt nästa jobb! Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: - Ingå i en ledningsgrupp med sju andra affärschefer som sitter i Göteborg, Stockholm, Östersund och Piteå - Vara ansvarig för affärsutfall, effektivitetsmål, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet - Med ett nära ledarskap, coacha ditt team enligt bankens ledarkriterier - Tillsammans med din affärsgrupp medverka i många kunders största privataffärer - Arbeta tillsammans med dina affärschefskollegor och centrala funktioner för att utveckla Lånaaffären - Påverka arbetsmetoder för att på bästa sätt kunna hantera nya och befintliga kunders ansökningar av lån - Arbeta på en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter I denna roll behöver du: - Erfarenhet från att ha arbetat i någon typ av ledande roll - Drivas av att leda, inspirera och utveckla andra - Känna till att coachning sker i vardagen och att det därför är viktigt att vara både synlig och tillgänglig för att utveckla medarbetare och affären med kund, det är så vi ser på nära ledarskap - Tycka om att arbeta mot uppsatta mål, ansvara för resultat och kvalitet - Kompetens och erfarenhet från kundmöten och kreditaffären - Erfarenhet av att ha arbetat med kreditgivning - Swedsec Bolånelicens och Swedsec Rådgivarlicens - Försäkringsdistributionsrätt (IDD) är meriterande. Bli en del av vårt team och... arbeta i en miljö som drivs av initiativ, ansvar och generositet där vi tillsammans firar framgångar och lär oss av våra motgångar. Gruppen ansvarar för kundkontakten gällande Bolån och Konsumtionslån. Inom tjänsteområdet besvarar man våra specialingångar vilket kräver en bred bank- och kreditkunskap samt god kännedom om våra digitala kanaler. Här är man ansiktet utåt för bankens alla lånekunder, något som kräver stor kompetens upptill en mycket hög servicenivå. Vi utövar ett nära ledarskap och arbetsdagen består av fullt fokus på våra medarbetare, kundmötet och kreditaffären. Vi delar med oss av våra erfarenheter och har ett gott samarbete i ledningsgruppen såväl som med våra kollegor inom andra tjänsteområden. Vi ingår i en ledningsgrupp där alla frågor är välkomna, där vi alltid hjälps åt och har kul på jobbet i våra fina lokaler med utsikt över Nissan. Vill du vara en del av detta, så hoppas jag att du söker denna tjänst." -Camilla Driggers, din framtida chef Vi ser fram emot din ansökan senast den 22.10.2021. Arbetsplats: Kontaktpersoner Rekryterande chef: Camilla Driggers +46 351 505 09 SACO: Henrik Joelsson Finansförbundet: Angelica Fuentes-Nilsson: [email protected] Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Arbetsgivare
Swedbank AB
Ansökan
Ansök senast 22 oktober (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Måltidschef inom Verksamhetsområde Service

Arbetsgivare / Ort: Karlshamns kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 24 oktober (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Avdelningschef
  • kommun

Om jobbet
Enheten ingår i Verksamhetsområde Service på Kommunstyrelseförvaltningen. Verksamhetsområde Service innefattar totalt sju enheter som tillsammans utgör en intern och extern servicefunktion åt Karlshamns kommun. Måltidsservice består av totalt fyra enheter och aktuell enhet omfattar ansvar för kök inom äldreomsorg, förskola, skola och gymnasium. Arbetsbeskrivning Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår tillsammans med övriga enhetschefer i verksamhetsområde Service ledningsgrupp. Du är chef för ca 30 medarbetare och har det operativa helhetsansvaret inom din enhet för områdena personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ledningsgruppens arbete är att bidra till helheten gällande samhällsservice i syfte att addera värde för såväl de verksamheter vi stödjer som för kommuninvånarna. En central del är att aktivt arbeta för att skapa en hållbar organisation med god arbetsmiljö och hållbara uppdrag. Det ska vara attraktivt att vara medarbetare i Karlshamns kommun! Karlshamns kommun erbjuder dig som chef ett introduktionsprogram, interna utbildningar, chefsdagar, chefscoachning, mentorskap, och ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med andra kommuner. Måltidsverksamheten består av 28 kök med 1-16 medarbetare i varje kök, totalt ca 110 medarbetare. Merparten av våra kök är tillagningskök och vi arbetar kontinuerligt med klimatpåverkan och minska matsvinnet i kommunen. Vi är inne i spännande fas med digitalisering av verksamhetens olika system. Kvalifikationer Vi söker dig som har en adekvat högskole- eller yrkesutbildning samt erfarenhet som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap gällande att arbeta inom en serviceorganisation och måltidsverksamhet i en ledande befattning.   Ditt ledarskap kännetecknas av mod, glädje, flexibilitet, engagemang och uthållighet. Du är en kommunikativ, tydlig och relationsskapande chef som aktivt arbetar för att skapa delaktighet och arbetsglädje. Du har en analytisk förmåga, ett genuint intresse för mat och måltider, är bra på att prioritera och att se helheter. Du skapar goda resultat genom engagemang, tydlig dialog och genom att bygga goda relationer med invånare och leverantörer. God skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket är ett krav. Körkort B är ett krav. Erfarenhet av kostplaneringsprogram och i övrigt goda datakunskaper är meriterande. Det är meriterande om du har kompetens att utbilda i egenkontroll inom verksamheten. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper. Övrigt Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! För mer information kontakta Verksamhetschef Jörgen Svensson, 070-266 62 60 Fackliga företrädare nås via kommunens servicecenter, 0454-810 00 Sista ansökningsdag 2021-10-24
Arbetsgivare
Karlshamns kommun
Ansökan
Ansök senast 24 oktober (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.