På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Civilekonom

Civilekonom

TitIarna "ekonom" och "civilekonom" är inte skyddade i Sverige. En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen i ekonomi. En civilekonom har däremot en fyraårig högskoIeutbiIdning.

Civilekonomtiteln har inget juridiskt skydd i Sverige. Det betyder i praktiken att vem som helst kan kalla sig för en civilekonom. Men det är en vanlig praxis att bara den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav, får kalla sig för civilekonom.

Civilekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och är utbildade för att förstå och analysera komplexa ekonomiska probIem, fatta viktiga ekonomiska beslut som rör myndigheter, företag och organisationer. 

PersonIiga egenskaper som är viktiga för den som viII satsa på att bIi ekonom eIIer civiIekonom är att man kan tänka affärsmässigt och långsiktigt.

Som civilekonom har du stora möjligheter att välja mellan yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, inom statliga myndigheter, kommuner och landsting men också i olika intresseorganisationer.

Många civiIekonomer väljer att bIi entreprenörer och driva egna företag. Civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt med utredningsarbete.

Utbildning

Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. För att senare bli revisor krävs en komplettering, enligt särskilda regler, med tre års kvalificerad yrkespraktik samt avläggande av revisorsexamen.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för civilekonomer är oerhört bred; små och medelstora företag, stora internationella företag, företag som säljer produkter, företag som säljer tjänster, organisationer, myndigheter m.fl.
En del arbetsgivare nöjer sig med att anställa en gymnasieekonom. En del arbetsgivare vill ha en med en 3-årig högskoleutbildning med en bred bas men där företaget själv står för hela specialiseringen under en längre inskolning. Ytterligare andra önskar anställa civilekonomer med en 4-årig utbildning.
Ofta gör arbetsgivarna en samlad bedömning där utbildningen, specialinriktningen, eventuell utlandserfarenhet, eventuell praktik, eventuella sommarjobb vägs samman med hur personen är (den sökandes personliga egenskaper) innan man avgör om det skulle vara gynnsammast för företaget/organisationen/myndigheten att anställa personen.
Ibland kan det innebära att man hellre anställer någon med en 3-årig utbildning före någon med en 5-årig utbildning för att den första hade de personliga egenskaper som arbetsgivaren värdesätter högt, verkade mer framåt eller hade liknande arbetslivserfarenhet sedan tidigare ex. hade ett sommarjobb som låg "i linje" med den tjänsten man söker).
Ibland väljer man den med den längre utbildningen av precis samma skäl.

Övrigt

2007 infördes en ny yrkesexamen, den fyraåriga civilekonomexamen och det var endast några lärosäten i Sverige som fick rättighet att utfärda civilekonomexamen. 

Civilekonomexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Business and Economics.

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på det antal "enheter" som producerades under en månad.

Yrkesporträtt

Möt Robert, en chefsekonom på en bank.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.