Banktjänsteman

Banktjänsteman

Är du intresserad av ekonomi och vill använda dina kunskaper i kontakter med människor kan yrket banktjänsteman/finanstjänsteman vara någonting för dig. Det finns en mängd olika arbetsuppgifter du kan arbeta med. Att göra analyser och ge ekonomiska råd till privatpersoner eller företag är några. Försäljning av en rad specialiserade produkter är också ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna.

Arbetsplatsen är en bank eller ett finansföretag. Arbetsuppgifterna är ofta likvärdiga i de olika verksamheterna. Skillnaderna beror mer på vilken specialisering du har och vilken nivå du arbetar på.

På en mindre bank, till exempel ett lokalt bankkontor, möter banktjänstemannen både privatkunder och företagskunder. Det krävs olika lösningar för olika kunder beroende på kundens behov, krav och ekonomiska situation. På större arbetsplatser kan arbetet bli mer specialiserat.

Kunderna vill ha svar på frågor om olika slags konton, tjänster som banken erbjuder, råd och vägledning om standardiserade produkter som pensionssparande och sparande i fonder. Genom Internet- och telefonbank och datasvar klarar kunderna alltmer sina vardagliga transaktioner på egen hand. Bankerna hanterar kontanter i allt mindre utsträckning. I telefonbaserad kundtjänst kan kunderna få service per telefon.

Ekonomisk rådgivning är ett växande arbetsområde. Kunderna träffar banktjänstemannen vanligtvis vid förbokade möten. De kan vara både privatpersoner, företag och föreningar.

Utbildning

För arbete som banktjänsteman krävs minst gymnasium med ekonomisk inriktning eller motsvarande utbildning. Det blir ett allt vanligare krav att man ska ha högskoleutbildning inom förslagsvis ekonomi, juridik eller data. Eftersom de enklare arbetsuppgifterna allt mer försvinner på grund av datorisering ställs det också allt högre krav för att få anställning. Språkkunskaper är en bra merit.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara fortsatt hård konkurrens om jobben som banktjänsteman under det närmaste året. Bedömningen är samma även på fem till tio års sikt. Det är många som läser gymnasiala och eftergymnasiala ekonomutbildningar. Därför finns det många som kan söka de lediga jobben som banktjänstemän.

Visste du att...?
Sveriges Riksbank är världens äldsta centralbank. 
Källa: Riksbanken.

Länktips
https://soundcloud.com/snsinfo/snsshof-finanspanel - Podcast (längd ca 1 tim 15 min) "Sverige & EU:s bankunion";
Mer info finns bl a på www.riksbank.se och www.swedishbankers.se

3 liknande yrke(n)