På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

VerksamhetsIedare/chef

VerksamhetsIedare/chef

Verksamhetsledare är i Sverige en chef som har personalansvar. Det är ett spännande och roligt yrke som ger dig möjligheter att påverka och utveckla en verksamhet. Ju bättre du är på att leda verksamheten och få personalen med dig, desto mer framgångsrik blir du som verksamhetsledare.

Som chef har du formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen. Det är chefer som leder och fördelar arbetet bland de anställda. Chefen ansvarar ytterst för resultat, ekonomi och produktivitet.

Som arbetsgivarens representant har chefen ansvar för verksamhetens planering och uppföljning gällande allt ifrån lönesättning och arbetsmiljö till förhandlingar och utveckling.

När det gäller det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas detta mycket av chefens handlingar, förhållningssätt och ledarstil. I medarbetarundersökningar brukar ett öppet klimat och en bra dialog mellan chefen och de övriga medarbetarna lyftas fram som faktorer som får medarbetare att trivas på jobbet.

Dagens ledarskap beskrivs ofta som en relation.

Utbildning

Chefer har varierande utbildningsbakgrunder, men de flesta har någon form av akademisk utbildning. Det är fördelaktigt att ha sakkunskaper inom det område man är verksamhetsledare inom, men ännu viktigare är att man har bra ledaregenskaper, förmågan att ha visioner, att kunna motivera medarbetare och leda verksamheten framåt. 

Bra grundläggande utbildning är gymnasieskolans Ekonomiprogrammet.

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper som är bra att ha för verksamhetsutvecklare och chef är förmågan att kommunicera och motivera samt ge konstruktiv feedback på arbetsprestationer. Det är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet.

Genom att vara tydlig med vilken yrkesroll du har, vad du står för och vilka normer som du vill ska gälla, skapar du grunden för ett gott arbetsklimat. En chef måste erövra sina medarbetares och sin personals förtroende. Ledarskapet är ett resultat av relationer och mänskligt samspel.

Övrigt

Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.

Visa mer
Visa mindre

20 Lediga jobb

Verksamhetschef

Arbetsgivare / Ort: REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-06-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Klinikchef
 • tandvård/Verksamhetschef
 • tandvård

Om jobbet
Avdelningarna för endodonti, oral protetik och parodontologi Vi befinner oss i en spännande tid! Tillsammans med Jönköping University, JU, ansöker Folktandvården om att starta upp en tandläkarutbildning i Jönköping. Därför har vi stärkt banden mellan oss och JU, där JU från och med juni tar över tre av våra specialister, varav en är vår nuvarande verksamhetschef. Vi söker därför en ny klok, kunnig och utvecklingsorienterad verksamhetschef som vill leda medarbetare och verksamhet i framkant av odontologin! Odontologiska Institutionen i Jönköping är en av Sveriges största utbildare av specialisttandläkare. Här bedriver vi specialisttandvård på högsta nivå och vi utbildar morgondagens specialister. Vid vår Odontologiska Institution finns samtliga nio specialistområden och ett nationellt kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Det säger mycket om bredden och djupet på vår verksamhet! Varje år hanterar våra 170 medarbetare 14 000 remisser, och varje remiss ser vi som en möjlighet att göra stor skillnad för våra patienter. Vill du leda i spetsen av Sveriges odontologi är detta ett tillfälle för dig! På vår webbplats kan du läsa mer om specialisttandvården. (https://rjl.se/odontologiska-institutionen/specialisttandvard/) Vi söker Vi söker dig som är en god ledare med ett genuint intresse för människor, ledarskap och verksamhetsutveckling. Du har en akademisk utbildning med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning eller annan bakgrund/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är en fördel om du är övertandläkare inom någon av avdelningarnas specialiteter, men det är inget krav. Det viktiga är ditt ledarskap, din förmåga att bygga förtroende och utveckla verksamheten. Du bör ha en gedigen chefserfarenhet i att leda komplexa organisationer med välutbildade medarbetare. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling, innefattande förbättrings- och förändringsarbete samt förändringsledning. Erfarenhet av forskning och utbildning är meriterande. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en nyckelroll i vår organisation. Du ingår i Folktandvårdens och Odontologiska Institutionens ledningsgrupp med det gemensamma uppdraget att erbjuda bästa möjliga tandvård för våra invånare. I ledningsgrupperna jobbar vi fokuserat med verksamhets-, organisationsutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi vill att du tillför energi, inspirerar och utvecklar oss med dina idéer och infallsvinklar. Som chef i regionen är du en del i ett större sammanhang. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar på alla nivåer där du får en möjlighet att möta chefskollegor i andra delar av organisationen, utveckla din chefskompetens och utbyta erfarenheter. Du rapporterar till tandvårdsdirektören. Folktandvårdens ledningsstab erbjuder dig kvalificerat stöd och rådgivning i frågor som rör ekonomi, kommunikation och marknad, IT, lärande, service och fastigheter samt HR. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Det här får du arbeta med Du får ett övergripande ansvar för avdelningarnas verksamhet, arbetsmiljö, medarbetare och ekonomi. Du upprättar och utvecklar strategier, analyser, budget och verksamhetsplaner. Genom strategisk planering och resursfördelning säkerställer du god kvalitet i verksamheterna. Du är närmast chef för avdelningarnas övertandläkare och enhetschef. Enhetschefen leder tandhygienister, tandsköterskor och vårdadministratörer. På avdelningarna arbetar totalt 60 medarbetare. Medarbetarnas uppdrag är att bedriva specialisttandvård, ST-utbildning och forskning. Ditt uppdrag är att ge medarbetarna bästa förutsättningar att utföra sina uppdrag. Ditt ledarskap bygger på att leda genom andra, skapa delaktighet och uppmuntra samarbete. Du har förmågan att motivera dina medarbetare och få dem att växa. Vi tror på lärande och kompetensutveckling. Det är därför viktigt att du främjar utbildningsverksamheten som bidrar till att god klinisk forskning kan genomföras. Du arbetar aktivt för goda relationer och vidareutvecklar samarbete med närliggande professioner inom Odontologiska Institutionen samt allmäntandvården. Om du är övertandläkare i någon av avdelningens specialiteter kan kliniskt arbete ingå i tjänsten. För att du ska trivas hos oss För att du ska trivas hos oss är din drivkraft att skapa ett arbetsklimat som gynnar patienten kvalitetsmässigt. Du är genuint fokuserad på patientperspektivet, ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Du har en struktur i ditt arbete som gör det enkelt för andra att följa ditt arbetssätt. Du sätter mål, följer upp, stämmer av förväntningar och säkerställer dig om att ditt budskap når fram. Med ett gott omdöme och god självkännedom förhåller du dig personligt och professionellt till andra. Du ser saker ur flera perspektiv och tar beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Detta värderar vi högt Vi har ett kliniskt perspektiv på vår forskning. Det är en fördel om du har erfarenhet av eller kunskap om klinisk forskning men det är inget krav. Det viktigaste för oss är att du är rätt person för uppdraget utifrån utbildning, erfarenhet och ledaregenskaper. Är du nyfiken på våra värderingar, mål och visioner? Läs mer på Jobba hos Folktandvården. (http://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/) Så här gör du om du är intresserad Vid frågor är du välkommen att kontakta tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll på telefon 0706-32 53 32. Sista ansökningsdag är den 1 augusti 2021. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Vi ser mångfald som en styrka och är något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetarnas bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Du hittar Folktandvården Region Jönköpings län på Instagram, Linkedin och Facebook.
Arbetsgivare
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-07-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Verksamhetschef
 • hälso- och sjukvård

Om jobbet
Vård och omsorgsförvaltningen Är du intresserad av att jobba med utveckling och förändringsarbete? Om du är legitimerad inom hälso- och sjukvård och har chefserfarenhet har du chansen nu! 1 februari gick omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun ihop i en gemensam vård- och omsorgsförvaltning. En samlad förvaltning med stora volymer ger möjlighet till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Det blir också resurseffektivt att dela på expertfunktioner då tid frigörs som istället kan användas till utvecklingsarbete. Uppsala kommuns nya vård- och omsorgsförvaltning ska vara en modern arbetsgivare präglad av förväntningar, mandat och tillit till medarbetare och chefer. Den samordnade förvaltningen ska svara mot behoven av tydlighet, helhetssyn, resurseffektivitet och förändringskraft inom den kommunala vård och omsorgen samt hälso- och sjukvården. De stora utvecklingsarbeten som pågår inom förvaltningens områden kommer att fortsätta enligt planering, till exempel Äldrevänlig kommun och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ditt uppdrag Vi erbjuder ett chefsuppdrag där utveckling och förändring kommer att vara i fokus och där du har stora möjligheter att vara med och påverka. Som verksamhetschef är du en viktig spelare i arbetet för en sammanhållen hälso- och sjukvård i Uppsala kommun! Detta kräver både ett eget stort engagemang och intresse för förändringsarbete, liksom en mycket god förmåga att göra såväl brukare och närstående som medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla verksamheten. Du har fullt ledningsansvar för din verksamhet, medarbetare (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter) och ekonomi inklusive arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och är verksamhetens företrädare såväl internt som externt. Du rapporterar till din områdeschef och kommer att ingå i en ledningsgrupp med cirka sex övriga verksamhetschefer där alla dels diskuterar och beslutar gemensamma mål och strategier, dels bidrar aktivt med idéer och erfarenhetsutbyte. Du arbetar med kollegor som har stor erfarenhet och kompetens att driva sina frågor och ni har gott stöd av varandra, administratörer, överordnade chefer samt olika stödfunktioner. Kommunledningskontorets stab tillhandahåller stöd till dig som chef inom områdena ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/ rehabilitering och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap. Din bakgrund Vi söker dig som är legitimerad antingen som sjuksköterska, arbets- eller fysioterapeut eller sjukgymnast och har kunskaper om lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Har du en ledarskapsutbildning är detta meriterande. Du har minst ett års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvård, där ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö har ingått och minst två års dokumenterad erfarenhet inom arbetsområdet. Det är en fördel om du är eller tidigare har varit chef i liknande verksamhet inom kommunal hälso- och sjukvård och om du har erfarenhet av att leda i förändring. Vi förutsätter att du som chef ser den självklara kopplingen mellan budget, prognos och ekonomisk uppföljning och den egna verksamhetens utveckling, mål och uppdrag och att du därmed långsiktigt lyckas driva en resurseffektiv verksamhet med hög kvalitet. För att lyckas i uppdraget är det också viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift. Du är en van IT-användare och har god förmåga att lära dig relevanta systemstöd inom området. Du är en engagerad och stabil ledare som vill göra skillnad, och är därför duktig på att tydliggöra mål och skapa laganda så att du och dina medarbetare tillsammans når resultat. Du har ett strategiskt förhållningssätt, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Som person har du lätt att skapa och utveckla goda relationer och du ser som regel möjlighet till förändring i det som av andra kan upplevas som problem. Upplysningar Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Brolin, avdelningschef, 018-727 51 44. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 67 12. Fackliga företrädare: SACO, Maria Persson, 018-018-727 24 24 Vision, Jennie Eriksson, 018-727 24 39 eller Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30 Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 072-210 72 95 Ledarna, Alexandra Södervall, 018-727 77 22 Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01 Sveriges arbetsterapeuter, Jesper Randberg, 018-727 47 77 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Vi söker en Verksamhetschef i Borås

Arbetsgivare / Ort: 24H Vård och Omsorg i Alingsås HB / BORÅS
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Verksamhetschef
 • hälso- och sjukvård

Färdigheter
Krav
 • Socionomexamen
Meriterande
 • Hälso- och sjukvård
 • områdeskunskap
 • Hemtjänst

Språk
Krav
 • Svenska

Om jobbet

24H Vård och Omsorg är en verksamhet som inriktar sig på att leverera den bästa möjliga service inom hemtjänst. Vi arbetar för flexibilitet, ansvar och respekt och vi lägger stor vikt på att skapa ett fast och stabilt förtroende.

Vi söker dig som är lyhörd, har god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med vårdtagarna och dina kollegor. Du kan arbeta självständigt, är flexibel och du har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du är empatisk, har en positiv inställning till ditt yrke och har lätt för att samarbeta med andra. Vi värderar dina personliga egenskaper och förmågor högt och söker därför dig som är rätt person för jobbet. Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och ta ansvar i vår organisation. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.

Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten med pedagogik, kvalitet och affärsmässighet. Vidare ansvarar du för att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs. För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och närvarande i verksamheten.

Arbetsgivare
24H Vård och Omsorg i Alingsås HB
Albanoliden 1
50630 BORÅS
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Vi söker en Verksamhetschef/Föreståndare

Arbetsgivare / Ort: Sävik Behandlingshem AB / SÄTER
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 8 augusti (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Sävik Behandlingshem AB

HVB hem

Vill du vara med och driva ett av Dalarnas mest spännande HVB? Vi är nu i behov av en verksamhetschef/föreståndare med goda ledaregenskaper, känsla för kvalitet och brinner för målgruppen. Vi söker dig som gillar att driva förändringar, har utveckling- och resultatfokus och är trygg i ditt ledarskap.


Vi söker en Verksamhetschef/Föreståndare till Sävik i Säter, Dalarna

Verksamhetsbeskrivning

Sävik är en del av Team Olivia och ingår som dotterbolag i Affärsområde Omsorg. Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Sävik ingår i marknadsområdet Individ & Familj och har ett nära samarbete med Selfhelp Kliniken Gävleborg AB och Säviq Kvinnobehandling AB i Söderhamn.

Sävik är ett etablerat HVB-hem som erbjuder en komplett vårdkedja med behandling, utredning och utslussning.


Sävik behandlingshem arbetar för att vara det nationellt ledande HVB-hemmet avseende vårdkvalitet och metodutveckling med kompetent och engagerad personal. Vi ska även vara det självklara valet för kriminalvård och socialtjänst såväl vid behandling som utredning av vuxna med beroendetillstånd och samsjuklighet. Vi vänder oss till män från 18 år med beroendetillstånd i kombination med t ex. kriminalitet, aggressivitet och psykisk ohälsa. För att lyckas med det uppdraget har vi integrerat vår HVB-verksamhet med specialistpsykiatri samt KBT-behandling i grupp. Syftet är att optimera vården så långt det är möjligt. Vi tar emot vårdvistelser, kontraktsvård, SoL-placeringar, LVM och LVU.


Arbetsuppgifter:

Som verksamhetschef/föreståndare har du chefsansvaret för verksamheten. Du leder och kvalitetssäkrar den dagliga verksamheten. En viktig del är att organisera arbetet så att klienten tillförsäkras vård och behandling av god kvalitet samt uppfyller kraven på patientsäkerhet.


Som verksamhetschef/föreståndare ansvarar du för att verksamhetens villkor och krav gällande ramavtal och tillstånd uppfylls. Vi ser att du har ett stort intresse för verksamheten, målgruppen, personalfrågor och en vilja att utveckla bolaget framåt i tätt samarbete med bolagen i Söderhamn.


I din roll som verksamhetschef/föreståndare, ingår ett övergripande verksamhet- och budgetansvar med ett nära samarbete med både medarbetare, kunder givet övriga kollegor i Team Olivias koncern.

Du rapporterar direkt till VD.


Kvalifikationer:

Du är socionom eller har annan högskoleexamen som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig.

Meriterande är också erfarenhet från arbete inom beroendevård samt att du har arbetat som ledare i liknande verksamheter tidigare. God dokumentations kunskap är ett krav och att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.


Du skall ha god kännedom gällande aktuell lagstiftning och nya författningar inom området. Du uppfyller IVO: s (Inspektionen för vård och omsorg) krav gällande utbildning och erfarenhet som verksamhetschef/föreståndare för HVB hem.


Egenskaper:

Personliga egenskaper som krävs för tjänsten är god samarbetsförmåga, förändringsbenägen, lösningsfokuserad, hög social- och pedagogisk kompetens med affären i fokus. Du ska som verksamhetschef/föreståndare ha förmåga att skapa struktur, ta och delegera ansvar, vara kreativ och ha servicekänsla.

Vi söker en chef med mycket goda ledaregenskaper som entusiasmerar, inspirerar och får medarbetare delaktiga. På Sävik “spelar vi varandra bra”, har den goda arbetsplatsen i fokus i allt vi gör och värnar om en god psykosocial arbetsmiljö.

Du är en person som snabbt blir trygg i din yrkesroll och är bekväm med att utvecklas i din kommunikation med klienter, myndighetspersoner och medarbetare. Du är lyhörd och generös i ditt sätt att leda samt hittar bästa lösningar och agerar strukturerat och beslutsamt. Du skall ha kunskap i att ansvara för medarbetarnas arbetsmiljö. Du har ett nära, motiverande och utvecklande ledarskap.


Du delar Säviks grundläggande värderingar engagemang, gott bemötande, kompetens och att allt sker med god kvalitet i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser, där samverkan, tillit och förtroende är viktiga grundstenar.


Om anställningen:

Anställningen är på heltid och tillsvidare. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag. Placeringsort är Säter, Dalarna.

Vi tillämpar provanställning.

Att du blir godkänd som föreståndare enligt IVO: s tillståndsprövning är en förutsättning för anställningen.

Du innehar B-körkort, då arbetet kan innefatta resor.

Godkänt utdrag ur belastningsregistret är en förutsättning för anställningen.

Personlighetsprofil analyser kan bli aktuellt under rekryteringsprocessen.

Kontaktperson:

Vid frågor om tjänsten kan du kontakta,

Anna-Karin Mässing, VD, 073-329 78 98, [email protected]


Ansökan:

Sista ansökningsdag är 2021-08-08-. Tillträde snarast. CV & personligt brev sänds till,

[email protected]


Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivare
Sävik Behandlingshem AB
VEDGÅRDSVÄGEN 9
78332 SÄTER
Ansökan
Ansök senast 8 augusti (7 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Verksamhetschef för sjuksköterskor inom LSS

Arbetsgivare / Ort: Klara E AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 8 augusti (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Klara Dagpatrull ingår i företagsgruppen Ambea Sweden Group som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Klara Dagpatrull arbetar varje dag med Ambeas vision, ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget” genom vår ambition att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Klara Dagpatrull förser LSS-verksamheter i Stockholmsområdet, Västra Götaland och Östergötland. Vår organisation består idag av två verksamhetschefer, en affärsenhetschef och 25 sjuksköterskor. Om tjänsten Vi söker en verksamhetschef till ett team sjuksköterskor i Stockholm som arbetar dagtid inom LSS. I arbetet som verksamhetschef kommer du ha ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi, och kundkontakter. I ditt arbete ingår att coacha dina medarbetare och vara ett stöd det dagliga arbetet. Som ledare hjälper du medarbetarna att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Vi erbjuder: Ett spännande uppdrag där du får vara med att forma och utveckla verksamheten. Tillsvidareanställning på heltid Förmånsportal med rabatter och förmåner Arbetstid dagtid måndag till fredag Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag. Vem är du? Du har en bakgrund som sjuksköterska gärna med erfarenhet ifrån LSS. Som person är du driftig, lösningsfokuserad och kreativ. Du tycker om att arbeta med verksamhetsutveckling och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du har kunskaper om budget och ekonomisk uppföljning samt förmåga att analysera verksamhetens resultat. Vi ser gärna att du är legitimerad sjuksköterska och har ett intresse för att arbeta delvis som MAS och vid behov som sjuksköterska. Vi går igenom ansökningar löpande, vid frågor är du välkommen att höra av dig. Om oss Klara kompetens arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för LSS och GDPR. Vi är ett auktoriserat företag som är ISO-certifierat. Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring, att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Klara ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Läs gärna mer på (http://www.klarakompetens.se/)
Arbetsgivare
Klara E AB
Ansökan
Ansök senast 8 augusti (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.