På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Personalansvarig

Personalansvarig

På många företag finns det en ansvarig person över all personal. Den personalansvariga kan arbeta inom alla branscher vid större företag. Inom bemannings- och kompetensföretagen kan du arbeta som bland annat rekryterare, konsulter och utbildare. De är också anställda vid bemanningsförtaget och hyrs ut till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Arbetsuppgifter

De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, t.ex HR-utvecklare, HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och personaladministratör är yrkestitlar som förekommer.

I ett större företag är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering.

I ett mindre företag är det vanligt att arbeta med alla typer av ärenden.

Vanliga arbetsuppgifter kan vara:

 • utreda personalbehovet i företaget
 • sköta rekrytering: annonsering, göra intervjuer och ta in referenser
 • planera och genomföra introduktion för nyanställd personal
 • planera kompetensutveckling för alla anställda
 • ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor
 • delta eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar
 • arbeta med frågor om arbetsmiljö och jämställdhet
 • ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor, ofta i samarbete med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter
 • arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter
 • administrativa uppgifter
   

I arbetet kan det också ingå att presentera företaget på till exempel rekryteringsmässor eller arbetsmarknadsdagar som anordnas av olika organisationer.

Yrkesporträtt

Möt Catharina, som jobbar som personalkonsult på Järfälla kommun.

Utbildning

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som personalansvarig. Många nuvarande svenska personalansvariga är utbildade Beteendevetare, Civilekonomer eller Statsvetare men det finns också exempel på att de har andra utbildningar t.ex kandidatexamen i Ekonomi, alt andra eftergymnasiala utbildningar från högskola/universitet eller från en yrkeshögskola. Att ha gått ledarskapsutbildning eller kurser i arbetsrätt, konflikthantering och coachande ledarskap är en klar fördel om man drömmer om att en dag bli en personalansvarig.

Visste du att...?

... EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller som lag i alla EU-medlemsländer från den 25 maj 2018, bl.a innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.
Källa: datainspektionen.se

... de som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med personalfrågor, använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information/arbetsrattsliga-lagar.

... en person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

Karensavdrag 
Karensavdrag ersätter från 1 januari 2019 "karensdag" vid sjukdom. För mer information - forsakringskassan.se

Lilla ordboken

 • POL - står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation och Ledarskap".
 • HR - (Human Resources) kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och sin organisation.
 • Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan ackord baseras på det antal enheter som producerades under en månad.
 • MBL - en förkortning för Lag om medbestämmande i arbetslivet, som reglerar den kollektiva arbetsrätten, vars namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning.
  Källa: Riksdagen.se

Länktips

 

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.