På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Nationalekonom

Nationalekonom

Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar idag inom till exempel Regeringskansliet, bank och finans, myndigheter, utredningsinstitut, internationella och ideella organisationer, större företag eller på universitet och högskolor som forskare.

Det finns två inriktningar inom nationalekonomi:

Mikroekonomi som studerar enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur dessa interagerar på t.ex marknader.

Makroekonomi som studerar hur ett lands ekonomi fungerar som helhet och hur arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt kan förklaras.

Inom de båda grenarna behandlas effekten av ekonomisk politik på den ekonomiska välfärden. Makroekonomi är centralt inom ämnet och är en inriktning som många lärosäten erbjuder - på olika nivåer.

Nationalekonomi är ett ämne som med fördel kan kompletteras av en mängd andra ämnen, utifrån personligt intresse, såsom filosofi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik, ekonomisk historia, samhällsgeografi, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, historia, freds- och konfliktkunskap, sociologi - bara för att nämna några.

Utbildning

Nationalekonomi kan läsas vid alla stora universitet samt vid ett antal högskolor i Sverige. Det finns både med kandidatnivå, som är en 3-årig högskoleutbildning på heltid men även på masternivå, som är en 2-årig heltids-påbyggnadsutbildning efter kandidat. Det är alltså mer eller mindre en fråga om var man själv vill läsa och var man tror sig få den utbildning som passar en bäst.

Om man är intresserad av att senare i livet arbeta som nationalekonom kan Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi på gymnasiet vara mest passande.

På eftergymnasial nivå är nationalekonomi ett av huvudområdena inom många civilekonom/ekonom-programmen.

Det går även att läsa nationalekonomi som fristående högskolekurser och kombinera med andra ämnen, till exempel med studier inom statsvetenskap.

Det kan också finnas sammansatta Nationalekonomi-program, som oftast omfattar 3 års heltidsstudier, som brukar leda till kandidatexamen med huvudämne nationalekonomi.

Nationalekonomin är "mattetung" och ska man satsa på utbildning till nationalekonom, behöver man vara väldigt bra på matte.

Är man intresserad av ekonomi, rent allmänt, så kan man läsa Företagsekonomi istället.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

3 Lediga jobb

Forskningsassistent/doktorand transportekonomi

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / LUND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 October (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Färdigheter
Krav
  • Nationalekonomi
  • Industriell ekonomi
Meriterande
  • Utredningsvana

Språk
Krav
  • Svenska
  • Engelska

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med ca 215 medarbetare och omsätter omkring 245 MSEK.

Till enheten Transportekonomi söker vi nu en forskningsassistent/doktorand i transportekonomi med inriktning mot kollektivtrafikresenärers preferenser. Placeringsort är Lund.

Enhetens transportekonomiska forskning är bred. Basen ligger i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus är framför allt på tillämpad mikroekonomi. Det handlar bl. a. om frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur och kollektivtrafik, samhällsekonomiska kalkyler, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, miljöekonomi, trafiksäkerhetsåtgärder och järnvägsekonomi.

Uppdragen kommer allt ifrån regeringen till privata företag, statliga verk och myndigheter eller kommuner. I långsiktiga projekt samarbetar vi ofta med andra utförare. Viss forskning och utredning sker inom ramen för EU-projekt eller andra internationella projekt.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att öka kunskapen om befintliga och potentiella kollektivtrafikresenärers preferenser för olika kollektivtrafikåtgärder. För att kollektivtrafiken ska generera samhällsnytta på ett optimalt sätt, krävs noggranna avvägningar mellan vilka åtgärder som bör vidtas, samt vilka nyttor och kostnader som respektive åtgärd förknippas med. Det kräver bl.a. detaljerad kunskap om både befintliga och potentiella resenärers preferenser.

Kärnan för ämnesområdet för projektet kan definieras som transportekonomi, men projektgruppen är tvärvetenskaplig och det utförs utifrån tre perspektiv: ett transportekonomiskt, ett trafikpsykologiskt och ett praktiskt trafikstrategiskt där frågan om kontextberoende generaliserade kostnader tjänar som vägledande beslutsunderlag. Projektet förväntas både bidra med forsknings- och policyrelevant kunskap.

VTI och Lunds universitet är partners i K2 – Sveriges nationella centrum för kollektivtrafik – som är lokaliserat i Lund. Det gör att vi kan erbjuda en attraktiv forskarmiljö med inriktning på kollektivtrafik.

Förordnandetid

Förordnande meddelas gälla för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande.

Eftersom projektet är ett samarbete mellan VTI och Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för Trafik och väg, är en förutsättning att man kan bli antagen som doktorand vid Lunds universitet. I begränsad omfattning kommer du att medverka i andra projekt, vilket gynnar din professionella utveckling, både som forskare och som expert.

Din profil

Du har relevant examen i nationalekonomi, industriell ekonomi eller annan motsvarande utbildning på masternivå. Erfarenhet av samhällsekonomiskt forsknings- eller utredningsarbete på myndighet eller företag, gärna inom transportsektorn, är meriterande.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och goda kunskaper i kvantitativa metoder i nationalekonomi. Du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Kunskaper och erfarenhet av kvalitativ analys är meriterande. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av tf. forskningschef Jan-Erik Swärdh, tel. 08-555 770 28. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, innehållande ett personligt brev, cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsassistent/doktorand transportekonomi dnr 2020/0418–3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping, eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2020.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Bruksgatan 8
22236 LUND
Hemsida: www.vti.se
Ansökan
Ansök senast 29 October (4 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Utvecklingsledare, analys och hållbarhetsuppföljning

Arbetsgivare / Ort: Gislaveds kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 October (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Nationalekonom

Om jobbet
Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra. Har du ett starkt intresse för hållbarhetsfrågor och stimuleras av ta fram data, se samband och presentera dessa på ett intressant och begripligt sätt? Då är det dig vi söker! Beskrivning Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Tjänsten är placerad vid kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för hållbar utveckling. Avdelningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med de strategiska utvecklings- och tillväxtfrågorna med fokus på kommunens hållbara utveckling. Det innebär att med ett strategiskt synsätt samordna och utveckla kommunens struktur, med förståelse för de lokala förutsättningarna och de olika hållbarhetsdimensionerna. En viktig del är även att arbeta med det lokala genomförandet av Agenda 2030. Avdelningen består idag av åtta medarbetare som bland annat arbetar med översiktsplanering, miljö och klimat, landsbygdsutveckling, EU- och internationella frågor, näringsliv, mänskliga rättigheter, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik samt demokrati. Nu söker vi efter en ny medlem i vårt team som kan hjälp oss att ständigt förbättra vårt hållbarhets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifter Ditt uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunens övergripande arbete inom hållbar utveckling. Du utgår från ett helhetsperspektiv och arbetet ska bedrivas i nära samverkan med övriga verksamheter inom kommunen samt med de andra utvecklingsledarna på avdelningen. Avdelningen håller på att ta fram en strategi för hållbar utveckling som sedan kommer att följas upp med ett antal indikatorer. Du kommer att ha ett samordnande ansvar för denna uppföljning. En viktig del i ditt uppdrag blir att planera och genomföra utredningar och uppföljningar utifrån avdelningens olika ansvarsområden. Du kommer att stödja avdelningen och bistå med statistik, analyser, prognoser i samband med olika uppgifter, projekt och ärenden. Omvärldsbevakning och nätverkande ingår som viktiga delar i tjänsten och du kommer ingå i vissa nätverk, forum och arbetsgrupper. Utvecklingsledarna på avdelningen tar även fram beslutsunderlag till och föredrar ärenden för kommunstyrelsen och dess utskott, samt i förekommande fall andra nämnder. I ditt arbete kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. I rollen som utvecklingsledare arbetar du självständigt med ett strategiskt förhållningssätt i ett team med flera olika kompetenser. Eftersom det är viktigt att nå ut med hållbarhetsarbetet både internt och extern är kommunikation av olika slag en naturlig del av arbetet.  Kvalifikationer  För att lyckas i rollen som utvecklingsledare hos oss har du relevant akademisk utbildning inom till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, miljövetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har ett brett samhällskunnande och är en problemlösare som kan förstå sammanhang och har lätt för att sortera ut den mest relevanta informationen och konkretisera breda uppdrag. Erfarenhet av liknande uppdrag och kompetens inom klimat, energi, trygghetsfrågor, folkhälsa eller hållbar utveckling samt goda kunskaper i att ta fram data ur statistikdatabaser och producera kommunikativt material är meriterande. Arbetet ställer krav på god initiativförmåga och god förmåga att planera, driva och fullfölja processer med många inblandade aktörer. Som person är du lyhörd och konsultativ samtidigt som du är engagerad, drivande och resultatinriktad. Vi värdesätter kreativitet och nytänkande. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift och bör även vara kommunikativ och trivas med att tala inför folk. Du har god datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!  I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Gislaveds kommun
Ansökan
Ansök senast 29 October (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kreditanalytiker / Credit Analyst Small-Ticket

Arbetsgivare / Ort: Siemens AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 November (1 månad 5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Nationalekonom

Om jobbet
Kreditanalytiker, Siemens Financial Services Till Siemens Financial Services AB söker vi nu en Kreditanalytiker med placering i Umeå eller Stockholm, Solna. Du kommer att vara del i ett team bestående av fyra kreditanalytiker som sköter kreditprocessen med fokus på leverantörsleasing och slutkundsaffärer. ”Vår division Siemens Financial Services är ett globalt finansieringsföretag inom Siemens-koncernen. Vi skapar moderna, flexibla och anpassade finansieringslösningar för våra partners och kunder som bidrar till deras tillväxt och effektivitet. I vårt långsiktiga uppdrag ingår även att stötta Siemens verksamhet på angivna och definierade marknader. I Norden har vi cirka 170 anställda och är verksamma från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Oslo och Umeå." Vilka är mina arbetsuppgifter? Som Kreditanalytiker får du en central och viktig roll med stort eget ansvar i ett internationellt företag med goda möjligheter att utvecklas. Hos oss får du arbeta med marknadsledande finansiella tjänster och produkter i en öppen och kundorienterad verksamhet.  Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att genomföra kreditbedömningar som inkommer via säljorganisationen där kunderna uteslutande är företagskunder. En viktig del i rollen är att ha en god löpande dialog med samarbetspartners och våra säljare samt övriga avdelningar inom SFS. Rollen innebär även att supportera organisationen i olika typer av riskrelaterade frågor och att arbeta för en god riskmedvetenhet i företaget. I rollen ingår bland annat: * Utföra kreditbedömningar på företag som kommer via förfrågningar från våra samarbetsparters och egna säljare * Fatta kreditbeslut inom egen kreditlimit. * Förbereda och presentera kreditanalyser utanför egen limit för beslutsfattare. * Uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga samarbetspartners. * Resor kan förekomma för att besöka samarbetspartners tillsammans med våra egna säljare. Vi söker dig som: Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, företrädesvis med fokus på finansiering. Vi önskar också att du har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Rollen som kreditanalytiker är en viktig del i vårt affärsflöde vilket ställer höga krav på att du kan arbeta strukturerat, effektivt och periodvis under tidspress.  Som person är du serviceinriktad, affärsmässig och ansvarsfull och du har också en hög integritet. Du har en analytisk läggning där noggrannhet är självklart för dig. Att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta är för dig stimulerande och du har förmågan att kommunicera på ett öppet och tydligt sätt. Du är en lagspelare som är beredd att göra det lilla extra för teamet och du hanterar även individuellt arbete bra. Att visa respekt för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt. Engelska är vårt koncernspråk så det är viktigt att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Goda kunskaper i MS Office är ett krav.  Vad kan Siemens erbjuda dig? Siemens är en inspirerande arbetsplats som genomsyras av öppenhet, flexibilitet och ansvarstagande. Vi hjälper och stöttar varandra till framgång och ansvarar för att du får en grundlig introduktion av företaget, våra produkter och kunder. Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och självständigt arbete. På Siemens finns en uttalad och väl etablerad policy som stödjer mångfald på arbetsplatsen. Vi erbjuder samma möjligheter till alla och vi ser mångfald som en tillgång, eftersom skiftande bakgrund och livserfarenhet bland medarbetarna höjer dynamiken i gruppen. Mångfald ökar möjligheterna att se saker från olika sidor och hitta nya, innovativa lösningar på problem. Ansökan För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef David Ohlsson +46 (70) 6112665 eller för frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Lotta Lehmusvuori (Talent Acquistion), 070 728 1380. Välkommen in med din ansökan senast den 30 Oktober.
Arbetsgivare
Siemens AB
Ansökan
Ansök senast 30 November (1 månad 5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.