På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Nationalekonom

Nationalekonom

Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar idag inom till exempel Regeringskansliet, bank och finans, myndigheter, utredningsinstitut, internationella och ideella organisationer, större företag eller på universitet och högskolor som forskare.

Det finns två inriktningar inom nationalekonomi:

Mikroekonomi som studerar enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur dessa interagerar på t.ex marknader.

Makroekonomi som studerar hur ett lands ekonomi fungerar som helhet och hur arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt kan förklaras.

Inom de båda grenarna behandlas effekten av ekonomisk politik på den ekonomiska välfärden. Makroekonomi är centralt inom ämnet och är en inriktning som många lärosäten erbjuder - på olika nivåer.

Nationalekonomi är ett ämne som med fördel kan kompletteras av en mängd andra ämnen, utifrån personligt intresse, såsom filosofi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik, ekonomisk historia, samhällsgeografi, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, historia, freds- och konfliktkunskap, sociologi - bara för att nämna några.

Utbildning

Om man är intresserad av att arbeta som nationalekonom kan Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi på gymnasiet vara passande.

På eftergymnasial nivå är nationalekonomi ett av huvudområdena inom civilekonom/ekonom-programmen och det går också att läsa som fristående kurser och kombinera med andra ämnen, till exempel med statsvetenskap.

Det kan också finnas sammansatta Nationalekonomi-program, som oftast omfattar 3 års heltidsstudier (motsvarande 180 högskolepoäng).

Nationalekonomi kan läsas vid alla stora universitet samt vid ett antal högskolor i Sverige. Vid en del upp till och med kandidatnivå (3 årig högskoleutbildning på heltid) men vid många lärosäten även på masternivå (påbyggnad efter kandidat, 2 år på heltid). Det är alltså mer eller mindre en fråga om var man själv vill läsa och var man tror sig få den utbildning som passar en bäst. 

Länktips

  • www.svensktnaringsliv.se -  om Kvinnor och Män på den svenska arbetsmarknaden
  • tillvaxtverket.se - Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt


Intressant information kan även finnas på civilekonomerna.se

20 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.