Enhetschef

Enhetschef

Enhetschefer arbetar inom olika företag och organisationer, inom kommuner och på oIika Myndigheter.

Svenska Arbetsrättsliga lagar

De som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med "personalfrågor" använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information/arbetsrattsliga-lagar.

Visste du att...?

...Sju av 10 svenska chefer  (november 2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalitét och bland annat också deras "chefsskap"; det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara "pigg" och därför också kunna fatta bra beslut - med upp till 30%.

..."Tappa" personal kostar företaget/organisationen både tid och pengar. I snitt 542.700 kr/år och nyanställning (nov 2017). Det tar ca 1,5 år för en ny medarbetare att nå sin fulla kapacitet.
Källa: vision.se.

... 2016 var medellönen för en man i Sverige ca 34.100 kr/månad. Genomsnittslönen för hela den svenska arbetsmarknaden var under samma period ca 32.800 kr/månad.
Källa: www.scb.se

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på det antal "enheter" som producerades under en månad.

Länktips

8 liknande yrke(n)